Nieuwsbrief 13
 

Zending
We zijn op school een nieuw spaarproject gestart, dit project zal duren tot aan de zomervakantie. We sparen voor de Stichting Verrekijker. Het land waar het geld naar toe gaat, is Ghana in het werelddeel Afrika. In Ghana wordt een tehuis (hostel) voor jongeren en studenten in Tamale gebouwd. Het project wordt 'Home of Hope' genoemd. We zien het als een prachtig en concreet doel om samen voor te gaan sparen! Doe jij en doet u mee?!Tot slot nog een stukje informatie van de website: www.stichtingverrekijker.nl "Stichting Verrekijker", opgericht 6 juli 2007, zet zich in om jongeren in derdewereldlanden een beter perspectief te bieden. Daarnaast wil de stichting ook jongeren in eigen land bewust maken van de problemen die elders op de wereld spelen. Met een verrekijker haal je iets van ver weg dichterbij. Dat is een van onze hoofddoelen: dat onze kinderen duidelijk zicht krijgen op de situatie van andere kinderen ver weg en daar iets aan kunnen doen. Daarnaast is een verrekijker ook voor de kinderen daar een symbool: Met onze steun krijgen zij een hoopvolle toekomst in het vizier".
Op locatie 196 mochten we al een mooi bedrag van €152,31 ophalen en op locatie was dat een bedrag van € 69,50. Alle gevers hartelijk bedankt!

Paasviering: om 13.00 uur uit!
Op donderdag 9 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen evenals vorig jaar om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn. Op deze website kunt u foto's van het paasfeest bekijken.

Verkoopbeurs “Plusgroep”
Dinsdag 31 maart van 15:00 tot 16:15 uur staat het kraampje van de plusgroep (bij mooi weer) op het plein van beide locaties van de Johan Frisoschool. De kinderen van de plusgroep zullen dan Fair Trade Original producten verkopen.
De bovenbouw verkoopt een handig rolmaatschaap voor maar €5,-. De middenbouw zal een prachtige vlinderslinger verkopen voor slechts €3,-. De winst  zal geschonken worden aan de stichting KiKa. (kinderen kankervrij) U bent van harte uitgenodigd op deze verkoopbeurs! Voor meer info zie: www.pluskids.websitemaker.nl/pluskids

Belangrijke data
Donderdag 9 april:                    Paasviering (alle groepen om 13.00 uur uit!!!).
Vrijdag 10 t/m maandag 14 april: Paasvakantie.
Woensdag 15 april:                   Groepen 6, 7 en 8 zijn vrij i.v.m. studieochtend.
Donderdag 16 april:                  Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
Dinsdag 21 april:                      Verjaardag bovenbouwleerkrachten.
Vrijdag 24 april:                       Continurooster (alle groepen blijven tussen de middag op 
                                            school en zijn om 13.30 uur uit).

Rapporten groep 8
In verband met de verwijzingsgesprekken en alle bijbehorende zaken krijgen de kinderen van de groepen 8 hun rapport enkele weken later mee en wel op donderdag 9 april a.s.

Ouderavond ICT
Maandag 30 maart a.s. krijgen de kinderen een brief mee waarop u aan kunt geven welke workshop u op 25 mei a.s. zou willen bijwonen.

Gezond en lekker eten tijdens de KlasseLunch
De kinderen die nu in groep 8 zitten gaan dit jaar naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent voor veel kinderen een grote verandering in hun lunchpatroon. Middelbare scholieren hebben vaak de gelegenheid zelf hun eten te kopen in de schoolkantine, een horecagelegenheid of de supermarkt. Hier worden niet altijd gezonde keuzes gemaakt!
Op donderdag 2 april a.s. nemen de groepen 8 van onze school deel aan KlasseLunch, een landelijk onderwijsproject, waar duizenden andere leerlingen uit groep 8 aan meedoen. De lesinhoud is met advies van het Voedingscentrum samengesteld. Met een lunch, gratis aangeboden aan de deelnemende scholen, ervaren de schoolverlaters dat gezond eten ook heel lekker kan zijn: we eten daarom met de kinderen op school en besteden op allerlei manieren aandacht aan gezond eten. Aangezien de lunch wordt genuttigd tussen 12.00u en 13.00u zullen we op deze dag werken volgens een continurooster: de kinderen van de groepen 8 zijn om 14.00u uit. Mocht dat problemen opleveren, neemt u dan contact op met de betreffende leerkracht. Uw kind wordt dan zonodig tot 15.15u opgevangen. Kijk ook eens even op: www.klasselunch.nl

Gevonden voorwerpen
Dinsdag 24 maart a.s. liggen op beide locaties de gehele dag/avond de gevonden voorwerpen op een tafel bij de ingang uitgestald. U kunt dan kijken of er iets van uw kind erbij zit, want daarna gaan de spullen weg.

Wijziging email verkeersouder
Beste ouders, zoals bekend kunt u met betrekking tot verkeerszaken die betrekking hebben op onze schoolgaande kinderen vragen en opmerkingen per e.mail kwijt aan onze verkeersouder dhr. W. van Driel. Het bekende e.mailadres is echter gewijzigd. Vanaf heden is de verkeersouder bereikbaar via een andere provider, namelijk: verkeersouderjfs@gmail.com.

Kledinginzameling
Morgen, dinsdag 24 maart a.s. kunt u voor 09.00 uur uw kleding weer op beide locaties inleveren.

Groepen 7
In het kader van het Kunstmenu Dordrecht gaan de groepen 7 met elkaar naar het theater. Op dinsdagmiddag 31 maart bezoeken zij de voorstelling ”Mijn vader is een Indiaan” in schouwburg Kunstmin. Alle groepen vertrekken deze middag om 13.05uur op de fiets van school, want de voorstelling begint al om 13.30uur. Dus wees niet te laat! Dinsdag 24 maart krijgen alle groepen 7 een 3 kwartier durende voorbereidende les. Deze les wordt gegeven door een dramadocente van de Stichting kunstzinnige vorming“To Be”.

Website
Er worden door de juffen en meesters veel reportages aangeleverd en dat betekent dat er weer heel wat nieuws is te melden. Het feestje van groep 3a met de juffen en kinderen is bijzonder leuk geweest. De foto op de voorpagina zegt al genoeg. Op 11 februari stond het schaken voor teams op het programma en dat waren allemaal thuiswedstrijden voor de teams van onze school, want het evenement werd in ons eigen gebouw op loc. 821 georganiseerd! Je zou verwachten dat schaken niet vermoeiend is, maar de foto’s bewijzen het tegendeel. Wat zijn daar veel rode gezichten te zien. Kars, Laura & Lorenzo uit groep 8a hebben het slimme idee gelanceerd om alle gevonden voorwerpen op een lijst te zetten en die te plaatsen op het internet. Vaders, moeders, opa’s, oma’s, en kinderen opgelet!!!! Als je iets kwijt bent en je hebt geen idee waar het kan zijn, dan zou het heel goed kunnen dat jouw verdwenen spullen op deze lijst voor komen en dus op school liggen. We zouden op school met alle voorwerpen zo een winkel kunnen beginnen, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Tenslotte hadden we nog niet zo lang geleden veel bekende Nederlanders op school en dat alles had te maken met een optreedmiddag. Jochem Meijer, 2 hoofdrolspelers uit de musical Tarzan en ene meneer Najib Amhali(?)waren er, maar er waren er nog veel meer. Nieuwsgierig geworden naar de andere BN-ers? Bezoek de website van onze school

 
23 maart 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018