Nieuwsbrief 09
 

4 januari 2009

Gelukkig Nieuwjaar!
Alle collega’s wensen u en jullie al het goede voor 2010!!!!

Informatieavond groepen 8 voortgezet onderwijs
Op woensdag 6 januari a.s. vindt er voor de ouders van de leerlingen in de groepen 8 een informatieavond plaats over het voortgezet onderwijs. Er zal deze avond worden uitgelegd hoe het voortgezet onderwijs op dit moment in elkaar zit en er wordt aandacht besteed aan de Cito-toets en aan de advisering. Omdat we veel ouders voor deze avond verwachten, is het programma in twee delen gesplitst. De ouders uit de groepen 8c en 8d beginnen de avond in het speellokaal en de ouders uit de groepen 8a en 8b in de mediatheek op de bovenverdieping. We starten de avond om 19.30 uur.

Verjaardag
Juf Ute en juf Francina vieren in tegenstelling tot wat er in de Activiteitenkalender staat niet op 13 januari maar op 25 januari hun verjaardag. Juf Linda en juf Klazien vieren hun verjaardag ook op 25 januari. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed naar school komen. Er wordt voor drinken en eten gezorgd. We hopen op een gezellige en feestelijke morgen!

Vrij i.v.m. studiedagen
Zoals u in de Activiteitenkalender kunt lezen, zijn alle groepen op maandag 25 januari a.s. ’s middags vrij in verband met een studiebijeenkomst van het personeel.

Open ochtend
Woensdag 27 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur ‘open ochtend’ (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Gevraagd
Juf Erica en juf Deanne (locatie 196) hebben heel veel grote pringle-bussen (van chips) nodig. Heeft u een koker leeggegeten? Wilt u deze dan bij hen afgeven?

Ouderbijdrage
Ook in 2010 zal de ouderraad weer druk bezig zijn om veel extra activiteiten te ondernemen en/of te ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. Bij deze nieuwsbrief krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In deze brief kunt u lezen wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind per kalenderjaar. Mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, dan verzoeken wij u om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (078-6165687 of anitawillenborg@worldmail.nl )

Project
Van 5 t/m 17 februari a.s. draaien we weer ons tweejaarlijkse project. Het centrale thema is dit keer “Friso goes Olympic”. Meer informatie volgt via de volgende nieuwsbrieven.

Tafeltennis Blacklight
In de kerstvakantie vond weer het tafeltennistoernooi plaats bij Tafeltennisvereniging Dordrecht. Ook van onze school deden zo'n 40 kinderen mee. Nieuw was het Blacklighttoernooi, waarbij de kids zolang de discomuziek te horen was met alleen blacklight een wedstrijd speelden. Na een zeer spannend toernooi won de Johan Frisoschool de supergrote wisselbeker, want Randy van Prehn uit groep 8 werd kampioen!!

Websitenieuws
Sint en Kerst, niet echt iets nieuws ... toch? Jazeker. Er is weer veel gebeurd op onze school. In december kwamen de jongste kinderen in pyjama op school, verdwenen er klassenmappen, de pieten kwamen weer anders dan anders op school aan en Sinterklaas werd op de hoogte gebracht van de nieuwste trends en rages. De kinderen in groep 7 leerden een mooie les door het GIPSproject. GIPS? Kijk op onze website wat het betekent. Ook het belangrijkste feest van december mag natuurlijk niet ontbreken. Een feest over de geboorte van de man van kerst. Een mooie boodschap, met mooie foto’s. Te lezen en te zien op onze, op jullie website: www.johanfriso.nl

 
4 januari 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018