Nieuwsbrief 02
 

6 september 2010

Zending
Vanaf de zomervakantie tot 5 november sparen we voor het land Pakistan. Het land is zoals bekend zwaar getroffen door een overstroming. Veel mensen zijn hun huis kwijt; er is o.a. een tekort aan medicijnen en ook de hygiëne laat te wensen over. We willen daarom ook als school graag een steentje bijdragen aan de nood van dit land. Op locatie 196 mochten we een bedrag van € 65,36 ophalen en op locatie 821 een bedrag van € 23,78. We bedanken alle gevers weer van harte.

Schoolfotograaf
Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 september a.s. is de schoolfotograaf er weer.
De groepen zijn als volgt ingedeeld:op maandag locatie 196, op dinsdag de groepen 1/2, 7, 8 en 6b van locatie 821 en op woensdag de groepen 5, 6a, 6c en 6d van locatie 821.
Op woensdagmiddag 8 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen. Voor gezinnen met kinderen uit groep 8 is er eventueel de gelegenheid om dinsdag na schooltijd een broertje-/zusjefoto te laten maken.

Schoolkamp groep 8
Deze week, op woensdag 8 september vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. We gaan daar met auto’s van ouders naar toe. Het vertrek staat gepland om 8.45 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. We willen u vragen om alleen in de vakken te parkeren i.v.m. de veiligheid. Alvast bedankt voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 10 september tussen 18.15 en 18.30 weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. Iedere avond zal er vanaf 21.00 uur weer nieuw materiaal worden geplaatst.

Helaas
Helaas moeten we u meedelen dat meester Paul ons gaat verlaten. Met ingang van 1 december a.s. zal hij als docent op het Da Vinci-college gaan werken. Natuurlijk feliciteren we hem daar van harte mee. Inmiddels zijn er al de nodige stappen gezet om de continuïteit voor deze groep te waarborgen. Zodra wij meer weten m.b.t. zijn vervanging zullen we u daarvan natuurlijk op de hoogte stellen.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Donderdag 16 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De eerste ronde begint om 19.30 uur en de tweede om 20.45 uur.

Specialisatie groep 7
Ook dit jaar zullen de kinderen uit de groepen 7 twee keer zes vrijdagmiddagen aan een specialisatie werken. In de loop van de week krijgen de kinderen hierover een brief mee naar huis.
 
Vrij i.v.m. schoolreis
Zoals ook op de Activiteitenkalender staat vermeld, zijn de kleutergroepen en de groepen 8 dinsdag 21 september a.s. vrij in verband met de schoolreis van de groepen 3 t/m 7.

Schoolreis groepen 3 t/m 7
De bestemmingen zijn uitgekozen; de bussen geregeld; de datum staat vast; begeleiders zijn verdeeld ….. kortom wij zijn er (bijna) klaar voor…… om op dinsdag 21 september met alle kinderen uit de groepen 3 t/m 7 op schoolreis te gaan. Op maandag 13 september krijgen alle kinderen een brief mee met de laatste informatie met o.a. tijden. Ook de ouders die meegaan als begeleiders ontvangen op dezelfde dag een pakketje via hun kind over de reis die gaat komen. Willen ouders die verwachten dat hun kind reisziek is, dit komende week melden aan de leerkracht van hun kind. Tevens kunnen de ouders van de kinderen uit de groepen 3 en 4, die in het bezit zijn van een abonnement van Diergaarde Blijdorp, dit abonnement op maandag 20 september bij de leerkracht van hun kind inleveren. De korting wordt met betreffende ouders achteraf verrekend. Tenslotte, nu nog maar….?...nachtjes slapen en dan is het zover.

Omgaan met een handicap
Binnenkort krijgen de groepen 7 medewerkers van de Wmo-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden in het speellokaal op locatie 196. Dit betekent dat de kinderen zich om 13.05 uur bij hun juf of meester op het plein van locatie 196 moeten melden. De kinderen gaan zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De data zijn:

14 september: groep 7a meester Jan
12 oktober: groep 7b juf Elsemieke
09 november: groep 7c juf Angelique
14 december: groep 7d juf Judith


Discman
Groep 7d is opzoek naar discmans, de meeste mensen hebben tegenwoordig MP3 spelers en hebben een “vergeten” discman in de kast liggen. Wij kunnen die discman erg goed gebruiken voor kinderen die auditieve ondersteuning nodig hebben. Zo kunnen ze de teksten voorgelezen krijgen van een CD en kunnen de kinderen aan hun tafel zelfstandig werken. Zijn ze niet afhankelijk van een stopcontact in de buurt. Wie zijn disman ook in de kast heeft liggen en niet meer gebruikt willen wij vragen of u die aan ons wilt geven. Daar zijn wij erg blij mee! U kunt de discman op locatie 821 aan Juf Judith of meester Enrico geven, maar natuurlijk ook aan Juf Richie. Als u op locatie 196 bent mag u hem ook aan Juf Maureen geven. Alvast hartelijk dank, groep 7d en Juf Judith

Kleding-actie ReShare
Ook dit schooljaar zullen wij weer meedoen aan de kleding-actie van ReShare. ReShare houdt zich bezig met het ophalen van tweedehandskleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Met een opbrengst van ruim 25 miljoen kilo per jaar is ReShare de grootste kledinginzamelaar van Nederland. Wij hopen dat u uw kleding op zult sparen voor deze kleding-actie. Niet alleen vanwege het goede doel maar ook omdat wij een financiële vergoeding ontvangen welke wij besteden aan leuke extraatjes voor onze kinderen. De eerste inzameling is maandag 20 september a.s. op beide locaties tot 09.00 uur.

Campina op school
Bij ons op school bieden we Campina op School aan. Ons assortiment bestaat uit: Campina halfvolle melk, Optimel drink framboos, Campina drink rode vruchten, Campina halfvolle chocolademelk. Alle producten voldoen aan de ‘Ik kies bewust’ criteria en dragen daarom het IKB-logo. U kiest de producten uit en sluit rechtstreeks een abonnement af met Campina op School. Denkt u eraan dat u alleen de hierboven genoemde producten kunt bestellen.
Campina op School proberen? Neem dan direct bij Campina op School een proefabonnement tegen een speciale prijs. Kijk voor meer informatie en een proefabonnement op www.campinaopschool.nl

 
6 september 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018