Nieuwsbrief 01
 

23 augustus 2010

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2010-2011 kunt u inmiddels op deze website vinden.

Digitale nieuwsbrief
Deze eerste nieuwsbrief van het jaar gaat nog met alle oudste kinderen op papier mee naar huis. De volgende nieuwsbrieven zullen niet meer aan de kinderen meegegeven worden. U kunt op de in de Activiteitenkalender aangegeven maandagen de nieuwsbrief om uiterlijk 18.00 uur op deze website vinden.
Mocht u toch een papieren nieuwsbrief willen, dan kunt u (of uw kind) er één bij de administratie op beide locaties (juf Maureen/juf Richie) krijgen.

Schoolzwemmen
Na de zomer vakantie zwemmen de groepen 3 van juf Esther/Annienke en juf Wilma/ Eleonora het eerste half jaar en de andere twee groepen het tweede half jaar. Het zwemmen is op de maandagochtend.

Gymrooster
Maandagochtend: 
groep 8d meester Jan Willem, groep 6d juf Monique, groep 7a meester Jan,
groep 5b juf Tijmine, groep 5d juf Nelleke, groep 7c juf Angelique.
Dinsdagochtend: 
alle groepen 4
Dinsdagmiddag: 
groep 5a meester Freddie,
Woensdagochtend: 
groep 7c juf Judith. groep 6a juf Anky, groep 6b juf Marit,
groep 8b meester Dick-Jan, groep 8c juf Mandy.
Donderdagochtend: 
alle groepen 3.
Vrijdagochtend:
groep 7b juf Elsemieke, groep 6c meester Micha, groep 8a meester Paul.
Vrijdagmiddag:
groep 5c juf Lies.

Schoolfotograaf
Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 september a.s. is de schoolfotograaf er weer.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:op maandag locatie 196, op dinsdag de groepen 1/2, 7, 8 en 6b van locatie 821 en op woensdag de groepen 5, 6a, 6c en 6d van locatie 821.
Op woensdagmiddag 8 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf dinsdag 24 augustus a.s. bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen. Voor gezinnen met kinderen uit groep 8 is er eventueel de gelegenheid om dinsdag na schooltijd een broertje-/zusjefoto te laten maken.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Donderdag 16 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Telefoonlijsten
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week doorgeven aan Maureen (6213144).

Verkeer
In de eerste schoolweek wordt alweer duidelijk dat de schoolomgeving van beide locaties vrijwel niet op autoverkeer is ingericht. Filetjes, ergernissen én zeker voor de kleinsten onoverzichtelijke en soms gevaarlijke situaties. Het beste zou zijn als alle ouders hun kind lopend of met de fiets naar school zouden laten gaan en/of brengen. Dan leren de kinderen het best zelf een veilige verkeersdeelnemer te worden. Of ze dat inderdaad worden blijkt een klein beetje tijdens de verkeersexamens in de groepen 7 en 8. De organisatie daarvan is slechts één van de dingen die een verkeersouder kan doen.
Er zijn veel meer aandachtspunten en werkzaamheden op het gebied van een verkeersveilige schoolomgeving denkbaar. Het zou daarom mooi zijn als meerdere ouders met mij contact op zouden nemen. Vele handen maken ten slotte lichter werk. Dan kan en wil ik u het komende jaar graag inwerken / adviseren etc. want na dit jaar zijn mijn kinderen van de basisschool af. Ik stop er dan mee, maar de aandacht voor een veilige schoolomgeving blijft nodig! Interesse? verkeersouderJFS@gmail.com

Overblijf Lunchlokaal
Het overblijven wordt bij ons op school geregeld door Lunchlokaal (een samenwerkingsverband tussen school en de SDK kinderopvang). De kinderen blijven tussen de middag op school waar zij rustig hun boterham kunnen eten en daarna lekker binnen of buiten kunnen spelen.
M.i.v. dit schooljaar gaat het inschrijven voor de overblijf alleen nog via internet. U kunt online aangeven wanneer u gebruik wilt maken van de overblijf van LunchLokaal. U kunt losse en vaste overblijfdagen opgeven en afmelden. Daarnaast geeft u ook uw contactgegevens door via onze website www.lunchlokaal.nl.
Door gebruik te maken van onze website, kunnen de overblijfkrachten meer tijd besteden aan uw kind en minder aan de administratie. Daarnaast hebben wij beter zicht op het aantal aanwezige kinderen en kunnen wij daarop het aantal overblijfkrachten beter afstemmen.
Via de website kunt u de overblijf, tot 1 werkdag van te voren, kosteloos annuleren. Na afloop van iedere maand ontvangt u per e-mail een kostenoverzicht van de overblijf. Uw bijdrage incasseren wij na ongeveer 14 dagen via automatische incasso.
Als u uw kind voor vaste overblijf heeft aangemeld worden vakantiedagen en dagen dat de hele school gesloten is automatisch ‘uit’ gezet. Als uw kind een excursie/sportdag of iets dergelijks heeft moet u zelf uw kind afmelden, zodat deze dag niet in rekening wordt gebracht!!!
Het kan zijn dat u (nog) niet weet of uw kind (incidenteel)van de overblijf gebruik gaat maken.
Wij vragen u dan toch om uw kind (kosteloos) aan te melden op onze website www.lunchlokaal.nl.
Na uw aanmelding duurt het namelijk ongeveer een week voordat u het systeem helemaal kan gaan gebruiken en de overblijfdagen kunt opgeven.
Door uw kind in het systeem aan te melden, kunt u indien nodig tot een werkdag van tevoren uw kind aanmelden voor incidentele overblijf. Dit is niet mogelijk als uw kind nog niet in het systeem staat!
Het is voor ons van groot belang, dat wij beschikken over de juiste kindgegevens.
Mocht u nog vragen hebben over het aanmelden, dan kunt u mailen naar: administratie@lunchlokaal.nl of bellen naar 078-6226199

Opbrengst kledinginzameling 4 juni jl.
De opbrengst van de kledinginzameling van 4 juni jl. heeft het mooie bedrag van € 230,05 opgeleverd. Dit bedrag hebben wij gedeeltelijk al uitgegeven aan de extra traktatie tijdens de eerste wedstrijd van Oranje op maandag 14 juni jl. Tijdens de wedstrijd zijn er in alle klassen Oranje-ijsjes uitgedeeld. Wij bedanken iedereen die kleding heeft ingeleverd en hopen dat u uw kleding blijft bewaren want ook in het nieuwe schooljaar zullen wij weer deelnemen aan de kledinginzameling van ReShare.

Parkeren locatie 196
Wij willen u vriendelijk doch zeer dringend verzoek om uw auto alleen op de invalidenparkeerplaatsen neer te zetten als u daartoe bevoegd bent. Er zijn mensen die hier echt van afhankelijk zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Jantje Beton
1 x in de 2 jaar doen wij als school mee met de Jantje Beton Loterij. De loterij wordt dit jaar gehouden van 8 t/m 22 september. Jantje Beton is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen weer veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Door loten te verkopen steunen we niet alleen deze projecten maar verdienen we ook geld voor de Johan Friso! 50% van de opbrengst is namelijk voor onze school. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opknappen van het schoolplein of voor buitenspeelmateriaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 mogen de loten verkopen. Begin september krijgen zij een uitgebreide instructiebrief mee naar huis. Wilt u deze (samen met uw zoon/dochter ) goed doorlezen zodat de actie ook dit jaar weer een succes wordt!

Sporttoernooien
Ook dit jaar zullen we weer deelnemen aan tal van schoolsporttoernooien die door Sportbedrijf worden georganiseerd. Coby Visser, Esther van Wijngaarden, Jan Teerds en Erwin Louwman zijn de sportouders die samen met meester Enrico (als contactpersoon tussen deze ouders en school) zorgen dat de kinderen zich tijdig kunnen inschrijven en dat iedereen op de hoogte wordt gebracht van de nodige informatie. Natuurlijk schrijven de kinderen zich alleen in als ze dat overlegd hebben met de ouders, zodat de ouders er van weten en het in hun agenda kunnen noteren ... immers, niets is vervelender dan wanneer een team niet compleet is omdat kinderen niet komen opdagen: als je je opgeeft om mee te doen verwachten we ook dat je er daadwerkelijk zult zijn. Als er écht iets tussenkomt waardoor je niet kunt, geef dat dan altijd tijdig door aan degene van de sportcommissie die verantwoordelijk is voor dat toernooi (en dat staat altijd onderaan de informatiebrief die de kinderen meekrijgen). Als je wint met sport is dat natuurlijk geweldig, maar voor de Johan Friso school geldt misschien nog wel meer de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hechten dan ook erg veel waarde aan Fairplay: eerlijk en sportief met elkaar bezig zijn ... dat geldt voor zowel de kinderen als voor de supporters. Voor vragen e.d. zal er tijdens elk toernooi iemand van Sportbedrijf als aanspreekpunt aanwezig zijn. Namens de sportcommissie wensen we iedereen een heel sportief schooljaar toe!! Op de website van schoolsport, http://www.dordtsport.nl staat allerlei informatie waaronder de data van de toernooien, maar voor het gemak hieronder ook een overzichtje:

Agenda Sporttoernooien schooljaar 2010 – 2011

sport datum  van  tot inschr-datum  locatie  betreft
Zaalkorfbal wo 13-10-2010  13.30  17.00  03-09-10  sporthal Oranje Wit  groep 3/4
Zaalvoetbal herfstvakantie (ma  t/m vr)  09.00  17.00  03-09-10  Reelandhal  alle groepen
Schaken (ind) wo 17-11-2010  13.30  17.00  08-10-10  Grote Kerk  alle groepen
Tafeltennis di 28-12-2010  09.00  17.00  19-11-10  Loc. Visserstuin  alle groepen
Basketbal wo 05-01-2011  09.00  17.00  19-11-10  Sportboulevard  groep 5t/m8
Handbal wo 19-01-2011  13.30  17.00  12-10-10  Sporthal De Dijk  alle groepen
Schaken teams wo 09-02-2011  13.30  17.00  24-12-10  nog niet bekend  alle groepen
Volleybal wo 16-03-2011  13.30  17.00  04-02-11  Sporthal De Dijk  groep 5t/m8
Softbal wo 30-03-2011  13.30  17.00  25-02-11  The Hawks  groep 5t/m8
Veldvoetbal woensdagen 6/13/20 april 2011  13.30  17.00  18-02-11  div. locaties  alle groepen
Atletiek za 16-04-2011  10.00  17.00  11-03-11  Hercules  alle groepen
Veldkorfbal woensdagen 18/25 mei 2011  13.30  17.00  01-04-11  div. locaties  alle groepen

 

 
23 augustus 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018