Nieuwsbrief 15
 

6 april 2010

Zending
Voor Wings of Support mochten we vorige week op locatie 196 een bedrag van € 47,78 ophalen en op locatie 821 was dat een bedrag van € 53,62. Met dit bedrag sparen we samen met de foundation Wings of Support verder voor een beter bestaan voor de mensen in Albanië.

Schoolvoetbal
Op woensdag 7 en 14 april doen meer dan 200 (!) kinderen van onze school mee aan het schoolvoetbaltoernooi dat wordt georganiseerd door Sportbedrijf. De sportouders die verantwoordelijk zijn voor de indeling van de teams, Jan en Erwin hebben daar een enorme klus aan gehad, maar het is gelukt. Bedankt! De sportcommissie wenst alle voetballers en voetbalsters leuke en sportieve wedstrijden!

Kabouterpad
In de week van 12 t/m 16 april (821) en 19 t/m 28 april (196) is er weer kabouterpad.
De kinderen gaan in kleine groepjes,onder begeleiding van ouders, op zoek naar kabouters die rondom de school opgesteld staan. Iedere kabouter heeft een kaart om zijn nek waarop een opdracht staat, die de kinderen mogen maken. Ouders die een groepje willen begeleiden, kunnen zich inschrijven op de lijst op de deur.

Theoretisch verkeersexamen
Volgende week donderdag, 15 april is het zo ver. De leerlingen van groep 7 doen, net als bijna 200.000!! andere kinderen in Nederland weer het theoretisch verkeersexamen voor de basisschool. Kennis is ten slotte de basis waar het mee begint. Op de Johan Friso wordt daar gelukkig al in de groepen in de onderbouw mee gestart. De meeste kinderen zullen de regels en borden inmiddels dan ook wel kennen. Toch kan het geen kwaad om de kennis vóór dat het examen écht gedaan moet worden nog even te oefenen. Daarom is op de website www.veiligverkeernederland.nl een aantal oefenexamens beschikbaar. Daarbij kunnen de kinderen direct na het beantwoorden van de vragen de goede en foute antwoorden zien. Ga naar die site en klik in de middelste kolom "oefenen" aan. Op die site staat trouwens nog véél meer informatie die kan bijdragen tot een bewust en verkeersveilig gedrag. Vriendelijke groet en succes groepen 7, verkeersouderJFS@gmail.com

Belangrijke data
Donderdag 15 april: Theoretisch verkeersexamen groep 7.
Donderdag 22 april: Verjaardag leerkrachten bovenbouw.
Woensdag 28 april: Verjaardag leerkrachten groepen 4.
Donderdag 29 april: Eerste dag meivakantie.
Donderdag 20 mei: Studiemiddag (alle groepen ’s middags vrij).
Maandag 24 mei: Pinkstervakantie.
Woensdag 26 mei: Sportdag groepen 3, 4 en 5.
Dinsdag 1 juni: Algemene Ledenvergadering Vereniging.
Woensdag 2 juni: Sportdag groepen 6, 7 en 8.

Sportdag
Op woensdag 26 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Dit zal gewoon om 12.15u afgelopen zijn. De sportdag voor de groepen 6, 7 en 8 zal plaatsvinden op woensdag 2 juni. Deze sportdag duurt tot ongeveer 12.30u. Beide sportdagen zullen gehouden worden bij "Hercules" aan de Noordendijk. Zet het vast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog. Voor de sportdag van de middenbouw zijn wij nog op zoek naar skibrillen. Heeft u deze over, zou u die willen (laten) inleveren bij meester Freddie of juf Klazien!

 
Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 22 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden! Het thema is dit jaar: “Ik hou van Holland,” dus leef je uit! De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Neemt u dan alstublieft wel de achterste deur die naar de gymzalen leidt! En vergeet niet een plastic tas mee te nemen om uw schoenen in te doen! We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen versieren en opruimen van het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school. De groepen 6 en 7 gaan dan om 12.00u naar huis om te eten en verder gelden voor hen ook gewoon de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.
De groepen 8 blijven tussen de middag op school: de verjaardag valt nl. samen met de “Klasselunch”, een project over gezonde voeding waar de groepen 8 elk jaar aan meedoen. De kinderen blijven op school eten (voor de maaltijd wordt gezorgd) volgens een continurooster en zijn om 14.00u uit.

Schoolsport
De lente is weer begonnen en dat betekent dat ook de schoolsporten weer naar buiten gaan.
We hebben het winterseizoen leuk afgesloten met een gezellig volleybaltoernooi. Deze week beginnen met aftrappen bij het schoolveldvoetbaltoernooi.
Let goed op waar en wanneer je moet spelen.
Even nog alles op een rijtje, ook handig voor de toeschouwers.
Groep 3 en 4 jongens en meisjes spelen op 7 april bij vv OMC.
Groep 7 en 8 jongens spelen op 7 april maar dan bij vv Oranje Wit
Groep 7 en 8 meisjes spelen ook op 7 april maar dan bij vv GSC.
Ten slotte spelen groep 5 en 6 hun wedstrijden op
14 april.
De jongens bij vv Oranje Wit en de meisjes bij vv GSC.

Tussendoor zijn er op 10 april atletiekwedstrijden. Deze worden gehouden op de bekende atletiekvelden.
Daar opvolgend gaan we ons klaar maken voor het veldkorfbaltoernooi. Dit zal plaats vinden op de woensdag 19 mei a.s. (na de meivakantie).
Korfbalvereniging Oranje Wit heeft aangegeven dat kinderen ter voorbereiding op dit toernooi eventueel kunnen meetrainen op de woensdagen voor de vakantie. Meer hierover kunt u te horen krijgen op de zogenaamde KIDS dagen die Oranje Wit organiseert. U kunt hier alles over lezen op: http://www.ckvoranjewit.nl/
Bij alle sporten geldt natuurlijk meedoen en plezier maken is belangrijker dan winnen.

Zomerfeest
Vrijdag 11 juni is het voor de kleuters zomerfeest. Het thema dit jaar is sprookjes. Die dag worden de kinderen pas om 09.00 uur op school verwacht op locatie 196. Uiteraard mogen de kleuters (en de kinderen van groep 8) die dag verkleed komen. Het feest is om 12.30 uur afgelopen!

Gevonden voorwerpen
Iedereen laat eens wat liggen, maar de bedoeling is ook dat je het weer komt ophalen.
Helaas gebeurt dat in heel weinig gevallen, waardoor onze gevonden voorwerpen kist aan het uitpuilen is. Voor we besluiten de kist leeg te halen, kunt u a.s. donderdag op beide locaties kijken of er iets van uw kind(eren) bijzit.

 
6 april 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018