Nieuwsbrief 15
 

6 april 2018

Juf Marjan heeft een nieuwe baan
Na een veelzijdige loopbaan bij “Scholen van Oranje” heeft juf Marjan besloten om een andere benoeming te aanvaarden op een school voor speciaal basisonderwijs in Zierikzee. Deze beslissing komt voort uit het feit dat juf Marjan, mede door het werk van haar man, gaat verhuizen naar Zeeland. Bovenstaande beslissing heeft juf Marjan op korte termijn moeten nemen.
Op vrijdag 13 april neemt juf Marjan afscheid van haar groep en haar collega’s. Met ingang van maandag 16 april neemt meester Mitch de lesgevende taken in groep 6B op maandag en vrijdag over van juf Marjan.
Juf Angelique van der Hoogt zal de lesgevende taken van de Oranjedagen van juf Marjan overnemen.
Omdat juf Angelique op donderdag de groepen 7 en 8 begeleidt, vallen de Oranjedagen voor de groepen 5 en 6 tot aan de zomervakantie op dinsdag i.p.v. donderdag.
Ook vanaf deze plaats willen wij onze grote waardering en dank uitspreken voor de fijne samenwerking en alles wat juf Marjan voor onze leerlingen en collega’s en “Scholen van Oranje” heeft betekend.

Koningsspelen-spaardoel ‘Jarige Job’
Vrijdag 20 april is het zo ver: groot feest op de Johan Frisoschool! We vieren de verjaardag van onze koning, zijn sportief bezig en houden een sponsorloop voor ons spaardoel ‘Jarige Job: "Ieder kind verdient een verjaardag!".
Deze week heeft uw kind de spaarkaart van ‘Jarige Job’ gekregen. We hopen dat de kinderen veel sponsoren kunnen vinden. Zet ‘m op!
Op dinsdag 17 april moeten de kinderen het gespaarde geld inleveren op school. Wilt u dit geld in een enveloppe meegeven? De spaarkaart hoeft niet terug naar school.

We starten de dag op beide locaties om 08.30 uur op het schoolplein met het Koningslied. Ouders/verzorgers zijn hierbij van harte welkom!
Wilt u zorgen dat uw kinderen ruim op tijd in de klas zijn? We gaan direct om 08.30 uur naar het plein met de kinderen.
Vervolgens is er een actief sport- en spelprogramma voor alle kinderen, waarbij leerkrachten van Move Academy sportieve activiteiten hebben uitgezet.
Eén onderdeel van het programma vormt de sponsorloop voor ons spaardoel. U kunt de kinderen hierbij komen aanmoedigen!

Locatie 196:
08.45 uur groep 4b; 09.10 uur groep 4a; 09.35 groep 1/2c; 10.00 uur groep 1/2b; 10.20 uur groep 3b; 10.45 uur groep 3a; 11.10 uur groep 1/2e + groep 1a; 11.35 uur groep 1/2d.

Locatie 821:
08.45 uur groep 7a; 09.15 uur groep 8c; 09.45 uur groep 6b; 10.15 uur groep 8b; 10.45 uur groep 6a; 11.30 uur groep 8a; 12.00 uur groep 5b; 12.30 uur groep 7c; 13.00 uur groep 5a; 13.30 uur groep 7b.

De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. De groepen 5 t/m 8 zijn om 14.00 uur uit en hebben met elkaar een Koningslunch in hun eigen klas. Wilt u hiervoor een bord en bestek meegeven?
Het wordt extra feestelijk als iedereen in rood-wit-blauw-oranje naar school komt.
We hopen aan het eind van de dag een mooi bedrag aan ‘Jarige Job’ te kunnen overhandigen!

Ingelaste studiemiddag leerkrachten groepen 1 en 2 op 12 juni
In verband met een nascholing van de leerkrachten van de groepen 1-2 over de methode Onderbouwd zijn de kinderen van alle groepen 1 en 2 op dinsdagmiddag 12 juni vrij.
De activiteitenkalender op onze website is i.v.m. deze studiemiddag aangepast.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen twee woensdagen heeft het veldvoetbaltoernooi plaatsgevonden. Er is vol enthousiasme door veel kinderen van onze school aan meegedaan. Ze werden daarbij volop aangemoedigd door enthousiaste ouders, vriend(innet)jes en klasgenoten. Oranje Wit had besloten om de wedstrijden van 28 maart af te zeggen en gebruik te maken van de uitwijkdatum 11 april. Het was die dag erg regenachtig en de clubleiding schatte in dat dat erg slecht zou zijn voor de velden om ze zo zwaar te belasten. Uiteraard zijn de betreffende teams hiervan al direct op de hoogte gebracht.
Op woensdag 18 april worden de finales gehouden waar voor zover nu bekend in elk geval een team van onze meiden uit groep 7/8 aan mee mag doen. We wensen jullie alvast veel plezier!
Op 30 mei kunnen de kinderen uit groep 3 t/m 6 meedoen aan atletiek. Komende week kunnen de kinderen zich hiervoor inschrijven via onze website www.johanfriso.nl. Inschrijven kan tot 16 april.

Belangrijke data
16, 17, 18 en 19 april: Centrale eindtoets groepen 8.
20 april: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 april: Koningsspelen (groep 5 t/m 8 heeft continurooster tot 14.00 uur).
21 april t/m 6 mei: Koningsdag/meivakantie.
09 mei: Fietskeuring groepen 8.
10 t/m 13 mei: Hemelvaartsvakantie.
16 mei: Sportdag bovenbouw ( Sportterrein Hercules).
18 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 1/2.
18 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
23 mei: Sportdag middenbouw ( Sportterrein Hercules).

 
6 april 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-03-2019