Nieuwsbrief 10
 

10 januari 2011

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2011!!!!!!!!!!!

Voorlichtingsavond groepen 8
Op woensdagavond 12 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso, alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en allerlei bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. U bent van harte welkom!
Aanvang: 19.30 uur.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Dinsdag 25 januari a.s. zijn alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Open ochtend
Woensdag 26 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur "open ochtend" (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en hun kind eventueel in te schrijven.

Ouderbijdrage:
Ook in 2011 zal de ouderraad weer druk bezig zijn met het ondernemen van en/of ondersteunen bij veel extra activiteiten. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. Deze week krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In deze brief kunt u lezen wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind per kalenderjaar. Mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, dan verzoeken wij u om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de  ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (078-6165687 / anitawillenborg@worldmail.nl)

Opbrengst kledinginzameling
De kledinginzameling van 6 december 2010 heeft € 34,50 opgebracht. Dit geld kunnen we gebruiken voor de lampionoptocht eind januari. We bedanken iedereen die kleding heeft ingeleverd en hopen dat u kleding blijft bewaren en deze zult inleveren tijdens de eerstvolgende kledinginzameling, die op 28 februari a.s. op beide locaties zal plaatsvinden. We zullen u hieraan in februari nogmaals herinneren en hopen dan op een grotere opbrengst! Hoort, zegt het voort!

Lampionnenoptocht 2011
Op maandag 31 januari aanstaande lopen we, (onder voorbehoud vanwege weersomstandigheden) de jaarlijkse lampionnenoptocht i.v.m. de verjaardag van onze koningin. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van 2 muziekcorpsen.  Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school die hebben meegelopen een oliebol worden uitgedeeld. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief en via een inschrijfformulier.

Bedankt!
Namens de ouderraad willen we alle ouders die op welke wijze dan ook hebben geholpen met het versieren van de school met Sinterklaas en Kerst en ook met het weer opruimen van al deze versieringen hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder alle hulp zou de school er niet zo mooi hebben uitgezien. Dus hartelijk dank hiervoor!

 
10 januari 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018