Nieuwsbrief 07
 

Zending
De dozen zijn weggebracht en inmiddels opgeslagen in het grootste opslagdepot van Nederland in Zevenhuizen (ZH). Naast de 180 dozen van onze school worden er nog zo'n 100.000 dozen gecontroleerd en weggebracht!! Ze gaan naar kinderen in arme gebieden waaronder Moldavië waar wellicht de dozen van de Johan Friso school naar toegaan. Namens Edukans hartelijk dank voor ieders bijdrage!!
We gaan sparen voor een nieuw doel en wel voor de stichting CliniClowns! De spaarperiode duurt tot aan de voorjaarsvakantie. De stichting heeft als doel om gehandicapte en/of zieke kinderen de kans te geven zich kind te blijven voelen. Tijdens een verblijf in het ziekenhuis komen professionele clowns langs op de kinderafdeling, waarbij het gaat om plezier en om vooral een stukje afleiding te bieden. Zieke of gehandicapte kinderen die thuis verpleegd worden kunnen terecht op de speelse site http://www.neuzenroode.nl. De stichting doet echter nog veel meer in het belang van zieke en/of gehandicapte kinderen. Meer hierover is (binnenkort) te lezen op onze website.
 
Kerstviering kleutergroepen
Het kerstfeest van deze groepen vindt dit jaar plaats in de Kandelaarkerk. Voor de groepen van 196 is het feest op maandag 15 december van 18.30 - 19.30 uur. Voor de groepen van 821 op dinsdag 16 december van 18.30 - 19.30 uur; de ouders krijgen hiervoor nog een uitnodiging ( twee volwassenen per kind).
Op maandagmiddag 15 december zijn alle kleutergroepen vrij i.v.m. de voorbereidingen.
Om deze viering goed te laten verlopen gaan alle kleutergroepen op maandagmorgen 15 december in de Kandelaarkerk oefenen. De kinderen van juf Sandra/Adri, Ria/Esmé en Atie/Janny worden om 8.30 uur in de kerk  (achter de woontoren bij winkelcentrum de Bieshof) verwacht en lopen na het oefenen terug naar school, waar u uw kind de gewone tijd kunt ophalen. De kinderen van de juffen Erna/Roelie, Liesbeth/Judith, Deanne/Erica, Els/Yvonne en Petra/Fien gaan in de loop van de ochtend lopend naar de kerk. Hier kunt u uw kind om 11.45 uur ophalen. Dit jaar wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor Vicky, het adoptie kind van groep 8. Er worden foto’s gemaakt; wilt u tijdens de kerstviering niet filmen of fotograferen.

Kerstfeesten groep 3 t/m 8
Het kerstfeest van deze groepen vindt plaats op donderdagavond 18 december a.s. Alle groepen vieren het feest in hun eigen klas (hierbij zijn geen ouders aanwezig). Voor de groepen 3 en 4 (locatie 196) is de kerstviering van 19.00 – 20.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 (locatie 821) van 19.15 – 20.15 uur.

Hoofdluis in de vakantie
Wanneer uw kind in de vakantie hoofdluis heeft gehad en is behandeld, wilt u dit dan na de vakantie zo spoedig mogelijk aan de leerkracht doorgeven? Dan zijn de controle-ouders, bij de controle na de vakantie, reeds op de hoogte. 

Oproepje vanuit de groepen 4
Wij sparen op dit moment kleine (schoongemaakte) glazen potjes. Te denken valt aan de bekende olvaritpotjes of kleine glazen appelmoes- of groentepotjes. Alvast hartelijk bedankt!

Héél goed doel voor kerstcollecte
Tijdens de kerstvieringen in de laatste week voor de kerstvakantie zal er in alle klassen én in de Kandelaarkerk een collecte gehouden worden. De opbrengst gaat naar Vicky George Msuya, het adoptiekind van de groepen 8. Wekelijks nemen de kinderen van de groepen 8 geld mee wat bestemd is voor Vicky. Zij is geboren op 30 september 2000 in Tanzania. Ze woont op de vlakten van Kilombero. Door de ondersteuning van de Johan Friso school zorgt de stichting “Compassion” ervoor, dat Vicky wordt voorzien van Bijbelonderwijs en schoolmaterialen. Ook maakt Compassion het mogelijk dat de nodige medische controles plaatsvinden; Malaria en Aids zorgen in Tanzania voor een hoog sterftecijfer onder kinderen. Tot slot kan Vicky door Compassion deelnemen aan recreatieve activiteiten en kunnen projectmedewerkers bij haar op huisbezoek. Een medewerker van Compassion schrijft: “De gezichten van de kinderen stralen van blijdschap wanneer zij een brief van hun sponsor ontvangen!” U kunt zich voorstellen hoe ze zal stralen, als ze in die brief kan lezen, dat ze van ons en van u een enorm financieel “kerstcadeau” ontvangt! En denkend aan de prachtige woorden van Jezus zelf “Wie zo’n kind met open armen ontvangt uit liefde voor Mij, ontvangt Mij” doet u toch ook mee?!!
Alvast heel hartelijk dank, namens Vicky!

Website
Tijdens het wachten in de gangen van de school i.v.m. de 10-minuten gesprekken zal het u vast zijn opgevallen. Overal hangen aan de kapstokken voor de jassen van de kinderen blauwe luizencapes. Het hoe en waarom is te lezen op de website van de school. Het is geen probleem als u op een van deze avonden niet aanwezig bent geweest, want in het fotoalbum krijgt u een indruk hoe het er tegenwoordig in de gangen uitziet. Hebt u trouwens gehoord dat er al weken een dramadocent in de school op beide gebouwen druk bezig is geweest? Wist u dat niet? Op de website is er meer over te lezen en te zien.

Kerstvakantie
Vrijdag 19 december a.s. krijgen alle groepen om 12.00 uur kerstvakantie. De kinderen worden weer op maandag 5 januari a.s. om 8.30 uur op school verwacht.

Opbrengst kledinginzameling 25 november jl.
Ondanks het gladde wegdek waren er toch een paar heldhaftige ouders die hun kleding hebben ingeleverd. Helaas was de opbrengst dit keer niet bepaald hoog, slechts € 81,00, maar een hoge opbrengst was, gezien de gladheid, ook niet te verwachten. Onze enorme dank aan die heldhaftige ouders die toch nog kleding hebben ingeleverd! Met deze opbrengst hebben we er toch voor kunnen zorgen dat er duurzame spullen t.b.v. de kerstversiering op beide locaties aangeschaft is zodat de school er weer gezellig uit zal zien. Wij hopen dat iedereen die vanwege het gladde wegdek niet ingeleverd heeft, de kleding bewaart tot de volgende kledinginzameling welke in maart 2009 zal plaatsvinden.

Oproep
Op vrijdag 19 december gaan wij op beide locaties de kerstversiering opruimen. Gelukkig hebben ook hiervoor al diverse klassenouders aangegeven ons daarbij te komen helpen. Maar …………….. alle hulp is welkom! De ervaring leert ons dat als we met veel mensen zijn de versiering zo weer opgeruimd is. Dus heeft u op die ochtend nog een uurtje over dan bent u van harte welkom v.a. ± 8.45 uur in één van de beide lerarenkamers.
Namens de ouderraad: Monique de Heer (ouderraad.jfs@versatel.nl  /078- 6215133)

Bezoek groepen 8 aan HVC afvalcentrale
In het kader van het educatieproject ‘ZOOI’ gaan wij in de maand januari met de fiets naar de HVC-afvalcentrale (de oude GEVUDO). Om half negen vertrekken we en rond kwart voor twaalf zijn we weer op school terug. De kinderen worden in het bezoekerscentrum ontvangen en krijgen een korte uitleg waar HVC voor staat en wat de werkzaamheden van het bedrijf inhouden. Daarna is er een rondleiding  waarbij de kinderen in het echt kunnen zien wat er allemaal in de centrale gebeurt.

Informatieavond groepen 8 voortgezet onderwijs
Op woensdagavond 7 januari a.s. is er weer een informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso en alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind. Uw kind krijgt nog een persoonlijke uitnodiging mee, maar wij nodigen u hierbij alvast van harte uit !!!

Vrij i.v.m.  studiemiddagen
Donderdag 15 januari a.s. zijn de groepen 6, 7 en 8 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst. Donderdag 29 januari a.s. zijn de groepen 1 t/m 5 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst.

 


 
 8 december 2008
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018