Nieuwsbrief 02
 

14 september 2018

Schoolreis
Op dinsdag 18 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 7 met elkaar op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan naar Blijdorp in Rotterdam. De groepen 5, 6 en 7 gaan naar Attractiepark Duinrell om te genieten van rustige, leuke en spannende attracties en vooral veel plezier te maken met elkaar. Meer informatie ontvangt u van de leerkracht van uw kind. Wij hebben er nu al zin in!

Foto's maken tijdens schoolreis
Er is bij een aantal ouders onduidelijkheid over het maken van foto's tijdens de schoolreis. Daarom willen we u nogmaals informeren over onderstaande afspraken.
Tijdens de schoolreis mogen er door ouders die meegaan geen foto's worden gemaakt van leerlingen van onze school. Ouders mogen alleen foto's maken van hun eigen kind.
Een aantal ouders hebben elkaar onderling in appgroepjes toestemming gevraagd voor het maken van foto's. Dit is geen formele toestemming en dus niet rechtsgeldig. De schoolreis vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de school. School moet zich strikt aan de AVG (Algemene Verordening bescherming Persoonsgegevens) houden. Groepsleerkrachten mogen wel foto's maken. Deze foto's worden onder verantwoordelijkheid van school gemaakt volgens de regels van de uitvoering van de AVG.

Schoolbrengdag 2018 donderdag 20 september a.s.
Ook dit jaar organiseert het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) weer de Schoolbrengdag. Een dag waarop we alle ouders en leerlingen oproepen lopend of op de fiets naar school te gaan. De auto te laten staan is goed voor de gezondheid, de verkeersveiligheid rondom de school, het milieu, de verkeersvaardigheid van de kinderen… en het is nog eens leuk ook!
De Johan Frisoschool steunt deze ludieke actie van harte en nodigt u uit om op 20 september ook de auto te laten staan. U doet toch ook mee?

Kinderpostzegelactie 2018
De leerlingen van de groepen 8 doen dit schooljaar weer mee met de kinderpostzegelactie. Deze begint op woensdag 26 september. Op de website www.kinderpostzegels.nl  is interessante informatie te vinden over de actie.

Boekenmarkt op 3 oktober
Vooruitlopend op de volledige informatie over de Kinderboekenweek doen we alvast een vooraankondiging van de boekenmarkt die op woensdag 3 oktober van 12.00 - 13.00 uur op locatie 821 gehouden zal worden. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen op deze markt hun eigen boeken verkopen. 

Schoolfotograaf 9 en 10 oktober
De schoolfotograaf komt weer foto’s maken van uw kind(eren). Hij komt op dinsdag 9 oktober op locatie 821 en op woensdag 10 oktober op locatie 196.
De broertjes/zusjesfoto’s worden gemaakt op woensdag 10 oktober op locatie 196 vanaf 12.30 uur. U kunt vanaf maandag 24 september t/m woensdag 10 oktober 09.00 uur persoonlijk intekenen bij Maureen op locatie 196. Het is helaas niet mogelijk dit digitaal of telefonisch te doen.
Indien u gelijk om 12.30 uur aan de beurt bent, wilt u dan buiten wachten tot 12.25 uur en dan pas naar binnen gaan?
U kunt de gemaakte foto’s digitaal betalen via een persoonlijke inlogcode die u via uw kind ontvangt.
Tevens willen wij er op wijzen dat de keus aan u is om de foto's wel of niet af te nemen. Mocht de foto niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de fotograaf.

Kanjertraining
We zijn dit schooljaar met ons team gestart met de derde trainingsdag Kanjertraining. Dit betekent dat we als team licentie A gehaald hebben. Op donderdag 20 september zal een trainer vanuit de Kanjertraining in drie verschillende klassen komen om voor alle groepsleerkrachten een voorbeeldles te geven. Hierdoor worden we als team nog beter opgeleid om de lessen zo goed mogelijk aan te bieden aan de kinderen.
Natuurlijk willen we u ook op de hoogte houden over de inhoud van de Kanjertraining. Aan het eind van elke leskern krijgen de kinderen daarom een Kanjerdoeblad (zwart-wit) mee naar huis. Deze wordt (in kleur) ook via MSI verstuurd. Hierop staat wat we de afgelopen periode in de klas hebben gedaan en besproken. Daarnaast staat er een leuke oefening op om thuis samen met uw kind te doen of te bespreken.
Wilt u meer weten over de Kanjertraining dan kunt u naar www.kanjertraining.nl. Op de ouderavond over de Kanjertraining kon u het boek ‘Kanjerboek voor leerkrachten, ouders en pabostudenten’  en het boek ‘Conflictbeheersing op school’ aanschaffen. Dit kan ook voor €20,00 per boek via de webshop op www.kanjertraining.nl.

Mobieltjes op school
Leerlingen mogen op school of op plaatsen waar klassen naartoe gaan geen mobiele telefoons, tablets e.d. aan hebben staan. Foto’s maken en ?lmen is op die plaatsen niet toegestaan. Zo voorkomen we ongewenste verspreiding van beeldmateriaal via social media door leerlingen. Alleen voor lesdoeleinden wordt in sommige gevallen een uitzondering gemaakt. Ook op de overblijf gelden deze afspraken.

Nieuws van de sportcommissie
Hoe worden de schoolsporten eigenlijk georganiseerd?
De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht. De interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie. Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen ter beschikking. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk op een rij te zetten en via de website te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.
Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht de jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Belangrijke thema’s zijn ‘Sportiviteit & Respect’ en ‘Fairplay’. Kinderen, maar óók leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van en een positieve bijdrage leveren aan een prettige, sportieve sfeer.
Afgelopen jaren hebben veel kinderen met plezier meegedaan aan allerlei verschillende sporten. Hierbij konden we ook weer rekenen op enthousiaste ouders die een team konden begeleiden en ook komend jaar zullen we regelmatig begeleiders nodig hebben!
Om alles goed te laten verlopen en teleurstellingen bij kinderen en ouders te voorkomen, willen we de volgende punten even onder jullie aandacht brengen:
• Het is belangrijk dat kinderen op tijd worden ingeschreven. Net zoals afgelopen schooljaar staat ook nu weer de uiterlijke inschrijfdatum op de website vermeld, zodat ruim van tevoren bekend is tot wanneer de inschrijving loopt.
• Opgeven is meedoen. Het team rekent op je komst!
• Heel soms wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd voor een sport. Mocht dit een probleem zijn dan kunt u contact opnemen met meester Enrico ((evastenhout (at) johanfriso (dot) nl) ).
• Zonder begeleiding kan een team niet deelnemen. Het is heel fijn als u een keer een team kunt begeleiden, dat mag samen met andere ouders, u hoeft dit dus niet alleen te doen en u hoeft ook niet alle regels van een sport te weten. De begeleider is het aanspreekpunt voor het team en er verantwoordelijk voor dat het team tijdig bij wedstrijden aanwezig is.
• Sporten met je vrienden/vriendinnen van school is erg leuk. Een verzoekje om bij iemand in het team geplaatst te worden kan aan de sportcommissie gemaild worden; we proberen er dan rekening mee te houden, maar garantie geven kunnen we niet. Het indienen van een geheel zelf samengesteld team is niet mogelijk. Kinderen uit eenzelfde klas worden zoveel mogelijk bij elkaar ingedeeld. Voor sommige sporten geldt een maximaal aantal kinderen in een team. Voor sommige sporten moeten de teams gemixt zijn, dus jongens en meisjes. Het is voor ons iedere keer weer en puzzel om alles rond te krijgen. Achteraf wijzigingen in een team aanbrengen is vaak ingewikkeld, tijdrovend en zorgt vaak voor teleurstellingen. Mochten er dingen zijn die belangrijk zijn om van uw kind te weten, dan verzoeken wij dat tijdig bij ons bekend te maken. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met de informatie om.

Inschrijven voor toernooien gaat digitaal. We delen wel informatiebrieven uit in alle groepen om de kinderen te laten weten welk toernooi eraan komt. De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen allemaal een brief mee, in de  groepen 5 t/m 8 krijgen alleen de kinderen die belangstelling hebben een brief mee. In de brief staat naast informatie over de betreffende sportactiviteit ook uitgelegd dat je op de website van school naar het onderdeel sport moet gaan, naar het overzicht van alle sporttoernooien, naar de juiste sport, naar het inschrijfformulier... en dat inschrijfformulier vul je digitaal in.

Als je namens de Johan Frisoschool meedoet aan een schoolsporttoernooi, heb je een eigen schoolsporttenue nodig. Alleen dan kan je meedoen met een schoolsporttoernooi. Dit sporttenue is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Informatie over borg, het overzicht van toernooien e.d. is te vinden op de website; momenten waarop tenues worden uitgegeven worden in de nieuwsbrieven vermeld.

Tot en met maandag 17 september a.s. staan de inschrijvingen nog open van:
• judo
• handbal
• zaalkorfbal (gr 3 en 4)
• én … ijssporten! In de vorige nieuwsbrief stond deze nieuwe sport er nog niet bij, maar de kinderen hebben afgelopen week al in de klas ook hierover de informatiebrief kunnen krijgen.
Voor vragen e.d. kunt u mailen naar (sport (at) johanfriso (dot) nl). We wensen alle kinderen en ouders een sportief schooljaar.

Belangrijke data
18 september: Schoolreis groepen 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
25 en 27 september: Startgesprekken groepen 1 t/m 8.
26 september: Begin kinderpostzegelactie ( leerlingen groepen 8).
28 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
02 oktober: Studiedag teams Scholen van Oranje (alle leerlingen zijn vrij).
03 oktober: Start Kinderboekenweek.
09 oktober: Schoolfotograaf op locatie 821.
10 oktober: Schoolfotograaf op locatie 196; broertjes-/zusjes foto’s vanaf 12.30 op locatie 196.
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
12 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
20 oktober t/m 28 oktober: Herfstvakantie.

 
14 september 2018
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 25-06-2019