Nieuwsbrief 11
 

Zending
Vanaf de kerstvakantie sparen we voor een internaat in Kenia waar kinderen verblijven met een verstandelijke beperking. Tot nu toe hebben we voor hen op locatie 196 al 300 euro bij elkaar mogen sparen en op locatie 821 is dat 208,80 euro! Alle gevers hartelijk bedankt! Wilt u meer weten over het project, bezoek dan de website van de school.
 
Voorjaarsvakantie
Vrijdag 22 februari a.s. begint de voorjaarsvakantie (groep 1 t/m 4 om 12.00 uur en groep 5 t/m 8 om 15.15 uur). De kinderen worden op maandag 3 maart a.s. weer om 8.30 uur op school verwacht.

Vrij i.v.m. studiemiddagen
De komende periode is er een aantal studiemomenten gepland, waarop verschillende groepen vrij zijn. U krijgt hierbij het overzicht tot de meivakantie:
Maandag 17 maart ’s middags: onderbouw (gr. 0, 1 en 2) vrij.
Dinsdag 18 maart  ‘s middags: groep 3, 4 en 5 vrij.
Dinsdag 22 april ’s middags: groep 5 t/m 8 vrij (dit is een extra ingelaste studiemiddag!!!).

Project Uit de kunst!
Tijdens de tentoonstelling op woensdag 20 februari kunnen alle kinderen ook een klein, maar erg lekker, prijsje winnen als ze meedoen met de speurtocht.
De kinderen hebben daarbij wel de kaart(en) nodig die achterin het gele informatieboekje over het kunstproject staat afgedrukt. We willen met nadruk vermelden, dat we natuurlijk ook rekening hebben gehouden met de allergiekinderen. Op iedere locatie is een andere speurtocht gemaakt.
Omdat we enorm veel grote, kleine, oude en jonge mensen verwachten, hebben wij een route binnen de school gemaakt. Houd u daar a.u.b. erg in!
Nog even ter herinnering: Begint de 1e letter van uw achternaam met A t/m J? Dan bent u van harte welkom tussen 16.30-18.00 uur. Begint de 1e letter van uw achternaam met K t/m Z?
Dan bent u van harte welkom tussen 18.00 – 19.30 uur.
Tot ziens en de koffie staat klaar!
 
Exploitatie-overzicht Ouderraad
Bij deze nieuwsbrief vindt u het exploitatie-overzicht 2007 van de ouderraad. Hierin kunt u zien hoe uw ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Het extra presentje i.v.m. het overschot van 2006 is besteed aan materialen in de klassen, bijvoorbeeld boeken en KNEX.
Voor vragen m.b.t. het exploitatie-overzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg ( 6165687 / anitawillenborg@worldmail.nl)

 
18 februari 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018