Nieuwsbrief 16
 

20 april 2018

Koningsdag/Meivakantie
Op zaterdag 21 april begint de meivakantie waarin ook Koningsdag valt. We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar weer te zien op maandag 7 mei.

Schriften kijken
Maandag 7 mei a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Sportdag groepen 6, 7 en 8 op woensdag 16 mei
Op woensdag 16 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden in/bij de Reelandhal aan de Noordendijk, ook bij slecht weer. Als het regent, gaat de sportdag gewoon door, omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal. Er hebben zich veel ouders (grote broers/zussen/opa’s/oma’s) opgegeven om te helpen, dank daarvoor. We kunnen echter nog hulp gebruiken, dus heeft u zin in een leuke dag, geef u dan op bij de leerkracht van uw (klein)kind.
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind. Wilt u zorgen voor geschikte kleding?
De sportdag eindigt met de beroemde estafette tussen de snelste leerlingen van de school en een aantal snelle juffen en meesters. Omstreeks 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Sportdag groepen 3, 4 en 5 op woensdag 23 mei
Onze sportdag zal gehouden worden op 23 mei a.s. bij de Reelandhal aan de Noordendijk. Ouders die helpen bij de sportdag krijgen op 18 mei het draaiboek. Mochten er nog vragen zijn over de spellen of het verloop van de dag dan kunt u op dinsdag 22 mei om 15.15 uur terecht bij juf Ute op locatie 196.
Wilt u alstublieft zoveel mogelijk met de fiets komen? Als u met de auto komt, parkeer deze dan aan de kant van het Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos voorkomen worden. Er mag niet geparkeerd worden bij de nooduitgang van de sporthal!
De kinderen melden zich om 08.45 uur bij hun eigen leerkracht, de begeleiders melden zich op dezelfde tijd bij de leerkracht van hun eigen kind.
Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en te drinken meegeven. Wilt u zorgen voor geschikte kleding? Als het regent, gaat de sportdag gewoon door omdat we gebruik kunnen maken van de sporthal.  Omstreeks 12.00 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Tussen 12.00 en 12.15 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. We hopen op een gezellige en sportieve dag!

Oproep
Zoals u weet is het momenteel bijzonder lastig invalleerkrachten te vinden op het moment dat een leerkracht ziek is. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en vindt u het leuk om af en toe op onze school in te vallen? Neemt u dan contact op met onze directeur José van Heusden, (jvanheusden (at) johanfriso (dot) nl) . Misschien kent u iemand die een onderwijsbevoegdheid heeft en het leuk vindt om af en toe op onze school in te vallen. Dan geldt uiteraard hetzelfde.
 
Contact tussen leerkrachten en ouder/verzorgers
Zowel voor ouders als voor leerkrachten is het belangrijk om goed contact met elkaar te hebben. Wilt u algemene dingen met de leerkracht van uw kind(eren) delen, of wil de leerkracht u iets doorgeven, dan is mail een prima middel. Op het moment dat het om inhoudelijke zaken gaat, is het beter om een afspraak te maken voor een gesprek.

Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
Graag delen we enkele zaken die in de laatste vergaderingen van de Medezeggenschapsraad besproken zijn:
• Begroting lopende schooljaar is besproken.
• Besteding werkdrukgelden ter vermindering van de werkdruk voor de leerkrachten. De MR vindt dat hiervoor goede initiatieven worden genomen wat uiteindelijk de werkdruk ten goede zal komen.
• De notitie vervangingsbeleid personeel is in de MR besproken. De MR constateert dat dit samen met de werkdrukgelden het personeel moet gaan ontlasten.
• Stakingen in het onderwijs en ontwikkelingen hieromtrent zijn in de MR besproken.
• Samenstelling MR: Momenteel worden de ouders in de MR vertegenwoordigd door Monique Rieff, Jolanda van den Aardwegh en Jan Timmers; Erna Walraven, Anky Mans en Eleonora Visser vormen de personeelsgeleding. In de oudergeleding ontstaat in het nieuwe schooljaar een vacature omdat Jan Timmers stopt. Inmiddels hebben zich 3 nieuwe kandidaten gemeld, nl. Annette Baas, Cris de Jongh en Robin van Duijn. Mogelijke andere kandidaten kunnen zich nog aanmelden tot 14 mei as.

Vacature Medezeggenschapsraad
Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 is er plaats voor een nieuwe ouder in de MR. U kunt zich hiervoor nog aanmelden. Indien u interesse heeft dan ontvangen wij graag van u een korte introductie van uzelf alsmede een korte motivatie. Deze zal dan gebruikt worden om ouders in de gelegenheid te stellen te stemmen op de kandidaten. Mocht u interesse hebben om te participeren in de MR of heeft u nog vragen vooraf dan kunt u zich wenden tot Jan Timmers (voorzitter MR, tel. 06-53364034). De introductie met motivatie ontvangen wij dan graag voor 14 mei a.s. via het mailadres (jtimmers (at) xs4all (dot) nl) .

Inschrijving voor Zomerschool Dordrecht
Voor alle ouders/verzorgers van kinderen in de huidige groepen 3 t/m 7,
Na het succes van voorgaande jaren is de Zomerschool Dordrecht nu beschikbaar voor bijna alle Dordtse basisschoolleerlingen!
Meld je zoon of dochter nu aan via de website www.zomerschooldordrecht.nl.
Wanneer: 13 t m 24 augustus 2018 van 08.45 tot 15.00 uur.
Waar: op een school bij jullie in de wijk.
Wie: gemotiveerde kinderen uit de huidige groepen 3 t/m 7 die bereid zijn in zichzelf te investeren, ieder op zijn of haar eigen niveau.
Wat: lessen in taal, rekenen en begrijpend lezen, bewegend leren en cultuurlessen.
Kosten: €20 eigen bijdrage per kind.
Meer informatie of vragen? Mail dan naar (info (at) zomerschooldordrecht (dot) nl)
Voordat de aanmelding definitief gemaakt wordt, komt er een toelatingsgesprekje met de leerkracht.

Nieuws van de sportcommissie
Afgelopen woensdag waren de voetbalfinales. Het was prachtig weer en er werd gevoetbald in een gezellige sfeer. En er werden ook geweldige resultaten geboekt: er zijn dit jaar twee teams door naar de regionale finale! We wensen deze jongens en meiden alvast veel plezier en succes.
Deze wedstrijden staan gepland op woensdag 16 mei. Dit is op dezelfde dag als het veldkorfbaltoernooi. Aan het veldkorfbaltoernooi zouden een paar kinderen deelnemen die nu ook nog mogen deelnemen aan de regionale finale van de voetbal. Om die reden zullen wij in de korfbalindeling iets moeten gaan wijzigen om complete teams te houden. De teams waarbij dat het geval is, zullen hierover binnenkort worden geïnformeerd. De vernieuwde teamindeling komt dan z.s.m. op de website te staan.
Op 16 mei staat het veldkorfbaltoernooi dus gepland. De kinderen van de Johan Friso spelen bij Oranje Wit. Zodra er meer informatie bekend is, komt die op de website van de school. Op woensdag 23 mei zullen de finales van korfbal worden gespeeld. We hopen natuurlijk dat ook de Johan Friso hier zal mogen spelen.
De inschrijving voor atletiek is inmiddels gesloten. Dit toernooi is op woensdag 30 mei voor de groepen 3 t/m 6. Zodra we hierover meer informatie hebben, zullen we dit delen via de website.
Op woensdag 20 juni is het beachvolleybaltoernooi. Binnenkort kan hiervoor worden ingeschreven, uiteraard via de website van de school. De uiterste inschrijfdatum hiervoor is maandag 14 mei.

Belangrijke data
21 april t/m 06 mei: Koningsdag/meivakantie.
09 mei: Fietskeuring groepen 8.
10 t/m 13 mei: Hemelvaartsvakantie.
16 mei: Sportdag bovenbouw (Sportterrein Reeweg).
18 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 1/2.
18 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
21 mei: 2e Pinksterdag (alle leerlingen vrij).
23 mei: Sportdag middenbouw (Sportterrein Reeweg).

 
20 april 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019