Nieuwsbrief 10
 

Childhood Cancer Day
Op zondag 15 februari 2009 is het in de hele wereld International Childhood Cancer Day, de internationale dag voor kinderen met kanker. Het doel van deze dag is aandacht te vragen voor kinderen met kanker en geld in te zamelen voor projecten om deze kinderen te steunen. In overleg met Angela Poort, de moeder van Sjoerd, die ruim drie jaar geleden toen hij bij ons in groep 8 zat, is overleden, hebben we besloten hier enige aandacht aan te besteden. In de week hieraan voorafgaand zal in de middenbouwgroepen het boek: “Prinses Lucie en de Chemo-ridders” worden voorgelezen en in de hogere groepen de voorlichtingsfilm:  “Paultje en de draak” worden vertoond. In diezelfde week kunt u in de gangen van de school meer informatie vinden over enkele projecten van de Vereniging Ouders, Kinderen en kanker. Het zendingsgeld van maandag 16 februari a.s. willen we eenmalig besteden aan een project van deze vereniging. Van harte aanbevolen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zending
De stichting “Cliniclowns” mogen we opnieuw blij maken met een mooi bedrag. Op locatie 196 is de afgelopen twee weken een bedrag van € 128,75 opgehaald en op locatie 821 is dat een bedrag van € 104,86! Alle gevers enorm bedankt! Het spaarproject loopt tot aan de meivakantie.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Donderdag 5 februari a.s. zijn de groepen 8 ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst.

Ouderavond met thema
In de Activiteitenkalender staat vermeld dat er op 10 februari a.s. een ouderavond met thema zal zijn. Dit is echter niet het geval. In plaats daarvan worden er op verschillende avonden cursussen m.b.t. opvoeden gegeven. U heeft zich hier al enige tijd geleden voor op kunnen geven. Daarnaast wordt er op maandag 25 mei a.s. een ouderavond m.b.t. het thema ICT gehouden. U zult hier nog nader over worden geïnformeerd.

Juf Yvette
Helaas is juf Yvette nog niet zover dat ze weer kan/mag gaan werken. Voorlopig zal Richie
Westerwoudt (precies, de moeder van Lars) haar op maandag- , dinsdag- en woensdagochtend vervangen.

Deze week: Cito-toets groepen 8!
Komende week is het weer zover; dan maken de kinderen van de groepen 8 de Eindtoets Basisonderwijs van het instituut Cito, beter bekend als: De Cito-toets.
Deze toets is een hulpmiddel bij de procedure van doorverwijzing naar het voortgezet onderwijs. Op dinsdag-, woensdag-, en donderdagochtend zullen de groep8’ers laten zien wat ze van al die jaren onderwijs op de basisschool hebben opgestoken. Dat vergt natuurlijk de nodige concentratie. Alle ouders en kinderen van andere groepen willen we dan ook verzoeken om zowel binnen als buiten zo stil mogelijk te zijn, met name bij de klas van juf Sandy/Mandy aan de pleinkant. Vanzelfsprekend wensen we alle kinderen van de groepen 8 heel veel succes, maar vooral ook veel plezier toe met deze uitdaging!

Spreekuren School Maatschappelijk Werk
Vanwege ziekte van Mar Wil Janse, onze school maatschappelijk werkster, zullen de spreekuren van haar de komende periode komen te vervallen. Mocht u contact willen met het schoolmaatschappelijk werk, dan kunt u dit aangeven via de groepsleerkracht van uw kind.

 
2 februari 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018