Nieuwsbrief 16
 

18 mei 2009

Zending

Op locatie 196 mochten we tot nu toe een bedrag van € 358,40 ophalen! Door omstandigheden houdt u het bedrag van locatie 821 van ons tegoed. Alle gevers ontzettend bedankt namens de stichting Verrekijker. Meer informatie leest u over de stichting op de website van de school.

Bedankt!
Iedereen voor het slagen van een fantastische dag! Natuurlijk hebben wij het dan over de dag dat wij allemaal tegelijk “jarig” waren! De leerkrachten verjaardag van de bovenbouw meesters en juffen. Op 21 april 2009. Wij hebben met elkaar genoten van jullie allemaal, de geweldige hulp al erg vroeg van vele hulptroepen om het pallet gezellig aan te kleden en om te toveren tot podium.  Maar ook de geweldige optredens en de gemoedelijke Johan Friso sfeer tijdens dit spektakel. Niet te vergeten de geweldige versieringen en kapsels boven op de hoofden van ieder. Natuurlijk willen wij de ouders ook bedanken voor de prachtige, over heerlijke en praktische cadeaus die we allemaal hebben mogen ontvangen. Een dag die we niet snel vergeten, vandaar BEDANKT! Namens alle meesters en juffen van de bovenbouw.

Verjaardag leerkrachten onderbouw locatie 196
Zoals u in de activiteitenkalender kunt lezen, vieren de leerkrachten hun verjaardag op woensdag 20 mei a.s. De kinderen mogen die ochtend verkleed op school komen.

Website
In de meivakantie is er hard gewerkt aan technische verbeteringen van de website, waardoor het niet mogelijk was om reportages te plaatsen. Inmiddels komen er dagelijks nieuwe reportages bij en er valt dus veel te lezen en te zien. Nieuw zijn: “De bedrijfjes van de Plusgroep” en “Wat een feest.” Dit laatste item is het gebeuren rondom het verjaardagsfeest van de leerkrachten van de bovenbouw. Het fotoalbum bij deze reportage bestaat uit 3 onderdelen: voorrondes in de groepen / kinderen en collega’s met gekke en opvallende haren / de playbackshow in Het Palet. “Voetbalteams beleven plezier” en “Een gouden team” vertellen het verhaal over de 24 voetbalteams die onze school dit schooljaar hebben vertegenwoordigd op de diverse voetbalvelden in Dordrecht. De laatste geplaatste reportage “Kinderen en kippen in één hok” is het mooie verhaal van enkele onderbouwgroepen. De foto’s spreken voor zich.

Ict-ouderavond van 25 mei
Vandaag krijgen alle ouders, die zich hebben opgegeven voor de diverse workshops tijdens de ict-ouderavond via hun kinderen, de gele aanmeldingsbriefjes terug. Bijzonder verheugd zijn we met het feit dat zeer veel ouders zich hebben aangemeld om tijdens deze avond te zien en te ervaren welke rol ict in het huidige onderwijs speelt. Voor de zekerheid volgen hier nog de tijden:
20.00 u - 20.15 u: welkom in de mediatheek op locatie 821
20.15 u - 20.45 u: eerste workshopronde
20.45 u - 21.15 u: pauze
21.15 u - 21.45 u: 2e workshopronde
Mocht u na het lezen van dit verhaal u alsnog willen aanmelden dan kan dit via meester Jan, die werkzaam is op locatie 821.

Zomerfeest “De Bever”
Op 29 mei heeft de Bever zomerfeest. Houdt u er rekening mee dat hun hek is gesloten.

Zomerfeest kleuters
Op WOENSDAG 17 juni is er voor de kleuters weer het jaarlijkse zomerfeest.  Het thema is FLODDERTJE. De schooltijden zijn die dag afwijkend. De kinderen worden om 09.00 uur op school verwacht en om 12.30 uur is het afgelopen. De kinderen hebben dan al gegeten. Uiteraard mogen de kinderen die dag verkleed op school komen. De kinderen krijgen later nog een uitnodiging mee waarop meer bijzonderheden vermeld staan.

Belangrijke data
Woensdag 20 mei: Sportdag groep 6, 7 en 8.
Donderdag 21 en vrijdag 22 mei: Hemelvaartsvakantie.
Maandag 25 mei: Ouderavond ICT (locatie 821).
Dinsdag 26 mei: Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging (mediatheek 821).
Woensdag 27 mei: Sportdag groep 3, 4 en 5.
Maandag 1 juni: Pinkstervakantie.
Woensdag 17 juni: Zomerfeest kleuters (groepen 3 en 4 zijn vrij!).
Dinsdag 23 juni: 10 minuten gesprekken op aanvraag.
Maandag 29 juni: Musical groep 8b meester Jan Willem.
Dinsdag 30 juni: Musical groep 8c juf Sandy/Mandy.
Woensdag 1 juli: Musical groep 8a meester Paul.
Donderdag 2 juli: Musical groep 8d meester Eli/Enrico.
Vrijdag 3 juli: Groepen 8 zijn vrij.
Maandag 6 juli: Afscheidsavond groep 8 (’s middags zijn de groepen 8 vrij).
Woensdag 8 juli: Laatste schooldag groepen 8.
Donderdag 9 juli: Laatste schooldag overige groepen.

Sportdag 20 mei a.s. (gr. 6, 7 en 8)
Woensdag 20 mei a.s. is er de jaarlijkse sportdag voor de bovenbouw op het sportcomplex van Hercules. Om 8.40 uur moeten de kinderen zich melden bij hun groepsleider en om ongeveer 12.30 uur wordt de sportdag afgesloten met een spannende sprintwedstrijd. De snelste leerlingen op de 60 meter zullen sprinten tegen de leerkrachten! Wilt u zoveel mogelijk uw kind met de fiets brengen? Mocht u tóch met de auto willen komen, dan verzoeken wij u vriendelijk om niet vanaf Noordendijk te komen, maar vanaf het Reeland (i.v.m. de verkeersveiligheid). Ook willen wij u vragen om de kleding (en evt. schoeisel) van uw kind aan te passen aan de weersomstandigheden. Als het op de dag zelf slecht weer is, dan gaat het programma - enigszins aangepast - toch door in de sporthal. Tijdens de pauzes zullen de kinderen de gelegenheid krijgen om te eten en te drinken. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 18 mei (van 15.45 u tot 16.00) in het lokaal van meester Dick-Jan (821). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 20 mei! We hopen er met elkaar een leuke én sportieve dag van te maken!

Sportdag 27 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5)
Op woensdag 27 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich om 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om ongeveer 12.15 uur zal het weer afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door. De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op maandag 25 mei (± 15.30 u) in het lokaal van juf Joyce (196). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 27 mei!

Laatste schooldag
Voor de groepen 8 is woensdag 8 juli a.s. de laatste schooldag en alle andere groepen krijgen op donderdag 9 juli om 15.15 uur zomervakantie. Vrijdag 10 juli is er dus geen school!!!


 
18 mei 2009
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018