Nieuwsbrief 06
 

14 november 2016

Zie ginds komt de stoomboot!
De Sint is weer in Nederland gearriveerd afgelopen zaterdag. En ook de kinderen van de Johan Frisoschool zijn weer vol verwachting!
Wij volgen ook dit jaar weer het Sinterklaasjournaal met de kinderen. Daar zijn we de komende tijd weer heel druk mee. Kijk ook op www.sinterklaasjournaal.nl. Op deze site is voor thuis nog veel meer leuks te vinden. Het Sinterklaasjournaal is vanaf woensdag 9 november iedere dag op TV te volgen om 18.00 uur bij NPO Zapp.
Ook hebben wij als sintcommissie contact gehad met Spanje om vast data af te spreken met de “regelpiet” zodat u die in uw agenda kunt zetten:
11 november: De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben afgelopen vrijdag lootjes getrokken. In een begeleidende brief staat precies de bedoeling van deze activiteit.
22 november: Op deze dinsdag mogen alle kinderen hun schoen of pantoffel zetten op school.
5 december: Aankomst van Sinterklaas op locatie196 om ongeveer 08.30 uur. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om de Sint aan te zien komen. Wij vragen u vriendelijk om een plekje te zoeken langs het fietspad achter de kinderen. De kinderen gaan met hun eigen juf bij de rotonde staan. De kinderen gaan ook weer met hun eigen juf terug naar de klas om verder het Sintfeest te vieren.
Op locatie 821 mogen de kinderen hun zelfgemaakte surprises voor schooltijd naar binnen brengen zoals afgesproken met hun leerkracht. Alle kinderen zijn vanaf twaalf uur vrij.
We gaan er met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest van maken!
De sintcommissie

Ouderavond “EHBO bij kinderen”
Weet u wat u moet doen als uw kind zich verslikt? Kent u de gevaren van hete koffie of thee en hoe u dan moet handelen? Wat te doen bij een hersenschudding? Op dinsdag 22 november organiseren we een ouderavond met als thema “EHBO bij kinderen”. Deze avond wordt verzorgd door Bram Zijderveld. Hij zal ons aan de hand van voorbeelden en uw eigen ervaring meenemen in de wereld van de EHBO bij kinderen. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich via onze website www.johanfriso.nl opgeven. Inschrijven kan t/m vrijdag 18 november.

Ontruimingsoefening locatie 821
Op locatie 821 is afgelopen donderdag een ontruimingsoefening gehouden. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Week van de mediawijsheid-Mediamasters 2016
TV, kranten, internet, social media, apps, games en mobiele telefonie, kinderen komen er dagelijks mee in aanraking en zijn er soms uren mee bezig. Ze beleven er plezier aan, maar weten niet altijd hoe ze er bewust mee om moeten gaan. Om meer aandacht te geven aan mediawijsheid in het onderwijs en leerlingen te laten ervaren hoe mediawijs ze echt zijn, doen de leerlingen van de groepen 7 mee aan de Week van de Mediawijsheid.
Mediamasters 2016 start vrijdag 18 november a.s. en zal in de week daarna dagelijks aan de orde komen. Samen met de klas, de leerkrachten, maar zeker ook met de ouders thuis (!) kunnen d.m.v. opdrachten extra jokers worden verdiend met zgn. Mediamissies. Op deze speelse manier krijgen wij als leerkrachten én u als ouders de kans met de kinderen in gesprek te gaan over mediagebruik. Meer informatie vindt u op www.weekvandemediawijsheid.nl.

Speelgoedmorgen in groep 1-2
Als afsluiting van de gezellige sintperiode mogen de kinderen uit de groepen 1-2 op dinsdagochtend 6 december speelgoed meenemen naar school.

Kerstviering onderbouw
U kunt vast noteren dat de kleuters samen met hun ouders het Kerstfeest vieren op 20 december van 18.30 uur tot 19.30 uur, dit jaar weer in de Kandelaarkerk. 's Middags zijn de kleuters vrij zodat de leerkrachten alles klaar kunnen zetten. Nadere informatie volgt nog.

Even voorstellen: de nieuwe Ouder-Kindcoach
Mijn naam is Daniel Stuit en ik ben sinds half november als Ouder-Kindcoach verbonden aan de Johan Frisoschool. Wanneer u als ouder of uw kind ergens mee zit, kunt u bij mij terecht voor een gesprek. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Natuurlijk is niet alles in één gesprek opgelost, dit kan soms wat langer duren en soms is het handig om andere mensen om ondersteuning te vragen. Ik help u of uw kind hier graag bij.
Op maandag heb ik inloopspreekuur van 08.30-10.00 uur op locatie 196. Hier bent u welkom met uw vragen op allerlei gebied. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een breuk in een relatie, geldzorgen of zorgen om uw kind of opvoedvragen hoop ik op een positieve manier van waarde te zijn door in gezamenlijk overleg naar passende oplossingen te zoeken. Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan ben ik natuurlijk bereid deze te beantwoorden. Ik ben te bereiken op de volgende telefoonnummers: 06- 24850583 / 078- 2210201. Ook kunt u een mail sturen naar (danielstuit (at) flexusjeugdplein (dot) nl) .

Strategisch beleidsplan en Wereldcafé
Het huidige strategisch beleidsplan van de vereniging loopt af aan het einde van dit kalenderjaar. Dit betekent dat bestuur en directie zich bezinnen op een nieuw plan voor de komende vijf jaar.
Onderwijs is continu in beweging. Onder invloed van vooral maatschappelijke, maar ook technologische ontwikkelingen. Met elkaar willen we een omgeving creëren waarin kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Maar hoe doe je dat? Waarop richt je je en waarop moeten leerlingen voorbereid zijn wanneer we de toekomst niet kunnen voorspellen? Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de Scholen van Oranje? Hoe kunnen we verleden, heden en toekomst verbinden op een manier die bij ons past? En wel zodanig dat we over 10 jaar nog steeds kwalitatief goed onderwijs bieden, als eigentijdse invulling van christelijk geïnspireerd onderwijs?
Het antwoord op deze wezenlijke vragen willen we formuleren in een nieuw strategisch beleidsplan. Het moet een plan worden dat verbindt, inspireert en echt richtinggevend is voor wat ons in de komende jaren te doen staat. We vinden dat de tijd voorbij is dat een dergelijk plan alleen op bestuurs-en directieniveau tot stand komt. We willen een nieuw strategisch beleidsplan aangrijpen om in te zetten op het verbinden van mensen van binnen en buiten de vereniging, zodat onze plannen mogen rekenen op draagvlak van belanghebbenden bij onze scholen. Als Scholen van Oranje willen we graag midden in de samenleving staan en beseffen we dat we als opdracht hebben, samen met anderen, bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Om input voor een nieuw strategisch beleidsplan te vergaren hebben we op maandag 31 oktober een zogeheten Wereldcafé gehouden, waar een groep van 40 bij onze scholen betrokken mensen (bestuur, directie, leerkrachten, ouders en externe partijen) intensief gediscussieerd heeft over de kernwaarden van ons onderwijs aan de hand van thema’s die er voor ons toe doen. Aan het einde van een geanimeerde bijeenkomst, waarbij de grote betrokkenheid van alle deelnemers ervan afspatte, lag er een schat aan informatie, die de bouwstenen vormen voor het nieuwe strategisch beleidsplan, dat de komende maanden geschreven gaat worden en de leidraad moet worden voor ons handelen de komende vijf jaar. We houden u van de voortgang en het eindresultaat op de hoogte!
Gert Will, directeur-bestuurder Scholen van Oranje.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sporters,
Vorige week heeft een aantal van jullie gezellig kunnen deelnemen aan schoolsport schaken. De weersomstandigheden waren zo nat dat schaken zeker een goede bezigheid was die middag! Er werd heel fanatiek door de deelnemers geschaakt.
Voorlopig moeten jullie nu voor de volgende schoolsporten even wachten, want pas op vrijdag 30 december vindt het volgende schoolsporttoernooi plaats: tafeltennis. Op vrijdag 6 januari is het basketbaltoernooi.
Let op: beide toernooien vinden plaats in de kerstvakantie!! En hoewel dat nog best een eind weg lijkt, moeten we deze maand al aan Dordt Sport doorgeven hoeveel deelnemers er van onze school meedoen. Daarom starten de inschrijvingen voor beide sporten al vandaag, maandag 14 november. Inschrijven is mogelijk t/m maandag 21 november. Overleg voordat je je inschrijft eerst goed met je ouders of je wel mee kunt doen.
Wanneer er mogelijkheden zijn om een sporttenue af te halen, komt in de volgende nieuwsbrief te staan.

Belangrijke data
28 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 december: Sinterklaasfeest (’s middags alle leerlingen vrij).
12 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: Kerstviering onderbouw in de kerk (groepen 1 en 2 ’s middags vrij).
21 december: Kerstviering middenbouw in de kerk.
22 december: Kerstviering bovenbouw in de klas.
23 december: ’s Middags alle leerlingen vrij.
23 december t/m 08 januari: Kerstvakantie

 
14 november 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019