Nieuwsbrief 09
 

22 december 2017

Kerstgroet
Gebed van Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie verdrietig zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat je ontvangt
door te verliezen, dat je vindt en
door te vergeven, dat je vergeving ervaart.

Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kind(eren) en naasten, een gezegend kerstfeest en een gezond en vreugdevol 2018.

José van Heusden

Vuurwerk
Op verzoek van de gemeente Dordrecht vragen we uw aandacht voor het veilig omgaan met vuurwerk.
Voorkom ongelukken, ruim vuurwerkafval snel op!
Het is gebleken dat veel vuurwerkongelukken gebeuren door het afsteken van vuurwerk dat eerder niet is afgegaan. Dit kunt u voorkomen door vuurwerk snel op te ruimen. Het liefst zodra u klaar bent met uw viering of 's morgens vroeg. Wijs kinderen erop dat ze oud vuurwerk niet opnieuw afsteken. Ruim het zelf op of help kinderen erbij. De gemeente voert campagne om iedereen in Dordrecht te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid om vuurwerkslachtoffers te voorkomen.
Lever in en verdien!
Kinderen kunnen verdienen met vuurwerkafval en met kerstbomen. Vuurwerkafval levert € 0,50 per volle afvalzak op en kerstbomen € 0,50 per stuk.
Vuurwerkafval en kerstbomen kunnen op dinsdag 2 januari of vrijdag 5 januari 2018 tussen 10.00 en 15.00 uur naar de bekende inleverpunten worden gebracht. Kijk op www.dordtveilig.nl voor meer info.
Inleverlocaties in Stadspolders:
• Chico Mendesring, t.h.v. Balsa
• Chico Mendesring, t.h.v. T-splitsing Amazone en Branco
• Van den Broekerf, t.h.v. Geert Groote School
• Pearl Buck-erf, t.h.v. parkeerplaats
• Van Eesterenplein, t.h.v. WC Bieshof

Nieuws van de sportcommissie
In de kerstvakantie staat op vrijdag 29 december tafeltennis voor de groepen 3 t/m 8 op de planning. Dit wordt gehouden bij TVV Dordrecht aan de Visserstuin 7.
In het nieuwe jaar wordt er op vrijdag 5 januari 2018 gebasketbald bij basketbalvereniging Rowic, op de Sportboulevard. De benodigde informatie voor deze twee sporten is inmiddels te vinden op onze website, www.johanfriso.nl.
De inschrijving voor volleybal op 7 en 14 februari bij Next Volley is inmiddels gesloten; de kinderen die zich hebben opgegeven kunnen de teamindeling alvast zien op de website. Zodra er meer bekend is over tijden e.d. zetten we dat daar natuurlijk bij.
Tot slot wenst de sportcommissie alle kinderen, ouders, leerkrachten en overige medewerkers fijne en sfeervolle kerstdagen en een fantastisch en sportief 2018 toe!

Belangrijke data
23 december t/m 7 januari: Kerstvakantie.
19 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
26 januari: Open ochtend van 09.00 uur-11.00 uur (locatie 196).
02 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 februari: Rapporten groepen 8 gaan mee.
12, 13 en 15 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
13 en 15 februari: 10-min gesprekken.
16 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
16 februari: Plakboeken groepen 1/2 mee en rapporten groepen 3 t/m 7.
23 februari: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
24 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie.
5 maart: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).

 
22 december 2017
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 24-05-2019