Onderwijsnieuwsbrief 02
 

16 maart 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Twee keer per jaar verschijnt een Onderwijsnieuwsbrief waarin we u een kijkje geven achter de schermen van ons onderwijs op de Johan Frisoschool.

Kanjertraining
Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek.

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Blijft iemand vervelend tegen mij doen?
Dan haal ik mijn schouders op. Jammer dan.
Dan iemand naar, dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer.
Want ik ben een Kanjer.
bron: https://www.kanjertraining.nl.

Op 23 februari en 5 maart jl. hebben we als team van de Johan Frisoschool de nascholing Kanjertraining gevolgd. Tijdens deze nascholing zijn we gemotiveerd aan de slag gegaan met de principes en materialen van de Kanjertraining. Op een speelse manier wordt er tijdens de Kanjerlessen gewerkt aan o.a. met gevoelens van jezelf en de ander om kunnen gaan, een compliment kunnen geven en ontvangen, samenwerken, nee durven zeggen en je mening durven te geven zonder iemand te kwetsen. Door middel van werkboeken, prentenboeken, oefeningen en spelletjes wordt geprobeerd om bovenstaande doelen te bereiken.
Na deze nascholing zijn we als team zeer enthousiast geworden om met de Kanjertraining aan de slag te gaan. Op korte termijn zullen de eerste Kanjerlessen in de klas van uw kind gegeven gaan worden. Tijdens de ouderavond van gisteren is er uitgebreide informatie over de Kanjertraining gegeven. We willen alle ouders die aanwezig zijn geweest bedanken voor hun interesse.

Centrale Eindtoets
Op 16 t/m 19 april maken de leerlingen uit groep 8 de Centrale Eindtoets. Nieuw dit jaar is dat deze bij alle leerlingen digitaal wordt afgenomen.  De digitale Centrale Eindtoets is een toets die zich voor zowel taal als rekenen tijdens de afname aanpast aan het niveau van de leerling. Naast taal en rekenen maken de leerlingen ook het onderdeel wereldoriëntatie. Dit onderdeel wordt bij alle leerlingen op hetzelfde niveau afgenomen. Naast meerkeuzevragen zijn er ook andere soorten vragen, zoals vragen waarbij je een filmpje moet bekijken of vragen waarbij je het antwoord naar de juiste plaats moet slepen. Dit maakt deze toets afwisselend voor de leerlingen.
Op dinsdag 27 maart maken alle leerlingen van de groepen 8 de ‘voorbeeldtoets’ zodat ze bekend zijn met de manier waarop straks de Centrale Eindtoets wordt afgenomen. Vandaag ontvangen alle leerlingen van de groepen 8 een brochure met daarin informatie over de Centrale Eindtoets.

ParnasSys Ouderportaal
Sinds dit schooljaar hebben we stap voor stap het ParnasSys Ouderportaal voor u opengezet. In dit Ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind en uzelf, de cijfers van de toetsen die horen bij de methodes en de uitslag van de Citotoetsen bekijken.
We hebben gemerkt dat het nog niet alle ouders is gelukt om in te kunnen loggen. Wanneer u hier problemen mee heeft, kunt u bij juf Maureen een nieuwe inlogcode aanvragen. Daarnaast willen we u nogmaals vragen om uw adresgegevens en telefoonnummers te controleren en zonnodig aan te passen. Op deze manier hebben wij als school alle juiste gegevens om u te kunnen bereiken wanneer dit nodig is. In de handleiding die u rond de herfstvakantie via uw kind heeft gekregen staat beschreven hoe dit werkt. Deze handleiding kunt u ook vinden op onze website.

Bouw!
Sinds kort zijn we in de groepen 3, 4 en 5 gestart met het computerprogramma Bouw! Dit computerprogramma is er voor kinderen die moeite hebben met technisch lezen. Het is wetenschappelijk bewezen effectief en vermindert het aantal leesproblemen met 60%.
De kinderen uit groep 3 t/m 5, die moeite hebben met technisch lezen, oefenen 2 keer per week onder begeleiding van een leerling uit groep 8. Naast het begeleiden van het leesproces is het voor de leerlingen van groep 8 een mooie manier om het leesplezier aan jongere kinderen over te dragen. Om het optimale rendement uit Bouw! te halen is het belangrijk dat een ouder/verzorger thuis nog samen met het kind oefent.
Wanneer uw kind in aanmerking komt om te oefenen met Bouw! zult u dit via de leerkracht of Intern Begeleider horen. Binnenkort starten ook enkele leerlingen uit groep 2 met het oefenen met Bouw!

Dyslexie
Wanneer er bij een kind een vermoeden van dyslexie is, is er de mogelijkheid voor het aanvragen van een vergoed dyslexie onderzoek. Een vergoed dyslexieonderzoek, dat vanuit de gemeente wordt bekostigd, is mogelijk wanneer aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Dit voorwaarden hiervoor zijn:
• 3 keer achter elkaar een E-score voor Cito lezen (DMT) of
• 3 keer achter elkaar een E-score voor Cito spelling in combinatie met een D-, of E-score voor Cito lezen
Daarnaast moet er voldoende begeleiding zijn geboden. U kunt hierbij denken aan het geven van extra instructie, het oefenen met leeshuiswerk, of het werken met het computerprogramma Bouw!
Zodra een kind in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek, stelt de Intern Begeleider een dossier samen wat richting de Poortwachter van het Samenwerkingsverband wordt verstuurd. Zij neemt de uiteindelijke beslissing of het kind in aanmerking komt voor vergoed onderzoek. Als dit het geval is, geeft zij een beschikking af waarmee ouders/verzorgers hun kind kunnen aanmelden bij een onderzoekspraktijk. Als blijkt dat er ernstige, enkelvoudige dyslexie wordt vastgesteld, komt het kind in aanmerking voor vergoede behandeling.
Helaas lopen we er vaak tegenaan dat kinderen niet in aanmerking komen voor vergoed onderzoek, maar er hele duidelijke aanwijzingen zijn voor dyslexie. Er is dan, voor u als ouder/verzorger, de mogelijkheid om een onderzoek zelf te bekostigen. Wanneer hierin dyslexie wordt vastgesteld, komen de kosten voor behandelingen ook voor eigen rekening.
Momenteel zijn de Intern Begeleiders bezig met het vernieuwen van het protocol dyslexie. In dit protocol wordt stap voor stap beschreven wanneer een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning en op welk moment een vergoed dyslexieonderzoek kan worden aangevraagd.

Groepsapp
In veel klassen is de zogenaamde ‘groepsapp’ onder kinderen aangemaakt. Deze groepsapp zorgt op school regelmatig voor discussies en conflicten tussen de kinderen onderling. Kinderen begrijpen elkaar verkeerd, er worden kinderen verwijderd uit de groepsapp, of kwetsende opmerkingen komen voorbij. Wij willen u vragen om alert te zijn op het appgedrag van uw kind en hem of haar te leren hoe je op een juiste manier berichten naar anderen stuurt.

Taalcafé
Bibliotheek Stadspolders organiseert iedere dinsdag het Taalcafé. Wanneer u moeite heeft met de Nederlandse taal, kunt u hier terecht om te oefenen en/of ervaringen uit te wisselen. In de bijlage leest u hier meer over.

Ouder-Kindcoach
Bij de Ouder-Kindcoach kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en andere zaken binnen uw gezin. De Ouder-Kindcoach zoekt dan samen met u naar antwoorden, geeft informatie en advies en helpt u weer op weg.
Mocht u behoefte hebben aan specifieke ondersteuning, dan schakelt hij direct met zijn collega's van het Sociaal Wijkteam, zodat u snel de juiste ondersteuning ontvangt. Dit altijd in overleg met u als ouder/verzorger.
Daniël Stuit is de Ouder-Kindcoach die aan onze school is verbonden. Op dinsdag van 10.30 – 11.30 uur heeft hij spreekuur op locatie 821. Wanneer dit tijdstip voor u niet gelegen komt, dan kunt u hem bellen of mailen voor het maken van een afspraak op een ander moment. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-24850583 / 078-2210201. Ook kunt u een mail sturen naar (danielstuit (at) flexusjeugdplein (dot) nl) .

 
16 maart 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 24-05-2019