Nieuwsbrief 05
 

27 oktober 2017

ParnasSys Ouderportaal cijfers methodetoetsen
Vanaf de herfstvakantie hebt u via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal inzage in de resultaten van de methodetoetsen van uw kind(eren). We geven daarom nogmaals aan: het Ouderportaal is voor u als ouder/verzorger een middel om de ontwikkeling van uw kind(eren) te volgen. Het is niet de bedoeling dat u de cijfers bespreekt met uw kind(eren). Uw kind(eren) hoort/horen de cijfers van hun meester of juf. De kans is groot dat u het cijfer eerder ziet dan dat de meester of juf de kans heeft gehad het aan uw kind(eren) te vertellen! Zodra de scores van de toetsen door de leerkracht zijn ingevoerd en bevestigd in ParnasSys, zijn deze voor u als ouder zichtbaar in het Ouderportaal. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Spoedoproep LunchLokaal
We zijn op zoek naar overblijfkrachten die kinderen op de Johan Frisoschool hebben. Op dit moment zoeken we met name overblijfkrachten voor locatie 821 (groepen 5 t/m 8), die één of twee vaste dagen per week de overblijf willen doen.
Bij LunchLokaal zijn we van mening dat het fijn is om overblijfkrachten te hebben die binding hebben met de school, omdat hun eigen kinderen daar zitten.
Kunt u tussen 11.45 en 13.10 uur vrijmaken en vindt u het leuk om een groep kinderen samen met een andere overblijfkracht te begeleiden bij eten en spelen, dan zijn we op zoek naar u.
Voor het draaien van een overblijfbeurt ontvangt u een vrijwilligersvergoeding. Aan nieuwe overblijfkrachten wordt gevraagd eenmalig een cursus van 3 dagdelen te volgen (in de loop van het schooljaar) en u heeft een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig die u met een aanvraagformulier dat u van ons ontvangt via internet kunt aanvragen. De kosten (€ 41,25) worden door LunchLokaal vergoed.
Hebt u hiervoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Jacintha Tiel Groenestege, overblijfcoördinator LunchLokaal, via (jacintha (at) lunchlokaal (dot) nl) of via 06 344 907 60 (maandag, dinsdag en donderdag).

Nieuws van de sportcommissie
Het was lekker hè, een weekje vakantie! En dan meteen na de vakantie mochten de  kinderen van groep 3 en 4 afgelopen woensdag korfballen bij Sporting Delta. We hopen dat alle kinderen daar een leuke middag hebben gehad.
De volgende sportactiviteit die op de planning staat is schaken. Dit is op woensdag 8 november in de kantine van DeetosSnel aan de Vorrinklaan.
Over het inschrijven voor de sport Freerunning bent u al een poosje geleden via mijn Mijnschoolinfo geïnformeerd. De reden hiervoor is, dat de inschrijving hiervoor anders gaat dan we gewend zijn. Bij deze sport geldt: vol=vol.
In de kerstvakantie kunnen de kinderen meedoen aan tafeltennis en basketbal. De inschrijving hiervoor is nog niet geopend, maar als dat straks wel het geval is, overleg dan vóór je je inschrijft goed met je ouders of je wel mee kunt doen! Het tafeltennistoernooi wordt gehouden op vrijdag 29 december, het basketbaltoernooi op vrijdag 5 januari 2018!
Een sportieve groet van de sportcommissie.

Belangrijke data
03 november: Onderwijsnieuwsbrief 1 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
10 november: Nieuwsbrief 6 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
24 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
05 december: Sinterklaasfeest (alle leerlingen ’s middags vrij).
08 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 december: Kerstviering groepen 1 en 2 in de klas (18.30 uur).
21 december: Kerstviering groepen 3 en 4 in de klas (19.00 uur).
21 december: Kerstviering groepen 5 t/m 8 in de klas (19.15 uur).
22 december: Nieuwsbrief 9 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
22 december: Alle leerlingen ’s middags vrij.
23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie.

 
27 oktober 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-02-2019