Nieuwsbrief 18
 

6 juni 2017

Personeel
Komend cursusjaar zullen juf Annemijn (groep 7 en 8) en juf Annemieke (instroomgroep) helaas niet meer werkzaam zijn bij ons op school. Dit komt door terugloop in formatieve ruimte. Ook vanaf deze plaats willen we hen bedanken voor de fijne samenwerking met onze leerlingen, de ouders en ons team.

Bedankje sportdaghulpouders
Alle ouders heel erg bedankt voor jullie inzet tijdens onze zonnige sportdagen. Alles liep op rolletjes. Een compliment! Tot volgend jaar!

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Van 6 (vandaag) t/m 13 juni kunt u zich via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken op 20 en 22 juni a.s.
Deze gesprekken zijn voor ouders/verzorgers van kinderen in sommige groepen facultatief, voor ouders/verzorgers in andere groepen is het juist weer wenselijk dat zij zich wel inschrijven. Mijnschoolinfo kan hier helaas geen onderscheid in maken. Alle ouders krijgen via Mijnschoolinfo een uitnodiging om zich in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar inschrijven is niet voor alle ouders/verzorgers nodig:
• Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die nog geen 6 weken bij ons op school zitten, worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek als hun kind ongeveer 6 weken bij ons op school is. Zij hoeven zich dus niet in te schrijven.
• Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die zijn gestart in januari, februari of maart kunnen zich wel inschrijven voor een 10-minutengesprek. Hiervoor is 1 avond gereserveerd: 20 juni.
• De kinderen in de groepen 2 krijgen hun allereerste rapport, daarom is het belangrijk dat alle ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zich inschrijven.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in de overige groepen 1 en in de groepen 3 t/m 7 zijn de 10-minutengesprekken facultatief. Zij kunnen kiezen of ze zich inschrijven.
• Als u zich niet inschrijft voor een 10-minutengesprek, maar de leerkracht toch een gesprek met u op prijs stelt, neemt de leerkracht zelf contact met u op.
U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 13 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Op Mijnschoolinfo kunt u zelf altijd het tijdstip van uw 10-minutengesprek(ken) terugvinden.

Studiedag personeel
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle leerlingen op woensdag 7 juni a.s. vrij.

Groepsindeling 2017-2018
Volgende week ontvangt u via Mijnschoolinfo de groepsindeling voor komend cursusjaar. U wordt in dit bericht geïnformeerd bij welke groepsleerkrachten uw kind volgend schooljaar is ingedeeld.

Zomerfeest kleuters - groepen 3 en 4 vrij
Op vrijdag 16 juni vieren de kleuters het Klodder-Flodderfeest op school. Ze mogen die dag verkleed als een figuur uit één van de verhalen van Floddertje naar school komen. Het zomerfeest duurt van 09.00 - 12.30 uur.
De leerlingen uit de groepen 8 helpen mee om er een fantastisch feest van te maken. De groepen 3 en 4 zijn deze dag vrij. De groepen 8 zijn ‘s middags vrij.
Om 9 uur verzamelen we ons op het schoolplein om naar het toneelstuk te kijken. Als ouders bent u van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Wilt u wel achter de afzetting blijven zodat de kinderen alles goed kunnen zien? Als de kinderen naar binnen gaan, kunt u nog een kopje koffie drinken op het plein. Leden van de ouderraad helpen hierbij.
We hopen op mooi weer, maar mocht het regenen dan brengt u uw kind om 9 uur in de klas. U kunt dan de opening van het feest in de klas van uw eigen kind meemaken.
Het eten en drinken wordt verzorgd en als feestelijke afsluiting eten we pannenkoeken in de klas. Voor het bakken van de pannenkoeken hebben we uw hulp nodig. Er komen intekenlijsten op de deuren van de klassen te hangen.
Om 12.30 uur kunt u uw kind komen ophalen.  We kijken uit naar een gezellig feest en hopen dat het mooi weer is.

Verkeersbrigade locatie 821    
Veilig oversteken bij onze school heeft altijd onze aandacht, zeker bij locatie 821. In voorgaande jaren is een aantal pogingen gedaan een verkeersbrigade op te richten zodat de kinderen veilig kunnen oversteken. Nu ligt de vraag er opnieuw.
Voor ouders/verzorgers met kinderen op zowel locatie 821 als locatie 196 zou een verkeersbrigade een uitkomst zijn. Hoe fijn zou het zijn als je weet dat je kind veilig zonder jou de oversteek kan maken? Als je zelf een keer meehelpt, ben je ook geholpen voor de andere dagen. Op de dag dat jij helpt bij de oversteek, wil een andere ouder/verzorger vast jou weer helpen door jouw kind(eren) veilig en op tijd op locatie 196 te brengen.
Wij zoeken dus vrijwilligers die ’s morgens tussen 08.10 en 08.30 uur bij de oversteek op locatie 821 kunnen staan. Dit hoeft echt niet elke dag. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Ook opa’s en oma’s of een gepensioneerde buurvrouw of buurman kunnen meedoen. Aanmeldingen kunnen gestuurd worden naar (anoukcornelisse (at) hotmail (dot) com) .
Laten we met zijn allen de handen ineen slaan voor een veilige oversteek!

Nieuws van de sportcommissie
Nog vijf weken en dan is het al zomervakantie. Gelukkig komen er nog weken aan met veel leuke dingen, waaronder ook nog een aantal sporten: beachvolleybal en honkbal. Voor rugby was te weinig belangstelling, daardoor konden we ons als school hiervoor niet inschrijven.
Afgelopen tijd is er ook veel gesport. Afgelopen woensdag was het atletiektoernooi en de week daarvoor waren de finales van het korfballen waar JF4 aan mee heeft gedaan.
En dan zijn er natuurlijk nog onze voetbalkanjers van JF13! Zij gaan aankomende woensdag 7 juni meedoen met de district-finale in Zwijndrecht!! Zet 'm op, boys!!
Er is nog één toernooi waarvoor de inschrijving nu loopt: het honkbaltoernooi op 28 juni. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 die hieraan mee willen doen kunnen zich inschrijven via onze website www.johanfriso.nl. Inschrijven voor dit toernooi kan tot en met maandag 12 juni.
Meedoen aan een schoolsporttoernooi doe je in de Johan Friso tenue. Voor de kinderen die nog geen schooltenue hebben, maar wel mee willen doen aan het honkbaltoernooi, zijn er nog twee afhaalmomenten om een tenue te komen halen:
• dinsdag 20 juni van 15.15 - 15.45 uur
• woensdag 21 juni van 12.15 - 12.45 uur
Op beide dagen zijn tenues af te halen op locatie 821, op de benedenverdieping in de liftkamer, tegen contante betaling van € 25,- borg.
Op deze dagen kunnen de kinderen van groep 8 die hun tenue niet meer nodig hebben het ook komen inleveren.

Belangrijke data
06 juni t/m 13 juni: Inschrijven voor de 10-minutengesprekken op Mijnschoolinfo.
07 juni: Studiedag personeel (alle leerlingen vrij).
16 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 vrij; groepen 8 ’s middags vrij).
19 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
19 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee naar huis.
20 en 22 juni: 10-minutengesprekken.
23 juni: Plakboeken groepen 1/2, rapporten groepen 2 mee naar huis.
26, 27 en 28 juni: Musicalopvoering groepen 8.
28 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2.
03 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via
             Mijnschoolinfo.
03 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
05 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 8.
06 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
07 juli: Alle leerlingen vrij.
08 juli t/m 20 augustus: Zomervakantie.

 
6 juni 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019