Nieuwsbrief 18
 
1 juni 2018

Privacybeleid bij Scholen van Oranje - herinnering
Zoals u ongetwijfeld uit de media vernomen hebt, is op 25 mei jl. de nieuwe wetgeving op het gebied van privacybescherming in werking getreden. Door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt het privacybeleid een stuk strenger dan we gewend waren. De AVG stelt hoge eisen aan de beveiliging van privacygevoelige en vertrouwelijke informatie over leerlingen en ouders. Dit heeft tot gevolg dat scholen de expliciete toestemming nodig hebben van ouders/verzorgers voor het zorgvuldig gebruik van de persoons- en beeldgegevens van hun kind(eren).
Via Mijnschoolinfo heeft u vorige week een brief ontvangen waarin we uw toestemming vragen hiervoor. Deze toestemming kunt u wel of niet verlenen. Ons verzoek is om deze brief zo spoedig mogelijk in te vullen en te ondertekenen, zodat wij weten hoe wij met de gegevens van uw kind(eren) kunnen omgaan. U levert per kind een ondertekende brief in bij de leerkracht van uw kind(eren).

Privacybeleid op de website
Op onze website zijn op de pagina AVG diverse reglementen op het gebied van de Privacyregeling te vinden:
• Privacyreglement leerlingen
• Reglement cameratoezicht
• Reglement Sociale Media leerlingen Scholen van Oranje.

Schriften kijken
Maandag 4 juni a.s. is er na schooltijd gelegenheid voor de ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Schoolkamp groepen 8
Aanstaande woensdag, 6 juni, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar kamphuis “De Kievit” in Esbeek (vlakbij Hilvarenbeek) voor het jaarlijkse schoolkamp. Voor het vervoer heen zijn "Blijde Rijders" ingedeeld om de kinderen te brengen. Het vertrek vanaf locatie 821 staat gepland om 09.00 uur. Tip: neem de bagage mee in tassen i.p.v. koffers, dat is makkelijker ‘passen en meten’ in de auto’s. Ook voor het transport van de bagage vrijdagmorgen terug naar Dordrecht en het vervoer van de kinderen vanaf de Efteling ’s middags zijn ouders ingepland.
Let op: alléén de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege, graag in de parkeervakken. Het zal best wat druk zijn, maar met een beetje begrip van alle kanten moet het goedkomen. Dank alvast voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u die morgen even blijft om de kinderen uit te zwaaien.
We hopen allemaal op vrijdag 8 juni tussen 18.15 en 18.30 uur weer terug te zijn bij school.
Aan het einde van het kamp wordt een reportage gemaakt van ons driedaagse verblijf in het Brabantse land. We zullen ons best doen om die zo snel mogelijk op onze website te publiceren, zodat u mee kunt genieten van de napret. Indien de techniek het toelaat zullen we proberen om de ouders van de kinderen in de groepen 8 door middel van MijnSchoolinfo al tijdens het kamp een sfeerimpressie te sturen.
Vanaf deze plaats wensen de meesters juffen van de Johan Frisoschool alle kinderen van de groepen 8, hun meesters en juffen en de rest van de kampleiding een fantastisch kamp toe!

Studiemiddag leerkrachten groepen 1 en 2 op 12 juni
In verband met een nascholing van de leerkrachten van de groepen 1-2 over de methode Onderbouwd zijn de kinderen van alle groepen 1 en 2 op dinsdagmiddag 12 juni vrij.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo
Van maandag 11 t/m maandag 18 juni kunt u zich via Mijnschoolinfo inschrijven voor de 10-minutengesprekken op 25 en 27 juni a.s.
Deze gesprekken zijn voor ouders/verzorgers van kinderen in sommige groepen facultatief, voor ouders/verzorgers in andere groepen is het juist weer wenselijk dat zij zich wel inschrijven. Mijnschoolinfo kan hier helaas geen onderscheid in maken. Alle ouders krijgen via Mijnschoolinfo een uitnodiging om zich in te schrijven voor een 10-minutengesprek, maar inschrijven is niet voor alle ouders/verzorgers nodig:
• Ouders/verzorgers van kinderen in groep 1A die nog geen 6 weken bij ons op school zitten, worden persoonlijk door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek als hun kind ongeveer 6 weken bij ons op school is. Zij hoeven zich dus niet in te schrijven.
• De kinderen in de groepen 2 krijgen hun allereerste rapport, daarom is het belangrijk dat alle ouders/verzorgers van kinderen in de groepen 2 zich inschrijven.
• Voor ouders/verzorgers van kinderen in de overige groepen 1 en in de groepen 3 t/m 7 zijn de 10-minutengesprekken facultatief. Zij kunnen kiezen of ze zich inschrijven.
• Als u zich niet inschrijft voor een 10-minutengesprek, maar de leerkracht toch een gesprek met u op prijs stelt, neemt de leerkracht zelf contact met u op.
U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 18 juni sluit de mogelijkheid om u in te schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
Op Mijnschoolinfo kunt u zelf altijd het tijdstip van uw 10-minutengesprek(ken) terugvinden.

Zomerfeest kleuters
Vrijdag 15 juni is het zomerfeest voor de kleuters. Alle kleuters mogen verkleed naar school komen als een sprookjesfiguur. Het feest start om 09.00 uur op het schoolplein met een toneelstuk en zal om 12.30 uur afgelopen zijn (let op de gewijzigde tijden).
Voor het feest zoeken we ouders die pannenkoeken willen bakken en ijsjes willen invriezen voor ons. Op het prikbord bij de klas komt een intekenlijst te hangen. Wij zorgen voor de mix en de ijsjes.

Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8
Op donderdag 21 juni vieren de meesters en juffen van de groepen 5 t/m 8 op locatie 821 gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar ‘Het Palet’ waar we dit met elkaar gaan vieren. Net als vorig jaar doen we dat met een grootse show: ‘JOHAN FRISO ’s GOT TALENT!’
Het thema van ons verjaardagsfeest is ‘Superhelden/striphelden’. Het is erg leuk als iedereen op deze dag verkleed naar school komt als z’n favoriete super- of stripheld. Op Wikipedia zijn over dit thema lijsten te vinden die als ideeënbron kunnen dienen.
De planning is dat we om 09.30 uur in ‘Het Palet’ met de show beginnen. De volgorde waarin de optredens plaatsvinden wordt eerder in de week van de verjaardagen in de klassen bekendgemaakt.
Vergeet niet een pakje of flesje water (écht alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders zijn natuurlijk welkom! Wel even uw schoenen uit doen, voordat u de gymzaal in loopt.
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon of dochter.
Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis of naar de overblijf om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Schoolreis
Ook volgend schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 weer een gezellige dag met elkaar op schoolreis. Dit zal zijn op dinsdag 18 september.
De groepen 3 en 4 gaan naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De kinderen gaan op zoek naar jachtluipaarden, aapjes, olifanten en uiteraard zullen ze ook een bezoekje brengen aan de speeltuin.
Anders dan de vorige jaren, gaan de groepen 5, 6 en 7 sámen naar attractiepark Duinrell in Wassenaar. Wat een leuke grote groep zal daar een fijne dag gaan beleven. Het prachtige park is dé plaats om te genieten van rustige, leuke en spannende attracties voor groot en klein. Binnenkort hoort u van de leerkracht van uw kind of er nog begeleiders nodig zijn en begin volgend schooljaar volgt meer informatie. Wij hebben er nu al zin in!

Nieuws van de sportcommissie
Vorige week woensdag mocht een aantal teams van de Johan Friso de finaleronde spelen van veldkorfbal. En met succes, want onze groep 7/8 heeft hierbij de 1e plaats behaald! Omdat district Zuid-Holland er dit jaar voor gekozen heeft om niet deel te nemen aan de landelijke schoolkorfbalfinale gaat dit team dus niet verder. Daarom: van harte gefeliciteerd met de 1e plaats in Dordrecht!
Eergisteren, op woensdag 30 mei, hebben kinderen van groep 3 t/m 6 meegedaan aan atletiek. Door 'personele' problemen bij de atletiekvereniging was helaas niet alles van tevoren zo goed geregeld als we dat normaal gewend zijn, maar ondanks dat en ondanks de warmte was het een gezellige en sportieve middag.
Nog maar zes weken en dan is het zomervakantie. Voor die tijd staan er nog twee sportactiviteiten gepland.
Als eerste a.s. op woensdag 6 juni de district-finale voetbal in Breda. Ons meidenteam van groep 7/8 mag hieraan gaan deelnemen. De drie meiden in dit team die in groep 8 zitten, zullen op deze woensdagmiddag zelfs de schoolkamplocatie in Esbeek verlaten om met een aantal ouders en juf Dalina naar Breda te rijden en daar tóch mee te kunnen doen met deze finale. We wensen hen veel plezier en een sportieve middag!
Als laatste sporttoernooi dit schooljaar staat voor woensdag 21 juni nog beachvolleybal op het programma.
Inschrijven hiervoor is helaas niet meer mogelijk, teamindeling en informatie komen binnenkort op de website.
Tot slot nog een mededeling voor groep 8-leerlingen: als jullie straks van school gaan, hebben jullie je Johan Friso sporttenue niet meer nodig. In een komende nieuwsbrief zullen we data en tijden publiceren waarop jullie je tenues kunnen inleveren.

Belangrijke data
06 t/m 08 juni: Groepen 8 op schoolkamp.
11 t/ 18 juni: inschrijven voor de 10-minutengesprekken via Mijnschoolinfo.
12 juni: Studiemiddag groepen 1/2 (de leerlingen van de groepen 1/2 zijn ’s middags vrij).
15 juni: Nieuwsbrief 19 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 juni: Zomerfeest groepen 1/2 (groepen 3 en 4 zijn vrij; groepen 8 zijn ’s middags vrij).
20 juni: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
21 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8.
22 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee.
25 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
27 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
29 juni: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 juni: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 mee.
02 t/m 04 juli: Musical groepen 8.
04 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
06 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
11 juli: Laatste schooldag groepen 8.
12 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
13 juli: Alle leerlingen vrij.
14 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie.
 
 
1 juni 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019