Nieuwsbrief 16
 

8 mei 2017

Herstel juf Judith en juf Atie
Juf Judith Verbeek en juf Atie Mertens herstellen langzaamaan na een langdurige periode van afwezigheid. Beiden zullen na de meivakantie op school ondersteunende taken gaan verrichten. Beide collega's zullen dit cursusjaar niet terugkeren in lesgevende taken voor hun huidige groep.

Afscheid van juffen en meester
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met komend schooljaar. De formatie en de groepsindeling zijn op dit moment belangrijke onderwerpen in onze ' organisatorische' schoolagenda.
Onze school heeft komend jaar minder formatieve ruimte. Dit komt doordat de wijk Oudelandshoek langzaam 'ouder' wordt. Er zijn dus minder leerlingen. Deze teruglopende leerlingenaantallen zijn al jaren geleden door de gemeente Dordrecht voorspeld.
Ook dit jaar moeten we op de Friso helaas afscheid nemen van personeel. Er is geen sprake van 'natuurlijk verloop', dus zijn collega's uitgenodigd binnen onze schoolvereniging 'Scholen van Oranje' vrijwillig over te stappen naar een andere school. Gelukkig kunnen alle leerkrachten hun baan behouden.
Aan het eind van dit cursusjaar gaan enkele collega’s onze school verlaten:
• Juf Henriette is bij ons op school de juf die kinderen met een speciale onderwijsbehoefte begeleiding geeft. Zij wil graag haar kwaliteiten als gedragsspecialist nog breder inzetten. Op onze collega-school cbs Juliana heeft zij met ingang van 1 augustus een baan gevonden als intern begeleider. Deze baan sluit aan bij de ambities van juf Henriette om een volgende stap te zetten in haar professionele ontwikkeling.
• Juf Froukje wil al langere tijd uitbreiding van haar werktijd. Helaas is dat bij ons op school komend cursusjaar niet mogelijk. Op onze collega-school cbs Oranje Nassau is deze uitbreiding van uren wel te realiseren. Daarom heeft juf Froukje besloten om per 1 augustus een fulltime baan op de Oranje Nassauschool te aanvaarden.
• Meester Dick Jan werkt al 19 jaar met heel veel plezier op de Friso. Hij wil graag met jongere kinderen aan het werk en zoekt (na al die jaren) een andere werkomgeving. Die heeft hij gevonden op onze collega-school cbs Beatrix.
• Juf Mathilde wil heel graag in de middenbouw aan de slag. Een beschikbare baan op de cbs Beatrix sprak haar aan. Daarom heeft zij ervoor gekozen na de zomer over te stappen naar onze collega-school cbs Beatrix.
Aan het einde van dit cursusjaar nemen we afscheid van deze leerkrachten. T.z.t. ontvangt u via de nieuwsbrief aanvullende informatie.

Fietskeuring groepen 8
Op woensdag 10 mei worden, als voorbereiding op het praktisch verkeersexamen, de fietsen van de kinderen van groep 8 gekeurd. Eerder dit jaar hebben de kinderen een kopie van de fietscontrolekaart meegekregen waarop staat op welke punten de fiets gecontroleerd wordt.
Het is niet toegestaan om op een afgekeurde fiets of op een fiets van iemand anders examen te doen. Mocht een fiets afgekeurd worden, dan wordt de fietscontrolekaart meegegeven en is daarop aangegeven op welke punten de fiets verbeterd moet worden. Op de dag van het praktisch verkeersexamen wordt de fiets dan opnieuw gekeurd.
De fietskeuring vindt plaats op het plein van onze school.
Voor het praktisch verkeersexamen dat op vrijdagochtend 2 juni plaatsvindt hebben we nog enthousiaste hulp(groot)ouders nodig! U heeft daar onlangs een mailtje over ontvangen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Graag ook uw mobiele telefoonnummer even doorgeven.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op dinsdag 16 mei vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar we dit met elkaar gaan vieren. Net als vorig jaar doen we dat met een grootse show: JOHAN FRISO ’S GOT TALENT!
Het thema van ons verjaardagsfeest is “SPORT!”. Onze school heeft een zeer actieve sportcommissie die ervoor zorgt dat iedereen die mee wil sporten tijdens één of meerdere schoolsporttoernooien informatie krijgt en mee kan doen. We zijn oprecht een sportieve school, dus het thema “SPORT!” is ons op het lijf geschreven.
Uiteraard is het erg leuk als iedereen op deze dag naar school komt in sport-outfit. Dat mag natuurlijk het Johan Friso tenue zijn, maar ook andere sportkleding. De planning is dat we om 09.30 uur in Het Palet met de show beginnen. De volgorde waarin de optredens plaatsvinden wordt eerder in de week van de verjaardagen in de klassen bekendgemaakt. Vergeet niet een pakje of flesje water (écht alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt.
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Sportdag groepen 3, 4 en 5
Onze sportdag zal gehouden worden op 17 mei a.s. bij de Reelandhal aan de Noordendijk. Ouders die helpen bij de sportdag krijgen op 12 mei het draaiboek. Mochten er nog vragen zijn over de spellen of het verloop van de dag dan kunt u op dinsdag 16 mei om 15.15 uur terecht bij juf Ute op locatie 196.
Wilt u alstublieft zoveel mogelijk met de fiets komen? Als u met de auto komt, parkeer deze dan aan de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos voorkomen worden. Er mag niet geparkeerd worden bij de nooduitgang van de sporthal!
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind.
Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal.  Omstreeks 12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Juffenfeest onderbouw 24 mei
Op woensdag 24 mei a.s. vieren alle juffen in de groepen 1/2 hun verjaardag. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. We kijken uit naar een gezellige dag!

Nieuwe bestuursleden gezocht
De Johan Frisoschool valt onder de Vereniging Een School met de Bijbel, ook bekend als Scholen van Oranje. Deze vereniging heeft een bestuur, dat tot taak heeft het besturen van de vereniging en van de vier scholen die van de vereniging uitgaan: de cbs Beatrix, de cbs Johan Friso, de cbs Juliana en de cbs Oranje Nassau.
In verband met het aftreden van een bestuurslid en een nog bestaande vacature zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden met ingang van het komende schooljaar. Vandaar deze oproep u te melden als kandidaat-bestuurslid.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de functie van toezichthoudend bestuurslid (het uitvoerende, dagelijkse bestuur is in handen van de directeur-bestuurder), dan kunt u dit kenbaar maken door het schrijven van een e-mail met een korte motivatie en een curriculum vitae aan de voorzitter van het bestuur, de heer Jacco van Weelden ((voorzitter.bestuur (at) scholenvanoranje (dot) nl) ).
Op de website van de Scholen van Oranje treft u een uitgebreid functieprofiel van toezichthoudend bestuurslid aan (http://www.scholenvanoranje.nl/nieuws/). Mondelinge informatie kunt u inwinnen bij de directeur-bestuurder, de heer Gert Will, bereikbaar onder telefoonnummer 078-6214437. Wij zien uw reactie graag voor 1 juni a.s. tegemoet.

Nieuws van de sportcommissie
Hallo sportende kinderen,
Na een hoop vrije dagen en vakantie vindt op woensdagmiddag 17 mei het schoolkorfbaltoernooi plaats en volgen op woensdagmiddag 24 mei de finales hiervan. Op 17 mei wordt ook de regiofinale van het voetballen gespeeld en raad eens? Ook daarin is de Johan Frisoschool vertegenwoordigd: team Johan Friso 13 (jongens) mag zich namelijk een jaar lang het beste schoolvoetbalteam van Dordrecht noemen. Van harte gefeliciteerd, jongens. En heel veel succes en plezier bij de regiofinale.
Op woensdagmiddag 31 mei is schoolsport atletiek aan de beurt. Voor de kinderen die nog geen schooltenue hebben, maar hier wel aan meedoen, zijn er na de meivakantie nog twee afhaalmomenten:
• dinsdag 9 mei van 15.15 - 15.45 uur
• woensdag 10 mei van 12.15 - 12.45 uur
Op beide dagen zijn tenues af te halen op locatie 821, op de benedenverdieping in de liftkamer, tegen contante betaling van € 25,- borg.
Daarna loopt het schooljaar bijna op het einde, maar hebben we nog rugby op woensdagmiddag 14 juni, beachvolleybal op woensdagmiddag 21 juni en honkbal op woensdagmiddag 28 juni. Voor deze toernooien volgt na de meivakantie de informatie en daarna kan er worden ingeschreven.
Voor iedereen die weer deel gaat nemen aan één van de sporttoernooien: veel sportiviteit en succes gewenst. En voor iedereen die niet deelneemt: aanmoedigen kan ook en hebben de sporters ook zeker nodig. Veel plezier met elkaar!

Belangrijke data
10 mei: Fietskeuring groepen 8.
16 mei: Verjaardag leerkrachten bovenbouw.
17 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Verjaardag leerkrachten onderbouw.
25 t/m 28 mei: Hemelvaartsvakantie.
01 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 5.
02 juni: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
06 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 juni t/m 13 juni: Inschrijven voor de 10-minutengesprekken op Mijnschoolinfo.
07 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen vrij).
16 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 vrij; groepen 8 ’s middags vrij).
19 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee naar huis.
20 en 22 juni: 10-minutengesprekken.
23 juni: Plakboeken groepen 1/2, rapporten groepen 2 mee naar huis.
26, 27 en 28 juni: Musicalopvoering groepen 8.
28 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2.
03 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via
             Mijnschoolinfo.
03 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
05 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 8.
06 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
07 juli: Alle leerlingen vrij.
08 juli t/m 20 augustus: Zomervakantie.

 
8 mei 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 14-12-2018