Nieuwsbrief 14
 

Zending
In Ghana staat bijna een huis; er staat al een gedeelte en het begint steeds meer op een echt huis te lijken. Er is namelijk al heel wat geld gespaard en met dat geld kunnen daar straks 45 jongens en meisjes wonen. Die plek om te wonen is nodig voor hen om een vak te kunnen leren. Een beroep waarmee ze 'straks' hun geld kunnen verdienen. Als school mogen we ook letterlijk een paar steentjes bijdragen. Op locatie 196 is dat weer gelukt voor € 87,97! Alle gevers hartelijk bedankt ook namens stichting Verrekijker; op naar de volgende stenen!

Pasen
In de vorige nieuwsbrief stond een stukje over de paasmaaltijd. Hierin werd gevraagd of u uw kind een bord en bestek mee wilt geven naar school. Wilt u ook nog een beker mee laten nemen?

Belangrijke data
Donderdag 9 april: Paasviering (alle groepen om 13.00 uur uit!).
Vrijdag 10 t/m maandag 13 april: Paasvakantie.
Woensdag 15 april: Groepen 6, 7 en 8 zijn vrij i.v.m. studieochtend.
Donderdag 16 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
Dinsdag 21 april: Verjaardag bovenbouwleerkrachten.
Vrijdag 24 april: Continurooster (de groepen 5 t/m 8 blijven tussen de middag op school en zijn om 13.30 uur uit).

Bezoek aan de bakker
De groepen 2 krijgen binnenkort weer een excursie naar bakker Korteweg. Het is verstandig om de kinderen oude kleren aan te trekken. Op de betreffende middag worden de kinderen van groep 1 in een andere groep opgevangen. We vertrekken om 13.00 uur en zijn om 15.15 uur weer terug. Wilt u rijden? Dan kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. Het rooster ziet er als volgt uit:

datum                               wie
Dinsdag     14 april               Erna/Roelie en Petra/Fien
Donderdag 16 april               Deanne/Joyce/Erica
Dinsdag     21 april               Atie/Janny en Ria/Esmé
Donderdag 23 april               Liesbeth/Judith

Theoretisch verkeersexamen
Volgende week donderdag, 16 april is het zo ver. De leerlingen van groep 7 doen, net als bijna 200.000 !! andere kinderen in Nederland weer het theoretisch verkeersexamen voor de basisschool. Kennis is ten slotte de basis waar het mee begint. Op de Johan Friso wordt daar gelukkig al in de groepen in de onderbouw mee gestart. De meeste kinderen zullen de regels en borden inmiddels dan ook wel kennen. Toch kan het geen kwaad om de kennis vóór dat het examen écht gedaan moet worden nog even te oefenen. Daarom is op de website www.veiligverkeernederland.nl een aantal oefen examens beschikbaar. Daarbij kunnen de kinderen direct na het beantwoorden van de vragen de goede en foute antwoorden zien. Ga naar die site en klik in de middelste kolom "oefenen" aan. Op die site staat trouwens nog véél meer informatie die kan bijdragen tot een bewust en verkeersveilig gedrag. Vriendelijke groet en succes groepen 7, verkeersouderJFS@gmail.com

De brandweer
De brandweer op bezoek krijgen voor uitleg aan kinderen gebeurt niet iedere dag. Vandaar dat de kinderen van de groepen 7 zeer benieuwd zijn wat deze brandweermensen op vrijdag 17 april hen te vertellen hebben over de brandveiligheid thuis en op school. Als dan bovendien het bekijken van  een brandweerauto een onderdeel vormt van hun bezoek dan zijn de verwachtingen nog hoger gespannen.

Sportdag
Op woensdag 20 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportdag voor de middenbouw (groep 3, 4 en 5) zal plaatsvinden op woensdag 27 mei. Deze sportdagen zullen gehouden worden bij "Hercules" aan de Noordendijk. Om ongeveer 12.30 uur zal het op 20 mei afgelopen zijn. De sportdag voor de middenbouw duurt tot ongeveer 12.15 uur. Zet het vast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.
 
De digitale keuken
Op ma. 25 mei zullen diverse leerkrachten aan ouders laten zien hoe het onderwijs is veranderd door de ict. Tijdens deze avond krijgen ouders een kijkje in de digitale keuken van de school en kunnen zij aanschouwen hoe groot de veranderingen nu in werkelijkheid zijn. Het team hoopt op een grote opkomst, omdat zij met trots de veranderingen bij de diverse vakken aan u willen laten zien. Het enige wat u hiervoor moet regelen, is het invullen van de gele brief, die vorige week met de kinderen is meegegeven, voor komende donderdag! Tot maandagavond 25 mei.

Website
In diverse kranten is er aandacht besteed aan het succesvolle project van de VOKK. Het resultaat is niet zomaar tot stand gekomen en dat is te zien en te lezen op de site. De plusgroep heeft de laatste weken flink aan de weg getimmerd met het project “Kids in Bizz” Zelfs RTV-Dordrecht heeft een belangrijke rol gespeeld en daarover wordt op de site uitgebreid verslag gedaan. Eind 2008 waren op school de voorrondes voor de nationale voorleeswedstrijd 2009. Alle 200(!) kinderen uit de groepen 7 en 8 deden hier aan mee en dit leverde uiteindelijk 2 winnaars, die onze school mochten vertegenwoordigen. Dit hebben zij heel goed gedaan en we zijn daar met z’n alleen enorm trots op. U heeft geen idee hoe dat is gegaan en hoever zij zijn gekomen? Gelukkig hebben we de website nog. Veel lees- en kijkplezier toegewenst.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op dinsdag 21 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw hun verjaardag.
's Morgens lopen alle kinderen met hun klas naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden. De planning is dat we om 9.30 uur beginnen. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan
alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen voor uw schoenen! We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen versieren en opruimen van het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. Ze gaan dan ook gewoon om 12.00u naar huis om te eten. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas. De schooltijden zijn ongewijzigd en het thema van deze dag is: Rare HarenDag! Dus, leef je uit en tot de 21e !

Oproep i.v.m. musicals groepen 8
Het opvoeren van de musical is voor de kinderen van groep 8 altijd een hoogtepunt in hun basisschoolcarrière! Daarom maken we er ook ieder jaar een enorme "happening" van. Voor een tweetal zaken doen we hierbij een oproep: De musicals worden gespeeld in de hal van Mavo Stek. Dat is een prachtige ruimte die zeer geschikt is voor zulke activiteiten: er is professioneel licht, geluid e.d. Het enige wat er niet standaard is, is een podium. Is er iemand onder u die contacten heeft die ons aan een podium zouden kunnen helpen, wilt u dat dan a.u.b. doorgeven aan meester Paul. Verder vragen we een aantal handige vaders (moeders?) die ons in de voorbereidende fase kunnen helpen met het maken van decorstukken. We willen nu niet al te veel verklappen, maar een héle grote, mysterieuze kist staat centraal in de musical ... die moet alleen nog wel gemaakt worden! Handige klussers, graag ook even melden bij meester Paul.

Oude gordijnen/dekens locatie 196
Wie heeft er nog oude gordijnen/dekens waar de kinderen tenten mee kunnen maken? U kunt ze afgeven bij de leerkrachten van de onderbouw.

Naaiklusjes
Zijn er (groot)ouders die voor de klas van juf Liesbeth/Judith en juf Deanne/Joyce/Erica een hoes voor een kast willen naaien? Tevens moeten de kaboutermutsen voor het kabouterpad van de onderbouw hersteld worden. Wie helpt? U kunt het doorgeven aan de leerkrachten of Maureen.

 
6 april 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018