Nieuwsbrief 19
 
19 juni 2017

Actie basisonderwijs
Via de media zult u ongetwijfeld hebben vernomen, dat het primair onderwijs (het basisonderwijs) op dinsdag 27 juni actie gaat voeren. De actie houdt in dat de scholen waarvan de leerkrachten de actie ondersteunen een uur later hun deuren zullen openen dan normaal.
Onze leerkrachten hebben zich bij deze actie aangesloten. De lessen beginnen die dag daarom een uur later en de deuren gaan in plaats van om 08.20 uur om 09.20 uur open voor de leerlingen.
Waarom deze actie?
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.
Wij willen u vragen uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen eisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl.
Voor veel ouders zal het best lastig zijn om voor dat ene uur opvang te vinden voor hun kind(eren). Mocht dit voor u onoverkomelijke bewaren  opleveren, dan vangen wij uw kind op school op. Wij verzoeken u dit voor maandag 26 juni 12.00 uur a.s. telefonisch door te geven aan Maureen, onze secretaresse (078-6213144). Dan kunnen wij een passende inschatting maken van de opvang die we moeten organiseren.

Schoonmaak materialen onderbouw
Op woensdag 28 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en hem/haar om 12.00 uur in de klas ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u het materiaal eerder ophaalt, zodat uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2 woensdag 28 juni
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Zoals u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 28 juni a.s. Op het memobord van de klas hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

Kennismaken met nieuwe juf of meester
Op maandag 3 juli gaan de kinderen kennismaken met hun nieuwe juf of meester. De kinderen van groep 4 lopen onder begeleiding van locatie 196 naar locatie 821 en terug.

Fotoalbums in Mijnschoolinfo
Dit schooljaar zijn we gestart met het plaatsen van fotoalbums in Mijnschoolinfo. Mocht u het leuk vinden om foto’s uit deze albums te downloaden en zelf te bewaren, doe dit dan vóór 1 augustus a.s. Vanaf dat moment staan de nieuwe groepen in Mijnschoolinfo en zijn de fotoalbums verdwenen. Dit vanwege privacy redenen. We verzoeken u vertrouwelijk om te gaan met de foto’s die u kunt downloaden uit Mijnschoolinfo.

Een kijkje achter de schermen
Vindt u het leuk om een kijkje te nemen achter de schermen van de Friso? Op onze website worden geregeld reportages geplaatst. Altijd met foto’s erbij, soms met een filmpje. Enkele voorbeelden:  Bankbattle in groep 8 (met filmpje), bezoek aan Weizigt, het grote feest van de bovenbouw in het Palet en de specialisatiemiddagen in de groepen 7.
Binnenkort: de EHBO-lessen van de groepen 8, de sportdagen en het zomerfeest van de kleuters. Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar af met een spetterende reportage van het afscheid van onze groepen 8.

Campina wijziging assortiment
Om kinderen te stimuleren gezond te drinken op school, kunnen kinderen bij ons op school gebruikmaken van Campina schoolmelk.
Campina meldde ons dat met ingang van het nieuwe schooljaar de overheid alleen nog subsidie geeft op het product halfvolle melk. De abonnementsprijs hiervan zal omlaag gaan. Optimel verdwijnt uit het assortiment.
Ouders/verzorgers van kinderen met een Optimel-abonnement worden door Campina geïnformeerd over de verandering.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sportende kinderen,
Het schooljaar loopt ten einde, dus ook de schoolsporttoernooien. Maar woensdag 21 juni wordt nog een heel sportieve dag! Dan staat namelijk het beachvolleybaltoernooi gepland én ... we hebben heuse NK-finalisten op onze school: door het winnen van de finales in Zwijndrecht mogen de voetbal-boys van JF13 op deze dag uitkomen in de finales van het Nederlands Kampioenschap in Zeist!! Slechts één keer eerder in de geschiedenis van de Johan Friso is dat gebeurd, maar door een fout in het opgeven van deelnemers (er was een dispensatie-speler te veel) heeft dat team de finale niet mogen spelen. Dus jongens van JF13, jullie hebben al een fantastische prestatie geleverd, doe je best en maak er hoe dan ook een gedenkwaardige dag van!!
Voor het honkbal-/softbaltoernooi hebben zich helaas te weinig kinderen opgegeven om een team te kunnen formeren. Aan dit toernooi doen we dus niet mee.
De kinderen van de groepen 8 kunnen hun tenue inleveren op:
• dinsdag 20 juni van 15.15 - 15.45 uur
• woensdag 21 juni van 12.15 - 12.45 uur
• woensdag 28 juni van 12.15 - 12.45 uur
• dinsdag 4 juli van 15.15 - 15.45 uur
Op alle dagen zijn tenues in te leveren op locatie 821, op de benedenverdieping in de liftkamer.

Belangrijke data
19 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee naar huis.
20 en 22 juni: 10-minutengesprekken.
23 juni: Plakboeken groepen 1/2, rapporten groepen 2 mee naar huis.
26, 27 en 28 juni: Musicalopvoering groepen 8.
28 juni: Schoonmaakavond groepen 1/2.
03 juli: Nieuwsbrief 20 en de Kindernieuwsbrief staan op de website en worden verspreid via
             Mijnschoolinfo.
03 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
05 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 8.
06 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
07 juli: Alle leerlingen vrij.
08 juli t/m 20 augustus: Zomervakantie.
 
19 juni 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019