Nieuwsbrief 17
 

22 mei 2017

Sportdag groepen 6, 7 en 8 woensdag 24 mei
Op woensdag 24 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden in/bij de Reelandhal aan de Noordendijk (ook bij slecht weer). Er hebben zich (net) genoeg ouders (en opa's/ oma's/oudere broers of zussen) opgegeven om te helpen, dank daarvoor. We kunnen echter nog hulp gebruiken, dus heeft u zin in een leuke dag, geef u dan op bij de leerkracht van uw (klein)kind.
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind. Wilt u zorgen voor geschikte kleding?
Als het regent gaat de sportdag gewoon door, omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. De sportdag eindigt met de beroemde estafette tussen de snelste leerlingen van de school en een aantal snelle juffen en meesters. Omstreeks 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Verjaardag leerkrachten groepen 5
Donderdag 1 juni is het feest in de groepen 5. De leerkrachten vieren dan hun verjaardagen. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee naar school te nemen.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Van 6 t/m 13 juni kunt u zich via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken op 20 en 22 juni a.s. Deze gesprekken zijn voor ouders/verzorgers van kinderen in sommige groepen facultatief, voor ouders/verzorgers in andere groepen is het juist weer wenselijk dat zij zich wel inschrijven. Mijnschoolinfo kan hier helaas geen onderscheid in maken. Alle ouders krijgen via Mijnschoolinfo een uitnodiging om zich in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar inschrijven is niet voor alle ouders/verzorgers nodig:
• Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die nog geen 6 weken bij ons op school zitten, worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek als hun kind ongeveer 6 weken bij ons op school is. Zij hoeven zich dus niet in te schrijven.
• Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die zijn gestart in januari, februari of maart kunnen zich wel inschrijven voor een 10-minutengesprek. Hiervoor is 1 avond gereserveerd: 20 juni.
• De kinderen in de groepen 2 krijgen hun allereerste rapport, daarom is het belangrijk dat alle ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zich inschrijven.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in de overige groepen 1 en in de groepen 3 t/m 7 zijn de 10-minutengesprekken facultatief. Zij kunnen kiezen of ze zich inschrijven.
• Als u zich niet inschrijft voor een 10-minutengesprek, maar de leerkracht toch een gesprek met u op prijs stelt, neemt de leerkracht zelf contact met u op.
U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 13 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Op Mijnschoolinfo kunt u zelf altijd het tijdstip van uw 10-minutengesprek(ken) terugvinden.

Zomerfeest kleuters - groepen 3 en 4 vrij
Op vrijdag 16 juni vieren de kleuters het Klodder-Flodderfeest op school. Ze mogen die dag verkleed als een figuur uit één van de verhalen van Floddertje naar school komen. Het zomerfeest duurt van 09.00 - 12.30 uur.
De leerlingen uit de groepen 8 helpen mee om er een fantastisch feest van te maken. De groepen 3 en 4 zijn deze dag vrij. De groepen 8 zijn ‘s middags vrij.
Om 9 uur verzamelen we ons op het schoolplein om naar het toneelstuk te kijken. Als ouders bent u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wilt u wel achter de afzetting blijven zodat de kinderen alles goed kunnen zien? Als de kinderen naar binnen gaan, kunt u nog een kopje koffie drinken op het plein. Leden van de ouderraad helpen hierbij.
We hopen op mooi weer, maar mocht het regenen dan brengt u uw kind om 9 uur in de klas. U kunt dan de opening van het feest in de klas van uw eigen kind meemaken.
Het eten en drinken wordt verzorgd en als feestelijke afsluiting eten we pannenkoeken in de klas. Om 12.30 uur kunt u uw kind komen ophalen. We kijken uit naar een gezellig feest en hopen dat het mooi weer is.

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
Twee  à drie keer per jaar houden wij u in de Nieuwsbrief op de hoogte van onderwerpen die besproken zijn in de Medezeggenschapsraad (MR) vergaderingen. In de MR nemen ouders en personeelsleden zitting, de directeur is adviserend lid. Enkele zaken die in de laatste vergaderingen besproken zijn:
• Naar aanleiding van de evaluatie oudervertelgesprekken wordt er gewerkt aan een (digitale) manier om sneller informatie over de ontwikkeling van de leerlingen te delen met ouders/verzorgers. De MR heeft hier positief op gereageerd en heeft ook de mening van de leerkrachten gepeild.
• Het schoolondersteuningsplan (SOP) is in de MR besproken. Hierin wordt door de school aangegeven wat de school aan zorg kan bieden en wat de grenzen van ons kunnen zijn. Het opstellen van een SOP is sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs verplicht voor elke school.
• In september 2017 gaat de MR zich laten bijscholen.
• Ieder jaar stelt de schoolleiding beleidsvoornemens op. Deze beleidsvoornemens zijn in de MR besproken. Er is geconstateerd dat veel doelen behaald zijn.
• Samenstelling MR: Linda Jacobs van den Hof en Gert Jan Prosman stoppen in de oudergeleding van de MR. Jolanda van den Aardwegh en Monique Rieff hebben zich kandidaat gesteld en zullen komend schooljaar in de oudergeleding plaatsnemen. Van harte welkom!

Wie komt de MR versterken?
In de MR van de Johan Frisoschool hebben 3 leden namens de ouders van de leerlingen en 3 leden namens de leerkrachten zitting. Voor volgend schooljaar (2017-2018) waren er twee vacatures voor de ouders van de leerlingen. Jolanda van den Aardwegh en Monique Rieff zijn bereid gevonden om aan de MR deel te gaan nemen. Van harte welkom!
Voor het schooljaar 2018-2019 komt er opnieuw een vacature voor een ouder beschikbaar. Omdat we de continuïteit zoveel mogelijk willen waarborgen, wordt er nu reeds gezocht naar een ouder die dan in de MR van de Johan Frisoschool wil gaan participeren.
Wilt u komend schooljaar eerst eens een vergadering van de MR bijwonen om te kijken of u lid wilt worden, neemt u dan contact op met Gert-Jan Prosman (voorzitter MR). Op de avond van 13-09-2017 krijgt de MR een cursus aangeboden. Als u het nieuwe MR-lid bent geworden, mag u hier ook bij aanschuiven.
Als u belangstelling heeft voor het MR-lidmaatschap of aanvullende informatie wenst, wilt u dit dan doorgeven aan Gert-Jan Prosman ((gertjan (at) prosman (dot) info) ).

Schoolreis
Ook volgend jaar gaan de groepen 3 tot en met 7 weer een gezellige dag met elkaar op schoolreis. Dit zal zijn op donderdag 14 september 2017.
De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark Rotterdam en zullen daar een heerlijke dag hebben in de Speelwijck, de Dierenwijck en de Wandelwijck.
De groepen 5 en 6 storten zich in de geschiedenis bij het Archeon. Ze kunnen leren boogschieten, kaarsen maken, in stenen kano’s varen en noem het maar op. De afsluiting in de gladiatorenarena is misschien wel het hoogtepunt.
De groepen 7 gaan naar attractiepark Duinrell om te genieten van rustige, leuke en spannende attracties en vooral veel plezier te maken met elkaar.
Binnenkort hoort u van de leerkracht van uw kind of er nog begeleiders nodig zijn en begin volgend schooljaar volgt meer informatie. Wij hebben er nu al zin in!

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag, 17 mei, was een sportief zeer geslaagde dag voor de Johan Friso! Op deze middag heeft namelijk de schoolsport veldkorfbal plaatsgevonden. Het weer was geweldig en er waren weer veel teams van de Johan Frisoschool die aan dit toernooi deelnamen. Aanstaande woensdag, 24 mei, is de finale van het veldkorfbal. Team JF4 heeft zich voor deze finale weten te plaatsen! Jongens en meiden, heel veel succes!
Ook speelde op deze middag de jongens van JF13 de regiofinale schoolvoetbal en... die hebben ze gewonnen! Ze mogen zich nu de kampioenen van de Drechtsteden noemen en spelen op 7 juni a.s. in de district-finale in Zwijndrecht! Ook jullie heel veel succes!!
Hierna hebben we dit schooljaar nog 4 schoolsporten. Op woensdag 31 mei vindt het atletiektoernooi plaats, op woensdag 14 juni het rugbytoernooi, op woensdag 21 juni het beachvolleybaltoernooi en als laatste schoolsport is er het honkbaltoernooi op woensdag 28 juni.
Meedoen aan een schoolsporttoernooi doe je in de Johan Friso tenue. Voor de kinderen die nog geen schooltenue hebben, maar hier wel aan meedoen, zijn er nog twee afhaalmomenten:
• dinsdag 23 mei van 15.15 - 15.45 uur
• woensdag 31 mei van 12.15 - 12.45 uur (dit is nog nét voor het atletiektoernooi
Op beide dagen zijn tenues af te halen op locatie 821, op de benedenverdieping in de liftkamer, tegen contante betaling van € 25,- borg.
Gelukkig is er dus in de laatste weken van het schooljaar ook nog genoeg te sporten. Allemaal veel plezier en sportiviteit toegewenst.

Belangrijke data
24 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Verjaardag leerkrachten onderbouw.
25 t/m 28 mei: Hemelvaartsvakantie.
01 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 5.
02 juni: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
06 juni: Nieuwsbrief 18 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
06 juni t/m 13 juni: Inschrijven voor de 10-minutengesprekken op Mijnschoolinfo.
07 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen vrij).
16 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 vrij; groepen 8 ’s middags vrij).
19 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee naar huis.
20 en 22 juni: 10-minutengesprekken.
23 juni: Plakboeken groepen 1/2, rapporten groepen 2 mee naar huis.
26, 27 en 28 juni: Musicalopvoering groepen 8.
28 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2.
03 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via
             Mijnschoolinfo.
03 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
05 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 8.
06 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
07 juli: Alle leerlingen vrij.
08 juli t/m 20 augustus: Zomervakantie.

 
22 mei 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019