Nieuwsbrief 12
 
20 februari 2017

Vervanging van zieke juf of meester
De afgelopen weken zijn een aantal juffen en meesters door griep of andere medische ongemakken afwezig (geweest). Vanwege de wet ' Werk en zekerheid' mogen wij inval-leerkrachten maar heel beperkt inzetten. Daarnaast hebben we een groot tekort aan invallers binnen Scholen van Oranje. Praktisch betekent dit 'achter de schermen' bijna dagelijks een grote schuifpuzzel om onze zieke collega's zo goed mogelijk te vervangen. In een uiterst geval (als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is) moeten we soms een groep opdelen. Deze kinderen werken dan in een andere groep, onder toezicht en verantwoordelijkheid van de betreffende juf of meester aan 'het noodplan'. Dit is een pakket opdrachten waar de kinderen zelfstandig mee aan de slag kunnen.
We proberen alle vervangingen zo goed mogelijk op te vangen en natuurlijk hopen we vooral dat alle zieke juffen, meesters (en kinderen!) zo snel mogelijk weer gezond op school kunnen zijn.

Herinnering 10-minutengesprekken/schoolkeuzegesprekken
Deze week vinden op dinsdag en donderdag voor de groepen 1 t/m 7 de 10-minutengesprekken plaats. Voor de groepen 8 zijn het schoolkeuzegesprekken op maandag, dinsdag en donderdag. U heeft hiervoor kunnen intekenen via Mijnschoolinfo. Op welk tijdstip u wordt verwacht, kunt u vinden in Mijnschoolinfo.

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 25 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie. We zien elkaar graag weer op maandag 6 maart om 08.30 uur op school terug. Iedereen een fijne vakantie!

Schriften kijken
Maandag 6 maart a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Kledinginzameling
Vrijdag 24 maart a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals inmiddels bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. Het is de laatste inzameling in dit schooljaar, dus het zou mooi zijn als we veel kunnen inzamelen! Ook familieleden, buren en vrienden mogen zakken inleveren, dus vertel het gerust in uw omgeving. U kunt uw kleding tot 09.00 uur inleveren op locatie 196. Helpt u weer mee?

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sporters,
Het schoolvolleybaltoernooi is alweer achter de rug. Wat gaat de tijd toch snel! We gaan nu bijna genieten van een weekje vakantie. Daarna staat een aantal sporten op jullie te wachten. In de week na de vakantie is er op woensdag 8 maart het schoolzwemmen. Hierbij zijn de diploma's A en B verplicht. Daarna is op 15 maart en 22 maart de schoolsport hockey aan de beurt voor de groepen 3 t/m 8. In de weken daarna zal gevoetbald worden, maar meer daarover in de volgende nieuwsbrief. Alvast een heerlijke voorjaarsvakantie gewenst!

Belangrijke data
20 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
21 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
23 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8, 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
25 februari t/m 04 maart: Voorjaarsvakantie.
06 maart: Onderwijsnieuwsbrief 2 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
13 maart: Nieuwsbrief 13 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 maart: Kledinginzameling tot 09.00 uur op locatie 196.
27 maart: Nieuwsbrief 14 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
 
20 februari 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019