Nieuwsbrief 08
 

12 december 2016

Kerstgroet

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bron: Nieuwe Liedboek, R. Vaughan Williams.

Namens alle collega's wens ik u, samen met uw gezin en naasten, een gezegend kerstfeest en een goed nieuwjaar.
José van Heusden

Bedankt!
Nadat beide locaties er in de Sinterklaasperiode feestelijk hebben uitgezien is nu alles weer in een mooie kerstsfeer gebracht. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen: dank voor jullie hulp!

Kerstviering onderbouw
Nog even en dan vieren we in de onderbouw met elkaar het kerstfeest op dinsdag 20 december a.s. in de Kandelaarkerk van 18.30 tot 19.30 uur. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom. Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen.
Zo’n kerstviering is een hele organisatie en op de avond zelf willen we er met elkaar van kunnen genieten. Daarom willen we u er op wijzen dat er bij de kerstviering van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen.
Het is goed om alle aandacht te houden bij de viering; wij verzoeken u daarom om alleen voor en na de viering  foto’s te maken of  te filmen. Voor de afspraken rondom het filmen en het maken van foto’s verwijzen we u naar onze schoolgids.

Kerstviering middenbouw
In de middenbouw wordt hard gewerkt aan hun kerstviering rond het thema ‘Licht in de duisternis’. Op woensdag 21 december a.s. vieren de groepen 3, 4 en 5 van 19.00 tot 20.00 uur hun kerstfeest in de Kandelaarkerk. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De kinderen ontvangen hiervoor nog een aparte uitnodiging. We kijken uit naar een fijne viering.

Kerstviering bovenbouw
De groepen 6, 7 en 8 hebben hun kerstviering op donderdag 22 december a.s. van 19.30 - 20.30 uur in hun eigen klas. Hierbij zijn geen ouders aanwezig. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 komen zelfstandig naar buiten. De leerlingen van de groepen 8 zullen na afloop van de kerstvieringen op locatie 821 enkele kerstliederen zingen op het schoolplein.

Kerstvakantie
Vrijdag 23 december a.s. begint voor alle kinderen om 12.00 uur de kerstvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 9 januari 2017 om 08.30 uur op school terug.

Vuurwerk
Op verzoek van de gemeente Dordrecht vragen we uw aandacht voor het veilig omgaan met vuurwerk.
Voorkom ongelukken, ruim vuurwerkafval snel op!
Het is gebleken dat veel vuurwerkongelukken gebeuren door het alsnog afsteken van vuurwerk dat niet is afgegaan. Dit kunt u voorkomen door vuurwerk snel op te ruimen. Het liefst zodra u klaar bent met uw viering of 's morgens vroeg. Wijs kinderen erop dat ze het niet opnieuw afsteken en help hen bij het opruimen. De gemeente voert campagne om iedereen in Dordrecht te wijzen op de eigen mogelijkheden om vuurwerkslachtoffers te voorkomen.
Lever in en verdien!
Je kunt verdienen met je vuurwerkafval en met je kerstboom! Breng je vuurwerkafvalzak en kerstboom op maandag 2 januari of vrijdag 6 januari 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur naar de bekende inleverpunten en u krijgt of uw kinderen krijgen voor een vuurwerkafvalzak € 1,- en voor een kerstboom € 0,50. Kijk op www.dordtveilig.nl voor meer info.
Inleverlocaties in Stadspolders:                  
• Chico Mendesring, t.h.v. Balsa
• Chico Mendesring, t.h.v. T-splitsing Amazone en Branco
• Van den Broekerf,  t.h.v. Geert Groote School
• Pearl Buck-erf, t.h.v. parkeerplaats
• Van Eesterenplein, t.h.v. WC Bieshof

Nieuws van de sportcommissie
Dag sportieve kinderen, dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We gaan de laatste twee weken school van 2016 in. Gezellige tijd zo in de kerstsfeer, zowel thuis als op school.
In de eerste week van de vakantie is er op vrijdag 30 december het schooltafeltennistoernooi voor de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. In de tweede week van de vakantie is er op vrijdag 6 januari het schoolbasketbaltoernooi voor de groepen 5/6 en 7/8. Alle informatie omtrent deze toernooien kun je binnenkort vinden op de website van de school bij "sport."
Veel succes en vooral plezier voor de kinderen die aan (één van) deze toernooien gaan deelnemen.
De sportcommissie wenst alle kinderen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers fijne en sfeervolle kerstdagen en een supergoed en sportief 2017 toe!

Belangrijke data
20 december: Kerstviering onderbouw in de kerk (groepen 1 en 2 ’s middags vrij).
21 december: Kerstviering middenbouw in de kerk.
22 december: Kerstviering bovenbouw in de klas.
23 december: ’s Middags alle leerlingen vrij.
23 december t/m 08 januari: Kerstvakantie.
09 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 januari: Open ochtend van 09.00 uur - 11.00 uur op locatie 196.
02 februari: Rapporten groepen 8 gaan mee.
06 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 t/m 13 februari: Inschrijven voor de Schoolkeuzegesprekken en 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
12 februari: Scholendienst groepen 6 in De Bron.
16 februari: Rapporten groepen 3 t/m 7 en plakboeken groepen 1/2 gaan mee.
20 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
21 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
23 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
25 februari t/m 04 maart: Voorjaarsvakantie.

 
12 december 2016
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019