Nieuwsbrief 19
 
15 juni 2018

Groepsindeling
Komende week ontvangt u van ons via Mijnschoolinfo de groepsindeling voor het komende schooljaar.
We zijn blij dat we drie jonge collega’s kunnen verwelkomen; meester Mitch, meester Gerrit en juf Thirza zullen ons team komen versterken. Zij zullen lesgevende en ondersteunende taken gaan verrichten op onze school.
In groep 7 van juf Marit zal Simeon Kerpitzis zijn afrondende LIO-stage (Leerkracht In Opleiding) gaan doen. Simeon zal in het begin van het schooljaar 1 dag per week zelfstandig voor de groep staan. Vanaf januari worden dat 3 dagen.
Een aantal collega’s zal volgend schooljaar ondersteunende en coördinerende taken krijgen. Dit betekent dat u mogelijk namen van collega’s mist in het overzicht van de groepsindeling. Deze extra formatieve ruimte is mogelijk dankzij extra financiële middelen vanwege het Convenant Werkdrukvermindering Primair Onderwijs.

Juf Janny
Na de zomervakantie zal juf Janny niet meer werkzaam zijn bij ons op school; zij gaat met pensioen! In de laatste schoolweek zal juf Janny van alle leerlingen afscheid nemen. Met haar eigen groep 4 zal zij een afscheidsfeest hebben, samen met de ouders van haar groep en al haar collega’s. We bedanken Juf Janny voor haar grote creatieve betrokkenheid bij het onderwijs aan onze leerlingen, haar zorg en aandacht voor kinderen en de prettige collegiale samenwerking. Het was een groot voorrecht met haar te mogen samenwerken. In de laatste schoolweek krijgt u als ouders/verzorgers nog gelegenheid afscheid van haar te nemen. Wij zullen u hierover in onze volgende nieuwsbrief informeren.

Meester Micha
Na de zomervakantie zal meester Micha afscheid nemen van onze school. Na vele jaren bij ons op school gewerkt te hebben als leerkracht en ook als intern begeleider, heeft hij besloten zijn leidinggevende kwaliteiten in te gaan zetten op de cbs Oranje-Nassau. Meester Micha zal daar bouwcoördinator worden van de bovenbouw. We bedanken hem voor de grote betrokkenheid bij onze school, onze leerlingen en de fijne samenwerking met hem als collega.
In de laatste week krijgt u als ouders/verzorgers nog gelegenheid afscheid van hem te nemen. Wij zullen u hierover in onze volgende nieuwsbrief informeren.

Juf Annemieke
Na de zomervakantie zal juf Annemieke gaan werken op een andere school in Dordrecht. Zij heeft daar een vaste benoeming gekregen. Wij feliciteren juf Annemieke van harte met deze nieuwe baan. We wensen haar alle goeds voor de toekomst en bedanken haar voor haar bijdrage aan het onderwijs op onze school.

Juf Anita
We zijn blij bij u aan te kunnen geven dat het met Juf Anita beter gaat. In de afgelopen periode is zij langzaamaan begonnen haar lesgevende taken voor kleine groepjes kinderen op te pakken. Inmiddels geeft zij op incidentele basis ook les aan groep 4.
Komend schooljaar zal juf Anita haar lesgevende taken verder gaan uitbreiden. Bij de aanvang van het schooljaar zal zij nog niet als groepsleerkracht aan het werk gaan. De verwachting is dat zij na een aantal weken haar lesgevende taken naast haar duo-collega kan oppakken. In de groepsindeling, die u komende week van ons ontvangt, zult u zien in welke groep juf Anita volgend schooljaar werkzaam zal zijn als haar re-integratie verloopt zoals wij hopen.

Juf Thirza
Gisteren heeft juf Thirza haar PABO-diploma behaald. Van harte gefeliciteerd! Juf Thirza heeft het afgelopen jaar met grote inzet haar afrondende praktijkstage en afstudeeronderzoek op onze school gedaan. We zijn blij met juf Thirza als bevoegd collega!

Meester Johan
Komend schooljaar krijgen we op onze school een nieuwe collega. Meester Johan de Ruiter gaat lesgeven in groep 4. Na 35 jaar werkzaam te zijn geweest op de Oranje-Nassauschool komt meester Johan naar onze  school. Wij zijn heel blij met nog een meester in ons team! Welkom meester Johan!

Studiedag leerkrachten
In verband met een studiedag van de leerkrachten zijn alle kinderen op woensdag 20 juni vrij.

Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8
We kijken uit naar een ‘spetterende ochtend’ op 21 juni in ‘Het Palet’, waar de winnaars uit de voorrondes van de groepen hun talenten op ‘het grote podium’ gaan laten zien. Belangstellende ouders/verzorgers zijn van harte welkom!
De volgorde waarin de optredens plaatsvinden wordt volgende week in de klassen bekend gemaakt aan de kinderen en via MijnschoolInfo worden de ouders hierover geïnformeerd.
We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in ‘Het Palet’. Bent u in de gelegenheid om ons daarbij te helpen, dan kunt u zich melden bij de leerkracht van uw zoon of dochter.

Schoonmaak materialen groepen 1 en 2
Op woensdag 4 juli worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen omdat de afbeelding er anders af gaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en hem/haar om 12.00 uur in de klas ophalen? Indien uw kind naar de BSO gaat, zou het fijn zijn als u het materiaal eerder ophaalt, zodat uw kind dit niet hoeft te dragen. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de lokalen van de groepen 1 en 2 schoon te maken. Zoals u in de activiteitenkalender kunt zien, is het woensdag 4 juli a.s. Op het memobord van de klas hangt een intekenlijst. Helpt u mee? De koffie staat klaar!

Uitslag verkiezing nieuw MR-lid
Inmiddels zijn de stemmen geteld van de verkiezing voor het nieuwe MR-lid. De uitslag is als volgt:
• Robin van Duijn: 19 stemmen
• Annette Baas: 25 stemmen
• Jeroen Schot: 43 stemmen
Hiermee is de heer Schot gekozen tot nieuw MR-lid van de Johan Frisoschool. We heten hem hartelijk welkom als nieuw MR-lid.
Hierbij willen wij alle kandidaten bedanken voor hun getoonde interesse en motivatie in het MR-lidmaatschap! Wij zijn als MR verheugd dat we sinds lange tijd weer een verkiezing konden organiseren omdat zich meerdere kandidaten gemeld hadden.

Nieuws van de sportcommissie
Hierbij één van de laatste sportberichten van dit schooljaar.
Op woensdag 6 juni mocht een meidenteam van groep 7/8 deelnemen aan de district-finale schoolvoetbal in Breda! De meiden hebben daar een heel leuke middag gehad, maar helaas hebben ze niet gewonnen. Verschillende ouders en juf Dalina zijn speciaal met de drie meiden uit groep 8 van dat team vanaf het kamphuis in Esbeek naar Breda gereden, zodat ze toch mee konden doen. Ook vanuit Dordrecht hebben ouders gereden om de meiden van groep 7 uit dit team daar te krijgen. Alle ouders en andere supporters: enorm bedankt!
Op woensdag 20 juni staat het allerlaatste schoolsporttoernooi van dit schooljaar gepland. Die middag wordt er bij Next Volley aan de Schenkeldijk gebeachvolleybald. Informatie hierover is te vinden op onze website. Misschien dat er zich ook nog wel zelf kinderen hebben ingeschreven voor het straatvoetbaltoernooi, dat op dezelfde datum gehouden wordt op het Energieplein, bij het Energiehuis.
We willen de kinderen van de groepen 8 eraan herinneren dat zij hun schoolsporttenue nog kunnen inleveren bij meester Enrico (locatie 821). Hiervoor zijn de volgende momenten gepland:
• donderdag 5 juli: meester Enrico is de hele dag op locatie 821, dus dat kan voor schooltijd, in de pauze, tussen de middag of na schooltijd
• vrijdag 6 juli: meester Enrico is de hele dag op locatie 821, dus dat kan voor schooltijd, in de pauze, tussen de middag of na schooltijd
• woensdag 11 juli: dat is de laatste schooldag voor de groepen 8, dus ook de laatste kans om de tenues in te leveren.

Belangrijke data
20 juni: Studiedag leerkrachten (alle leerlingen vrij).
21 juni: Verjaardag leerkrachten groepen 5 t/m 8.
22 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 mee.
25 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
27 juni: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
29 juni: Nieuwsbrief 20 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 juni: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 mee.
02 t/m 04 juli: Musical groepen 8.
04 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.
06 juli: Kindernieuwsbrief staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
09 juli: Afscheidsavond groepen 8 (groepen 8 ’s middags vrij).
11 juli: Laatste schooldag groepen 8.
12 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7.
13 juli: Alle leerlingen vrij.
14 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie.
 
15 juni 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-07-2019