Nieuwsbrief 09
 
09 januari 2017

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2017!

Vandalisme
Helaas is onze school opnieuw getroffen door vandalisme. Rondom de jaarwisseling is de tafeltennistafel op het plein van locatie 821 zwaar beschadigd geraakt. Dit was de tweede keer in korte tijd. We zijn geraakt door deze zinloze actie. Uiteraard is aangifte gedaan bij de politie.
Controle buiten schooltijden blijft een lastig punt. Buiten schooltijden zijn de schoolpleinen van beide locaties afgesloten. Wilt u er op toezien dat uw kinderen niet op onze schoolpleinen komen als de hekken gesloten zijn? Ziet u verdachte situaties, meld ze aan ons of aan de politie.

Nieuwe instroomgroep
Vanaf vandaag hebben we een nieuwe kleutergroep voor kinderen die net 4 jaar geworden zijn en bij ons op school gaan beginnen. Een hartelijk welkom aan alle kinderen en hun ouders. Juf Annemieke Slotema en juf Janny Kok zijn de groepsleerkrachten van deze groep jongste kleuters.

Nieuwe onderwijsmethode groepen 1-2
De kleutergroepen werkten al vele jaren met de methode Schatkist. Deze was aan vervanging toe. Nu gaan de groepen 1-2 werken met de methode Onderbouwd die is ontwikkeld door Klassewerk en Heutink. Deze methode wil de ontwikkeling van kleuters spelenderwijs doelgericht stimuleren en volgen. Het spelen zorgt ervoor dat kleuters kennis vergaren op een ontspannen en speelse manier. Het leerpakket Onderbouwd heeft de kerndoelen voor taal, rekenen en motoriek op een rij gezet.
Vervolgens zijn er spellen gekoppeld aan de verschillende kerndoelen voor de groepen 1 en voor de groepen 2. Het aanbieden van de spellen verloopt volgens een duidelijke structuur zodat alle onderdelen aan bod komen en de kerndoelen behaald worden. Alle routineactiviteiten worden ondersteund door handpoppen en gekoppeld aan de rekenflat of de taalvilla.
Het uitgangspunt van Onderbouwd is: leer ze ervaren, leer ze voelen, leer ze beleven, leer ze het zelf doen.
Een aantal elementen van de methode Schatkist blijven we nog gebruiken, Pompom gaat nog steeds gezellig logeren! Ook blijven we werken vanuit thema’s. De komende periode is dit het thema ‘Winter’. De juffen van de onderbouw zijn erg enthousiast om met Onderbouwd aan de slag te gaan.

Begeleiding groepen 3 en 4
We zijn blij bij u aan te kunnen geven dat de extra begeleiding voor rekenen, lezen en spelling ook na de kerstvakantie kan worden voortgezet. Kinderen uit de groepen 3 en 4 die extra instructie nodig hebben op een onderdeel van de lesstof (of op meerdere onderdelen) krijgen op het moment dat dit vakgebied in de klas wordt aangeboden, aanvullende instructie van een groepsleerkracht in een apart lokaal.
Op maandag geeft juf Linda deze begeleiding, op dinsdag juf Henriette en op donderdag juf Erna. Praktisch betekent dit voor de groep van juf Erna en juf Roelie een verschuiving in de werkdagen. Juf Erna staat op maandag, dinsdag en vrijdag voor haar groep. Juf Roelie op woensdag en donderdag.

Open Ochtend
Vrijdag 27 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” op onze hoofdlocatie Chico Mendesring 196. Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sporters onder jullie!
Vanuit de sportcommissie wensen we jullie een ontzettend gezellig en sportief 2017 toe. Hopelijk heeft iedereen lekker kunnen genieten van de kerstvakantie. Er is ook nog gesport in deze vakantie: kinderen hebben meegedaan met het basketbaltoernooi (groep 5 t/m 8) en het tafeltennistoernooi.
Het eerste schoolsporttoernooi voor 2017 is het volleybaltoernooi. Dat staat gepland op de woensdagen 8 februari (groep 7 en 8) en 15 februari (groep 4, 5 en 6). Deze week zullen we de mogelijkheid tot inschrijven op de website open zetten, zodra de informatiebrieven voor belangstellende kinderen mee zijn gegaan. Daarna zullen op 8 maart de zwemsporten centraal staan op de Sportboulevard. Om mee te mogen doen, is zwemdiploma AB verplicht. Hierover en over de andere sporten die nog komen, volgt later meer.

Belangrijke data
23 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
27 januari: Open ochtend van 09.00 uur - 11.00 uur op locatie 196.
06 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 t/m 13 februari: Inschrijven voor de Schoolkeuzegesprekken en 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
12 februari: Scholendienst groepen 6 in De Bron.
16 februari: Rapporten groepen 3 t/m 8 en plakboeken groepen 1/2 gaan mee.
20 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
21 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
23 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
25 februari t/m 04 maart: Voorjaarsvakantie.
 
9 januari 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019