Onderwijsnieuwsbrief 02
 

6 maart 2017

Twee keer per jaar verschijnt een Onderwijsnieuwsbrief waarin we u meenemen in de ontwikkelingen van ons onderwijs op de Johan Frisoschool. Op die manier hopen we u een kijkje te kunnen geven achter de schermen.

Een nieuwe methode in de onderbouw: Onderbouwd!
Als u een zoon of dochter heeft in onze groepen 1 en 2 dan heeft u vast al meer gehoord over het werken met onze nieuwe methode Onderbouwd! Het uitgangspunt van deze methode is: Leer ze ervaren. Leer ze voelen. Leer ze beleven. Leer ze het zelf te doen.
De leerkrachten zijn enthousiast en merken aan de kinderen dat ze er plezier in hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Zoals u al gewend bent, staan thema’s centraal in de onderbouw. Het aanbod wordt d.m.v. spel uitgewerkt en uw kind wordt in zijn/haar ontwikkeling gevolgd. Vanaf nu gaan we dit digitaal registreren en wordt het net als altijd tijdens de tienminutengesprekken besproken. De basis van de methode gaat uit van ontwikkelingsmateriaal en handelingsgericht werken. Ontwikkelingsmaterialen zijn bij ons al jaren aanwezig maar via deze methode gaan we deze materialen nog gerichter inzetten voor de ontwikkeling van onze kinderen.

Thematisch leren
Het gebruik van de materialen uit de themapakketten zorgt ervoor dat het instructiemoment in de sfeer van het jaar en betekenisgericht aangeboden kan worden. Dit betekent dat kinderen voor zichzelf makkelijker beelden kunnen vormen van wat zij leren.

Doelgericht leren
Vanuit het ministerie van onderwijs zijn richtlijnen gegeven voor verschillende vakgebieden. Dit noemen we kerndoelen. Deze zijn vertaald naar taal- en rekenvaardigheden en de motorische ontwikkeling.
De vaardigheden zijn verdeeld over de volgende onderdelen:
Taal: Communicatie - Taalbewustzijn –Woordenschat; Taalbewustzijn; Ontwikkeling fonologisch bewustzijn (groep 1-2); Opdelen van zinnen in woorden; Opdelen van samengestelde woorden in afzonderlijke componenten; Opdelen van woorden in klankgroepen; Verbinden van klankgroepen tot woorden; Opzeggen van rijmpjes samen met iemand anders; Individueel opzeggen van rijmpjes; Herkennen van eindrijm; Toepassen van eindrijm: zelf ontdekken van rijm, produceren van rijm.
Rekenen: Sorteren en seriëren - Tellen en getalbegrip - Optellen en aftrekken - Ruimtelijke oriëntatie - Tijd.

Routinematig leren
Ieder thema begint met een ‘spel van de week’. Alle routineactiviteiten op het gebied van taal en rekenen worden ondersteund door de handpoppen en zijn gekoppeld aan de rekenflat of de taalvilla.

Uw kind vertelt vast over Tante Truus, Arie de letterkanarie en nog veel meer dieren. De dieren zijn ter ondersteuning van een ontwikkelingsgebied. Hieronder stellen we de dieren aan u voor:
• Arie de Letterkanarie: Samen met Arie leren we de letters, de p, t, m, b, s, k en nog veel meer... Arie vertelt ons grappige verhaaltjes en elke keer leren we een nieuwe letter.
• De Hak- en Plakapen: Met Hak leren we woordjes in stukjes hakken, tak wordt t-a-k. En met Plak plakken we juist losse klanken aan elkaar, p-e-n wordt pen.
• Mollie de Mol: Mollie is van de klankgroepen. Mollie vindt het leuk als we de woordjes in stukjes klappen, bijv. brie-ven-bus en post-bo-de.
• Wim de Woordspin: Wim de Woordspin komt bij ons in de klas om ons nieuwe woordjes te leren. We leren niet alleen het woord, maar ook wat het betekent. We praten met elkaar over de woorden en leren zo ook heel veel om het woord heen.
• Kletskous: Kletskous komt elke ochtend bij ons in de kring. We mogen haar zelf vasthouden. Het kind met Kletskous op zijn/haar hand mag iets vertellen aan de andere kleuters!
• Ed met de Rijmpet: Als Ed wakker wordt begint hij meteen te rijmen. Ha juf-puf, wat een grote kring, wilt u dat ik een liedje zing? En we rijmen met hem mee: tak-zak, pen-hen, vis-mis.
• Tante Truus: dat is stiekem de juf (en ze is dan een beetje verkleed). Tante Truus is heel netjes, ze sorteert alles, bijv. alle woordjes met dezelfde letter, woordjes met evenveel klankgroepen of spulletjes met dezelfde kleuren of vormen. Tante Truus hoort bij rekenen en bij taal!
• Fred de Bever: Fred heeft helemaal onderin de flat een autootje, daarmee leert hij ons de begrippen: vooruit, achteruit, links- en rechtsaf. We oefenen met Fred ook: voor, naast, achter, in, op, enz. Aan de rekenflat hangt ook een lift, daarmee gaat hij naar de verschillende verdiepingen (2e, 5e, 8e...). Dat is moeilijk hoor!
• Sjoerd de Cijferwoerd: Sjoerd houdt van tellen, hij telt bijv. hoeveel kinderen er in de klas zijn, hoeveel kinderen een spijkerbroek aan hebben of hoeveel werkjes er hangen. Hij leert ons de telrij en de cijfers, we oefenen vaak met hem!
• Mien de Meetmuis: Meten is weten... dat roept Mien altijd. En we meten van alles: hoelang is de tafel, hoeveel water gaat er in een flesje, hoe warm/koud is het buiten? En hoe zwaar zijn de blokken in de klas?
• Hennie de Hen: Hennie leert ons optellen en aftrekken. Ze heeft hele mooie houten eieren en die legt ze in haar nest onder luid gekakel! Wij tellen dan mee: 2 eieren en nog 2 erbij dat is samen 4!

Ouder-Kindcoach
De Ouder-Kindcoach is een doorontwikkeling van schoolmaatschappelijk werk. Bij de Ouder-Kindcoach kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen hun gezin. De Ouder-Kindcoach zoekt dan samen met u naar antwoorden, geeft informatie en advies, en helpt u weer op weg. Mocht u behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, dan schakelt hij direct met zijn collega's van het Sociale Team en Jeugdteam, zodat u snel de juiste ondersteuning ontvangt. Dit altijd in overleg met u als ouder.
Daniël Stuit is de Ouder-Kindcoach die aan onze school is verbonden. Op maandag van 08.30 - 09.30 uur heeft hij spreekuur op locatie 821. Wanneer dit tijdstip niet gelegen komt, kunt u hem bellen of mailen voor het maken van een afspraak op een ander moment. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-24850583/078-2210201. Ook kunt u een mail sturen naar (danielstuit (at) flexusjeugdplein (dot) nl).

Stichting Leergeld
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!
Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar de helft van de normale contributie betaalt. Of dat u heel goedkoop een fiets aan kunt schaffen voor uw kind. Voor een schoolreisje kunnen we bekijken of er speciale afspraken met de school gemaakt kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is het nog steeds te duur voor u, dan kan Leergeld wellicht bijspringen.
Leergeld wil uw kind graag helpen. U kunt contact opnemen voor meer informatie of om een afspraak te maken met een medewerker die bij u thuis langskomt. U hoeft niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen andere instanties, zoals de gemeente, voor u betekenen? En wat kan Leergeld voor u doen?
Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.leergelddrechtsteden.nl.

Verlofaanvragen en de Wet op de Leerplicht
Regelmatig ontvangen wij als school verlofaanvragen voor ‘buitengewoon verlof’. In deze onderwijsnieuwsbrief willen wij u aanvullend informeren over de werkwijze van Bureau Leerplicht.
Op bladzijde 43 en 44 van onze schoolgids staat een uitgebreide toelichting op de Wet op de Leerplicht en de regels die van toepassing zijn bij het aanvragen van extra verlof. De gemeente Dordrecht (Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten) en de Onderwijsinspectie zien uiterst strikt toe op de naleving van deze wetgeving. Ook onze school wordt gecontroleerd op het naleven van de uitvoering van deze wet. Een aantal keer per jaar zijn er extra controles op de scholen om na te gaan of alle verzuimende leerlingen daadwerkelijk geoorloofd afwezig zijn. Er wordt dan een aangekondigd of onverwacht bezoek gebracht aan de scholen. In de klassen worden de namen van alle verzuimende leerlingen genoteerd. Vervolgens brengt de leerplichtambtenaar dan een bezoek aan huis om te controleren of het verzuim geoorloofd is (bijvoorbeeld door ziekte of geoorloofd of schriftelijk toegekend verlof).
Mocht een kind ongeoorloofd verzuimen, dan worden ouders uitgenodigd door de leerplichtambtenaar voor een gesprek met een medewerker van Bureau Leerplicht. In dit gesprek beslist de leerplichtambtenaar of er proces-verbaal opgemaakt moet worden. 
Een verlofaanvraag moet (indien mogelijk) minstens twee maanden van tevoren schriftelijk worden ingediend bij de directeur. De betreffende formulieren vindt u op onze website en zijn ook verkrijgbaar bij Maureen.
Regelmatig moeten wij verlofverzoeken afwijzen. In de volgende gevallen is er in ieder geval geen sprake van grond voor verlof:
• familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
We verzoeken u vriendelijk voorafgaand aan een verlofaanvraag kennis te nemen van de regels van de overheid. 

Oase
Inmiddels komt de derde ronde van de pilot OASE alweer in zicht. We zijn trots op deze plek voor onze kinderen, waar ze aan den lijve kunnen ondervinden dat je binnen school kunt ontspannen en leren en hoe je daar zelf voor kunt zorgen.
De begeleiders van Oase helpen de kinderen met hun vragen en waar ze tegenaan lopen. Samen met de juf of meester oefenen ze dit in de klas. We hebben ondertussen al veel positieve reacties van kinderen en hun ouders. 

Waar buiten spelen allemaal goed voor is
Buitenspelen is niet alleen ontzettend leuk voor kinderen, het is onmisbaar voor hun ontwikkeling. Want van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Door het buiten spelen leren kinderen hun grenzen verleggen. Daarbij is bewegen goed voor de gezondheid, op korte en lange termijn.
Buitenspelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties op school. Kinderen die veel (buiten) spelen hebben een betere hersenontwikkeling en een beter leervermogen dan kinderen die weinig en/of binnen spelen. Tijdens het buitenspelen leren kinderen bovendien hun creativiteit te gebruiken en ontwikkelen ze hun fantasie. Kinderen maken daarnaast zelf hun spelregels, werken samen of concurreren met elkaar. Hierdoor leren ze om te gaan met winnen en verliezen en ontwikkelen ze emotionele vaardigheden als empathie, flexibiliteit en zelfbewustzijn. (bron: www.jantjebeton.nl)

Wist u dat buiten spelen ook goed is voor de ogen? Uit onderzoek is gebleken dat bijziendheid (Myopie) bij kinderen in Nederland toeneemt en dat te weinig buiten spelen hier een grote rol in speelt. Buiten is er voldoende licht en daarbij is het veraf kijken belangrijk voor een juiste ontwikkeling van de ogen. Myopie kan je zoveel mogelijk voorkomen door meer buiten te spelen en minder lang achter elkaar dichtbij te kijken. Het oogfonds is daarom een campagne gestart: “Lekker buiten spelen MÓÉT, het doet je ogen GOED!”. Op de website www.gezondekinderogen.nl kunt u hier meer informatie over vinden.
Het Oogfonds adviseert om kinderen:
• niet langer dan een half uur achter elkaar op de tablet te laten spelen
• minstens twee uur per dag buiten te laten zijn
• minstens dertig centimeter afstand te laten nemen van beeldschermen zoals tablets

 
6 maart 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 21-01-2019