Nieuwsbrief 20
 

3 juli 2017

Afscheid en goede wensen

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je voetstappen richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

Met deze Zegen uit het dienstboek van de Abdij van Iona nemen wij vanavond feestelijk afscheid van 76 kinderen uit onze groepen 8. 
Met deze woorden wensen wij ook u en uw kind(eren) een hele fijne vakantie. We hopen alle kinderen en ouders weer uitgerust te mogen ontmoeten op de eerste schooldag van het nieuwe cursusjaar.

Namens het team van cbs Johan Friso,
José van Heusden

Afscheid juf Judith Verbeek
Met ingang van 1 augustus a.s. heeft juf Judith Verbeek een nieuwe baan op praktijkschool 'De Sprong' in Sliedrecht. Zij wordt daar voor 3 dagen benoemd als techniekdocent.
Juf Judith heeft al lange tijd de wens om in haar werk meer te doen met haar creatieve talenten. In haar nieuwe baan kan ze haar creativiteit en haar talenten als leerkracht gaan combineren.
Ook vanaf deze plaats feliciteren we juf Judith van harte met haar nieuwe benoeming. We verliezen als Friso een heel goede leerkracht en een fijne collega. Anderzijds zien we ook dat deze baan juf Judith de ruimte en energie zal geven om haar vleugels verder uit te slaan. We bedanken juf Judith voor haar inzet voor ons onderwijs, onze leerlingen en voor haar collegialiteit in de afgelopen jaren.

Vervanging juf Judith Verbeek
We zijn heel blij dat meester Dick van Noppen de werkzaamheden van juf Judith zal gaan overnemen na de zomervakantie. Samen met juf Marjolijn zal hij verantwoordelijk zijn voor groep 7 (de huidige groep van juf Marjan en juf Eleonora). In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar zal meester Dick zich aan u voorstellen.

Kindernieuwsbrief
Vandaag krijgen alle leerlingen de Kindernieuwsbrief mee. Ook leuk voor ouders/verzorgers!

Ouderraad
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal ouderraadsleden. Carolien van Willigen, Alexandra van Everdingen, Hanneke Naaktgeboren en Emine Bozkurt dank voor jullie inzet de afgelopen tijd, dank voor de vele handen die licht werk maakten bij de vele activiteiten op onze school.
Een speciaal woord van dank aan Mirjam Provily. Zij stopt als voorzitter van de ouderraad. Mirjam, dank voor alles wat je hebt gedaan als voorzitter van de ouderraad op de Friso!
Komend schooljaar neemt Karina van Est het voorzitterschap van de ouderraad over van Mirjam.

Bedankje hulpouders
Alle ouders die het afgelopen schooljaar op onze school hebben meegeholpen met het organiseren of begeleiden van activiteiten: heel hartelijk dank daarvoor! Team en leerlingen zijn erg blij met jullie hulp. Mogen we volgend jaar weer op jullie rekenen?

Activiteitenkalender 2017-2018
Zoals u van ons gewend bent, staat de activiteitenkalender voor komend cursusjaar vanaf de eerste schooldag op onze website www.johanfriso.nl.

Nieuws van de sportcommissie
Beste sportende kinderen,
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zijn er uiteraard geen nieuwe sporttoernooien te vermelden. Wat we nog wel willen vermelden is dat voetbalteam JF 13 van onze school het zó goed heeft gedaan dat ze uiteindelijk 2e van Nederland geworden zijn tijdens de finale in Zeist. Maar dat hadden jullie vast al via de media vernomen. Een super knappe prestatie!!!
Daarnaast willen we alle kinderen die aan de schoolsporttoernooien hebben meegedaan, bedanken voor hun deelname en inzet bij de vele schoolsportevenementen. Dat is het doel dat wij als sportcommissie voor ogen hebben: zoveel mogelijk kinderen plezier laten beleven aan schoolsport!
De sportcommissie wil heel graag Astrid Groeneweg heel hartelijk bedanken!! Zij heeft ca. 4 jaar deel uitgemaakt van de sportcommissie en met name samen met Esther van Wijngaarden (en later ook met Moniek Boeije) veel tijd besteed aan het hier op school goed regelen van alles rondom de schoolsporten. Ook leverde Astrid de stukjes voor de nieuwsbrief aan. Nogmaals Astrid, ontzettend bedankt voor je tijd en energie in de sportcommissie.
De sportcommissie wenst iedereen alvast een fijne zomervakantie toe waarin jullie goed kunnen uitrusten om daarna aan een nieuw schooljaar te kunnen beginnen met weer veel schoolsporttoernooien. Voor de kinderen van de groepen 8: heel veel succes op jullie nieuwe school! En als jullie nog een tenue willen inleveren, dat kan nog op woensdag 5 juli bij meester Enrico.
Geniet van jullie zomervakantie en tot 27 augustus!!

Zomerfeest Kandelaarkerk
Net als voorgaande jaren organiseert Kinder- en Tienerclub Stadspolders in en om de Kandelaarkerk aan het Van Eesterenplein 230 een groots zomerfeest met dit jaar het thema ‘(t)op survival’.
Op 17, 18 en 19 augustus zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) in de ochtenden uitgenodigd. Op donderdag en vrijdag worden de kinderen van 10.00 tot 13.00 uur vermaakt met een spannend verhaal, poppenkast, knutselen, timmeren, spelletjes, zingen en muziek.
Op zaterdagochtend zijn de kinderen met hun ouders welkom op de afsluitende feestochtend van 10.00 tot 13.00 uur.
Op deze wijze maken de kinderen op een ontspannen manier kennis met het christelijk geloof, de Bijbel en de kerk. De kinderen kunnen elke dag binnenlopen en gratis meedoen. Op de website is de kleurwedstrijd te vinden.
Ook dit jaar zijn de tieners uitgenodigd op de tieneravonden. Op donderdag- en vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur gaan we met elkaar survivallen.
Zaterdagochtend beginnen we samen met de kinderen, daarna mag je met een ouder, vriend of vriendin je krachten meten. Wie kan het langst aan een spijkerbroek hangen? Laat vooral je leuke hakschoenen thuis en trek je survivalkleding aan!
De eerste clubavond is op vrijdagavond 25 augustus van 19.00 tot 20.00 uur. We hebben 2 clubs: een kinderclub vanaf 4 jaar en een aparte tienerclub.
Voor meer informatie: Marieke Schenkel, 06-46613998 en tijdens het zomerfeest in de Kandelaarkerk 078-6168213. Zie ook www.kerkindordt.nl.

Belangrijke data
05 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 8.
06 juli: Laatste schooldag leerlingen groepen 1 t/m 7.
07 juli: Alle leerlingen vrij.
08 juli t/m 20 augustus: Zomervakantie.

 
3 juli 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019