Nieuwsbrief 05
 

25 oktober 2010

Ouderenquête
Dit jaar zullen we onder de ouders weer peilen wat hun mening over verschillende zaken m.b.t. onze school is. De oudste kinderen krijgen hiervoor vandaag een brief mee naar huis. U vindt in deze brief een code waarmee u op internet uw mening kunt geven. We hopen dat heel veel ouders de moeite willen nemen om de vragenlijst even in te vullen. Bij voorbaat hartelijk dank!!!!!

Zendingnieuws
We hebben vanaf de zomervakantie gespaard voor de slachtoffers in Pakistan tengevolge van de grote watersnoodramp. We mochten op locatie 196 een bedrag van € 84,05 ophalen en op locatie 821 was dat € 62,35. Deze week is het meteen de laatste week waarin we voor dit doel sparen.
Vanaf volgende week gaan we starten met de schoenendoosactie. Bij dezen doen we alvast de oproep om klein speelgoed te sparen: schriften, schrijfgerei, knuffeltjes en kleine verzorgingsartikelen. Gebruikte materialen zijn uiteraard ook van harte welkom, mits alles in ongeschonden en schone staat is.
Per groep zijn er 6 schoenendozen nodig. Heeft u nog een aantal schoenendozen van een 'standaard' formaat staan, wilt u deze dan meegeven aan uw kind(eren). Het geld dat we voor de schoenendoosactie gaan sparen is bedoeld voor de verzending van de verrassingsdozen. Meer informatie over de bestemming volgt in de eerstvolgende nieuwsbrief waarbij ook het totaalbedrag van de spaaractie voor Pakistan bekend gemaakt zal worden.

Uitstapje
Groep 1/2G en 1/2H gaan vrijdagochtend 29 oktober naar het Wantijpark. We gaan daar lekker spelen en op zoek naar herfstspullen voor in de klas.
Graag oude kleren aan en geeft u uw kind een plastic tas mee om alles in te stoppen.

Afscheid meester Paul
Vrijdag 29 oktober a.s. nemen we afscheid van meester Paul. Voor ouders is er om 15.15 uur in zijn eigen lokaal de gelegenheid om hem op informele wijze de hand te schudden (de koffie staat klaar!) en kennis te maken met juf Christel Markusse.

Ontruimingsoefening
Op beide locaties hebben we in de week voor de herfstvakantie een ontruimingsoefening gehouden en hierbij zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

10-minutengesprekken
Groep 5 t/m 8:
De kinderen uit deze groepen krijgen vandaag de brief mee waarop u uw voorkeur voor een datum aan  geven.
Groep 3 en 4:
Vanaf vrijdag 12 november a.s. hangt er een intekenlijst op de deur van de lokalen. U kunt hierop zelf intekenen.
Groep 1/2:
Ook in de kleutergroepen hangen de intekenlijsten vanaf vrijdag 12 november a.s. Er zijn dit keer 10-minuten gesprekken voor alle kleuters, met uitzondering van de kinderen die na 1 oktober jl. op school zijn gekomen. De ouders van deze kinderen worden in maart voor een 10-minuten gesprek uitgenodigd.

Dramalessen
In verschillende groepen geeft dhr. E. v. Heusden een aantal dramalessen. Naast het feit dat deze lessen voor de kinderen erg leuk zijn, is het voor de leerkrachten een extra ondersteuning ter bevordering van de groepsvorming.

Uw kind binnen brengen (groep 3 t/m 8)
Nu de gewenningsperiode van dit cursusjaar weer bijna voorbij is, is het na de herfstvakantie niet meer de bedoeling dat de kinderen in de klas gebracht worden; dit om de drukte in alle gebouwen enigszins tegen te gaan. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan kan er na schooltijd natuurlijk altijd een afspraak gemaakt worden. De kinderen van de groepen 3 mogen ’s ochtends overigens nog wel binnen gebracht worden.

Opbrengst kledinginzameling
De kledinginzameling van 20 september jl. heeft € 92,25 opgebracht. Dit geld hebben wij tijdens de Kinderboekenweek besteed aan een traktatie voor alle kinderen. We bedanken iedereen die kleding heeft ingeleverd. De volgende kledinginzameling zal plaatsvinden op 6 december a.s. We hopen dat u kleding blijft bewaren, zodat we ook bij de volgende inzameling weer een mooi bedrag mogen ontvangen, waarmee we iets leuks kunnen doen voor de kinderen.

 
25 oktober 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018