Nieuwsbrief 03
 
25 september 2017

Verrassing groepen 6: gratis excursie naar Corpus!
Soms krijg je zo'n prachtig aanbod dat je niet kunt weigeren! Woensdag 27 september is het 'Wereld Schoolmelk Dag.' Daarom heeft Friesland Campina scholen die schoolmelk afnemen aangeboden om in deze week met de groepen 6 helemaal gratis een excursie te maken naar CORPUS (Oegstgeest). Dit is een experience die we de kinderen niet willen onthouden.
Op vrijdag 29 september gaan de kinderen van de groepen 6 d.m.v. een audiotour door het 35 meter hoge menselijk lichaam reizen langs waanzinnige 5D-orgaantheaters en ze zullen eindigen in de Hersenshow!
We hopen dat de kinderen net zo enthousiast zijn over deze aangename verrassing als wij en wensen hen een leerzame, leuke dag.

Schriften kijken
Maandag 2 oktober a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Alles op een rij
Op verzoek van ouders die tijdens de Informatieavond een uitlegmoment over het ParnasSys Ouderportaal bijwoonden is er een overzicht gemaakt waarin alle manieren van communicatie met ouders te vinden zijn. U vindt het overzicht op onze website.

Kinderboekenweek
Van woensdag 4 oktober tot en met vrijdag 13 oktober vieren we de Kinderboekenweek op de Johan Friso. In de klassen wordt er extra aandacht besteed aan diverse boeken. We hopen daarmee de kinderen enthousiast te maken voor het lezen van allerlei boeken.
De Kinderboekenweek zal feestelijk geopend worden. In sommige klassen wordt voorgelezen door ouders en grootouders. U wordt uitgenodigd door de leerkracht.
De afsluiting op 13 oktober zal net als voorgaande jaren zijn. De oudere kinderen lezen voor aan de jongere kinderen. Dit jaar hebben we ook weer veel leesboeken kunnen kopen, dankzij een groot bedrag van de ouderraad. Hartelijk dank daarvoor!
Tot slot: We wensen iedereen een fijne en inspirerende Kinderboekenweek toe!

Nieuws van de sportcommissie
Heel veel kinderen hebben zich opgegeven voor de eerste drie schoolsporttoernooien van dit schooljaar: handbal, judo en zaalkorfbal (groepen 3 en 4).
Met ruim 40 kinderen gaan we woensdag 4 oktober van start met het eerste schoolsporttoernooi: handbal. We hopen op een sportieve middag voor kinderen, begeleiders en ouders. En hopelijk met mooi weer.
Een week later, op woensdag 11 oktober is judo aan de beurt op de Sportboulevard. In tegenstelling tot de andere toernooien moet je bij judo juist niet je schoolsporttenue aantrekken! De kans is bij judo erg groot dat het stuk gaat. Als je een eigen judo-pak hebt mag je dat natuurlijk aan, als je dat niet hebt kan je er eentje bij de judo-vereniging lenen.
De groepen 3 en 4 korfballen in de week na de herfstvakantie op woensdag 25 oktober.
Binnenkort kun je inschrijven voor het schaaktoernooi, wat op 8 november plaatsvindt.
Als je namens de Johan Friso deelneemt aan een schoolsporttoernooi heb je een schoolsporttenue nodig. Mocht je nog geen Johan Friso tenue hebben dan kun je dat op woensdag 27 september of woensdag 4 oktober van 12.15 - 12.45 uur tegen contante betaling van € 25,- borg afhalen bij meester Enrico in de liftkamer op de benedenverdieping van locatie 821.

Belangrijke data
04 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek.
09 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
14 t/m 22 oktober: Herfstvakantie.
23 oktober: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
13 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
 
25 september 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019