Nieuwsbrief 04
 

4 oktober 2010

Zendingnieuws
Er wordt flink gespaard. Er zijn zelfs kinderen die bij vrienden en familie klusjes hebben gedaan, eigen knutsels hebben verkocht of een dansje deden om de zendingskas van de school te spekken. Dit alles geheel vanuit eigen beweging. De spaarkaarten hebben hierdoor soms te weinig hokjes om in te kleuren en dat is natuurlijk buitengewoon goed nieuws! Op locatie 196 is de afgelopen weken een bedrag van €120,60 opgehaald en op locatie 821 is dat €48,50. De thermometer staat voor locatie 196 op €322,79 en voor locatie 821 op €135,25!! Alle gevers heel erg bedankt namens de begunstigden in Pakistan.

Vrij i.v.m. studiemiddag
A.s. dinsdag 5 oktober zijn alle groepen ’s middags vrij i.v.m. een studiebijeenkomst van het personeel.

Kinderboekenweek 6 t/m 16 oktober
Het verbeelden van verhalen is het thema van de Kinderboekenweek 2010. Het motto is: De Grote Tekententoonstelling: ‘beeldtaal in kinderboeken’.
De kinderboekenweek start met een tekenwedstrijd voor alle groepen. N.a.v. een verhaal van een boek maken de kinderen een tekening die past bij het verhaal. De illustraties van het boek hebben de kinderen niet gezien. De tekeningen worden door een deskundige jury beoordeeld. De tekeningen komen te hangen in de gangen van de school. Donderdagmiddag 14 oktober wordt bekend gemaakt wie van welke jaargroep gewonnen heeft.
Vrijdagmorgen 15 oktober sluiten we de kinderboekenweek op school feestelijk af. De kinderen van de groepen 7 en 8 lezen voor aan de kinderen van de groepen 1 t/m 5. De leerkrachten van de groepen 6 wisselen van klas en lezen voor.

School op Seef
De komende jaren zal onze school meedoen aan het verkeersproject School op Seef, waarbij onder andere een verschuiving van theoretische naar praktische verkeerseducatie plaats zal vinden. In verband hiermee wordt aan onze school een verkeersdocente, Iris Mol toegevoegd. Zij zal, samen met de groepsleerkracht in alle groepen een aantal praktische verkeerslessen geven. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar www.schoolopseef.nl

Specialisatie groep 7
Vrijdag 8 oktober a.s. start voor de groepen 7 de specialisatie weer. De kinderen werken zes vrijdagmiddagen aan een thema dat ze zelf hebben kunnen kiezen (muziek, zang, filmstrip maken, textiele werkvormen, sport, drama, techniek en speksteen bewerken).

Herfstvakantie
Van 18 t/m 22 oktober is er geen school i.v.m. de herfstvakantie.

Herfstkabouterpad kleuters
Na de herfstvakantie gaan we met de kleuters het herfstkabouterpad lopen en hiervoor zoeken we natuurlijk weer een aantal enthousiaste (groot)ouders die ons willen helpen door een klein groepje te begeleiden. De intekenlijst hangt een dezer dagen op de deur van de klas van uw kleuter. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.

 
4 oktober 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018