Nieuwsbrief 14
 

27 maart 2017

Bezoek groepen 1-2 aan Stadsboerderij Weizigt
Dit jaar staat de les 'Draai je wijzer' op het programma. De les sluit mooi aan bij het thema Lente! Aangezien we van 13.00 - tot 15.00 uur zijn ingedeeld blijven alle kinderen in de klas over. Wilt u zelf voor eten en drinken zorgen? Ook is het handig dat uw kind kleding aan heeft die tegen een stootje kan. We gaan met de bus en vertrekken om 12.40 uur vanaf school. Om 15.00 uur vertrekken we weer naar school.
• groep 1a: dinsdag 28 maart.
• groep 1-2b: donderdag 30 maart.
• groep 1-2c: dinsdag 18 april.
• groep 1-2d: donderdag 20 april.
• groep 1-2e: dinsdag 11 april.
We hebben uw hulp nodig om een groepje te begeleiden. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. We kijken uit naar een zonnige middag.

Onderweg naar Pasen
In alle klassen zijn we met elkaar “onderweg naar Pasen”. Tijdens de Veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen horen de kinderen Bijbelverhalen rondom het thema "De koning te rijk" en wordt de betekenis van de paaskaars uitgelegd.
Op donderdag 13 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (eventueel voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje.
Het paasfeest eindigt voor alle groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. We wensen u samen met uw kinderen een fijn paasfeest.

Cultuureducatie
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met een pilot Cultuureducatie. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen gedurende hun basisschooltijd met verschillende disciplines van cultuureducatie in aanraking komen en hebben daarvoor een plan gemaakt. Tijdens de reguliere uren van de creatieve vakken laten we de leerlingen kennismaken met o.a. kunstbeschouwing, drama, dans, techniek, creatief schrijven, film en fotografie. Het thema van deze pilot is “de wereld om je heen”. Tijdens deze pilot krijgen de groepen 6 en 8 bij drama en dans ondersteuning van docenten van Het KLEIN Toneel.

Specialisatie in groep 7
De maand maart is de specialisatie-maand in groep 7: op drie vrijdagmiddagen in maart en de eerste vrijdag van april houden alle leerlingen van de groepen 7 zich bezig met iets waarin ze zich wat meer willen specialiseren. Wát dat is, mogen ze zelf kiezen. Alle kinderen hebben een formulier gekregen met alle specialisaties waaruit gekozen kan worden. Ze mochten hierop zelf aangeven wat ze op de vier vrijdagmiddagen graag wilden gaan doen. Ze konden kiezen uit de volgende specialisaties:
• Drama - wat komt er allemaal bij kijken voor je het 'speelvlak' op kunt en hoe doe je dat.
• Dance Battle - twee groepen dagen elkaar uit door middel van dansen.
• Kussens maken - textiele werkvorm met naaimachines.
• Filmstrip maken/3D tekenen - aan de hand van foto's een filmpje maken met eigen tekst en geluid en tekenen met een echte 3D-pen.
• Schaatsen/klimmen - twee keer schaatsen bij de sportboulevard en twee keer klimmen bij Mountain Netword.
• Bootcamp - rennen, springen, kruipen, klimmen, spelen.
We hebben alle kinderen kunnen indelen bij één van de eerste drie voorkeuren die ze hebben ingevuld, dus iedereen kan met enthousiasme aan de slag.
We zijn inmiddels op de helft, er zijn al twee vrijdagmiddagen specialisatie geweest en we horen veel positieve geluiden. We hebben alweer heel veel zin in de komende twee vrijdagmiddagen!!!

Wijziging data en locatie musicals groepen 8
Ook dit schooljaar zullen de leerlingen uit de groepen 8 een musical instuderen en uiteraard opvoeren. Doordat ze de musical dit jaar op een andere locatie gaan opvoeren, is er een kleine wijziging gekomen in de speeldata.
De musical wordt opgevoerd in de theaterzaal van De Oude School aan de Dubbelsteynlaan West 74.
In de theaterzaal is plaats voor 80 bezoekers. Vandaar dat iedere groep 2 keer de musical speelt.
Maandag 26 juni : De leerlingen van groep 8c spelen om 18:30 uur en 20:30 uur hun musical.
Dinsdag 27 juni : De leerlingen van groep 8a spelen om 18:30 uur en 20:30 uur hun musical.
Woensdag 28 juni : De leerlingen van groep 8b spelen om 18:30 en 20:30 uur hun musical.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sportende kinderen,
De klok is in het afgelopen weekend verzet, zodat we 's avonds een extra uurtje daglicht hebben. Laat het voorjaar maar komen!
Inmiddels zijn twee woensdagmiddagen hockey achter de rug. Het waren twee middagen met mooi weer en dat is altijd fijn.
Aanstaande woensdagmiddag is de eerste middag van het schoolvoetbaltoernooi. Een groot toernooi met altijd veel deelnemers, ook van onze school. Houden jullie alsjeblieft de website goed in de gaten voor alle informatie. Goed om te weten dat de finales voor de groepen 7 en 8 (11 tegen 11) plaatsvinden op woensdagmiddag 19 april, mochten kinderen van onze school zo ver komen.
Als het goed is hebben de voetballers allemaal al een schooltenue van de Johan Frisoschool; dit is zoals bekend verplicht om mee te kunnen doen. Voor diegenen die toch de afhaalmomenten gemist hebben is er nog één moment waarop nog een tenue kan worden afgehaald (tegen directe, contante betaling van € 25,- borg): op dinsdagmiddag 28 maart a.s. van 15.15 - 15.45 uur op locatie 821 in de liftkamer op de benedenverdieping.
Het valt ons op, dat er regelmatig kinderen niet op komen dagen bij toernooien terwijl ze zich wel hadden opgegeven. Daarom een algemene oproep aan alle ouders: als u uw kind inschrijft voor een toernooi wordt daar bij de teamindeling rekening mee gehouden. Het dóet ertoe dat uw kind daadwerkelijk komt, de teamgenoten rekenen op hem/haar! In een onvoorziene situatie kan het gebeuren dat uw kind onverwacht niet mee kan doen, maar wilt u dit dan a.u.b. zo tijdig mogelijk laten weten via een mailtje aan (sport (at) johanfriso (dot) nl), dan kunnen we met elkaar nog zoeken naar een passende oplossing. Dat is bij zomaar wegblijven zonder afmelden niet mogelijk en dat is erg vervelend voor de kinderen/begeleiders die er wel zijn. Noteert u de toernooien ook goed in uw agenda!
Voor alle kinderen die gaan sporten: veel plezier en succes! Voor de toeschouwers: flink aanmoedigen en juichen!

Belangrijke data
06 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
10 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
13 april: Paasviering (alle kinderen zijn om 13.00 uur vrij).
14 t/m 17 april: Paasvakantie.
18 t/m 20 april: Cito eindtoets groepen 8.
21 april: Koningsspelen.
22 april t/m 07 mei: Meivakantie.
08 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 mei: Fietskeuring groepen 8.
15 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 5.
16 mei: Verjaardag leerkrachten bovenbouw.
17 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Verjaardag leerkrachten onderbouw.
25 t/m 28 mei: Hemelvaartsvakantie.

 
27 maart 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019