Nieuwsbrief 07
 

22 november 2010

Zending
Het eerste bedrag dat we op locatie 196 voor de actie Schoenmaatjes ophaalden is € 104,00. Het geld wordt gebruikt om de verzending te bekostigen van de versierde verrassingsdozen. De dozen raken in de meeste groepen al aardig gevuld en mooi versierd. Toch kunnen we hier en daar nog wel wat toiletartikelen, klein speelgoed, schoolspulletjes gebruiken om de dozen helemaal compleet te maken. Heeft u nog gebruikte schone en hele spulletjes liggen dan zijn ook deze zijn welkom. Lege schoenendozen kunnen we ook nog gebruiken, het 'standaard' formaat van een volwassen schoen is de meest wenselijke doos. Alvast bedankt voor ieders gift en medewerking!!

Sint
Op vrijdag 3 december a.s. zijn alle groepen ’s middags vrij.

Kerstvieringen
Over enkele weken is het al weer zover dat de kerstvieringen plaats vinden. Hierbij de exacte data en tijden:
Kleutergroepen: dinsdag 21 december van 18.30 – 19.30 uur in de Kandelaarkerk (de ouders worden hiervoor uitgenodigd);
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 22 december van 19.00 – 20.00 uur in de Kandelaarkerk (hierbij zijn geen ouders aanwezig);
Groepen 6, 7 en 8: woensdag 22 december van 19.30 – 20.30 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

Kerstviering kleutergroepen
Dinsdag 21 december a.s. hebben alle kleutergroepen hun kerstfeest ’s avonds in de kerk. In verband met de voorbereidingen hiervoor zijn alle kleutergroepen die dag ’s middags vrij.

Jantje Beton
In september hebben de leerlingen van de groepen 5 t/m 7 loten verkocht van Jantje Beton. Wellicht heeft u ook een lot gekocht. De trekking vindt plaats op woensdag 24 november a.s. De trekkingslijst kunt u bekijken op NOS Teletekst pagina 559 of op de website van Jantje Beton (www.jantjebeton.nl\loterij). Bellen naar de speciale loterijlijn kan ook; 0900–1234535 (€ 0,35 per min.). De kinderen die mee hebben gedaan met de prijsvraag achterin het lotenboekje en daarmee een prijs hebben gewonnen, ontvangen automatisch bericht thuis.

Voorlichtingsavond AD(H)D.
Kinderen met AD(H)D hebben in een gezin vaak een enorme invloed. Een deel van de kinderen met AD(H)D is in hun gedrag druk en chaotisch, anderen zijn juist alleen maar dromerig en ongeconcentreerd. Voor ouders van kinderen met AD(H)D, organiseert de afdeling Preventie van Yulius (voorheen: Grote Rivieren) een voorlichtingsavond over AD(H)D.
Datum: Maandag 29 november 2010
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop: 19.15 uur)
Plaats: Yulius, locatie Hellingen 21 in Dordrecht
Aanmelden kan bij de afdeling Preventie, tel.: 078-6545075 (maandag t/m donderdag) of via e-mail preventie@yulius.nl.

Schoolmaatschappelijk werk.
Onze schoolmaatschappelijk werker, Alexander Kotzian, houdt wekelijks op donderdag spreekuur op locatie 196 (in het lokaal naast de directiekamer op de eerste verdieping). Tussen 8.30 uur en 9.30 uur kunt u bij hem binnenlopen voor al uw vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.

Gebedsgroep
Deze week zullen alle oudste kinderen een brief van de gebedsgroep mee krijgen.

Kledingactie
Maandag 6 december a.s. kunt u ’s ochtends tot 09.00 uur weer kleding inleveren ten behoeve van de kledingactie van ReShare. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

 
22 november 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 19-09-2018