Nieuwsbrief 08
 

6 december 2010

Oproep van de ouderraad betreffende versieren school voor kerst
Sinterklaas is nog maar net terug naar Spanje of we moeten ons alweer buigen over het aanbrengen van kerstversiering. Dat gaan we vandaag overdag en ’s avonds doen op beide locaties. We kunnen ook nu weer uw hulp heel goed gebruiken.’s Morgens beginnen we direct om half negen en ’s avonds vanaf 19.00 uur. We zien uit naar uw komst.

Kerstviering kleutergroepen
Dinsdag 21 december a.s. hebben alle kleutergroepen hun kerstfeest ’s avonds in de kerk. In verband met de voorbereidingen hiervoor zijn alle kleutergroepen die dag ’s middags vrij.

Kerstvieringen
Binnenkort vinden dat de kerstvieringen plaats. Hierbij de exacte data en tijden:
Kleutergroepen: dinsdag 21 december van 18.30 – 19.30 uur in de Kandelaarkerk (de ouders worden hiervoor uitgenodigd);
Groepen 3, 4 en 5: woensdag 22 december van 19.00 – 20.00 uur in de Kandelaarkerk (hierbij zijn geen ouders aanwezig; de deuren gaan die avond om 18.40 uur open).
Groepen 6, 7 en 8: woensdag 22 december van 19.30 – 20.30 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).

DVD kerst
Namens de gezamenlijke kerken betrokken bij Stadspolders willen we alle kinderen op de Johan Frisoschool en de andere scholen een klein cadeautje geven. Het is een dvd die gaat over het kerstverhaal. Op de dvdhoes doen we een uitnodiging voor de kerstdiensten die speciaal voor kinderen zijn, omdat we iedereen van harte willen uitnodigen om kerst met ons te komen vieren.
We wensen u samen met uw kinderen hele goede kerstdagen!
PKN De Bron, Rooms Katholieke gemeenschap Stadspolders, De Kandelaar kerk - gereformeerd vrijgemaakt, Evangeliegemeente Jozua, Kerk van de Nazarener (Stefanuskerk, Crabbehof).

Website
Met de rapporten de deur uit, de schoolreisjes en de kinderboekenweek achter de rug, winterse buien die het herfstweer verdringen, is de rust weer even terug in de klas. Er is ondertussen ook heel veel over te zien op de Johan Friso website. Er is gewerkt óver dieren, mét gips en door kabouters, maar ook zijn er reportages over voetbal en de plusgroep te bekijken. Uiteraard is het Sinterklaasfeest op de Johan Friso ook gevierd. Tijd voor www.johanfriso.nl

ROPARUN
Donderdag 26 mei 2011 zullen we op beide locaties een sponsorloop houden om het politieteam uit Zuid-Holland Zuid dat meedoet aan de jaarlijkse ROPARUN te ondersteunen. U krijgt t.z.t. meer informatie maar kunt alvast een kijkje nemen op de site van dit team (www.roparunteamzhz.nl).

 
6 december 2010
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018