Nieuwsbrief 16
 

11 april 2011

Zending
Het zendingsproject "Sophietje" wordt vandaag afgesloten. We mochten op locatie 196 een bedrag van € 94,48 ophalen en op locatie 821 was dat € 46,28. Alle gevers enorm bedankt! We gaan verder sparen voor de straatkinderen in Brazilië. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de site van de school.

Reminder: Verjaardag leerkrachten bovenbouw
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangekondigd dat we morgen de gezamenlijke verjaardag van de meesters en juffen van de bovenbouw vieren. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar een grootse playbackshow gehouden zal worden! En weet je nog, het thema is: “HIPHOP”!
De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Vergeet niet een pakje of flesje water (geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen.
Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 u naar huis om te eten en verder gelden gewoon de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Bezoek groep 1/2 c naar Kunstmin
Groep 1/2 van juf Petra/Fien gaan woensdag 13 april naar de voorstelling Ton en Kar van Cees Brand. Het is onder schooltijd. Welke ouders willen rijden? U kunt dit aangeven op de lijst op de klassendeur.

Theoretisch verkeersexamen
A.s. donderdag, 14 april is het zo ver. De leerlingen van groep 7 doen, net als heel veel andere kinderen in Nederland, het theoretisch verkeersexamen voor de basisschool. Kennis is tenslotte de basis waar "veilig deelnemen aan het verkeer" mee begint. Op de Johan Friso wordt daar gelukkig al in de groepen in de onderbouw mee gestart. De meeste kinderen zullen de regels en borden inmiddels dan ook wel kennen. Toch kan het geen kwaad om de kennis vóór dat het examen écht gedaan moet worden nog even te oefenen. Daarom is op de website www.veiligverkeernederland.nl een aantal oefenexamens beschikbaar. Daarbij kunnen de kinderen direct na het beantwoorden van de vragen de goede en foute antwoorden zien. Ga naar die site en klik in de middelste kolom "oefenen" aan. Op die site staat trouwens nog véél meer informatie die kan bijdragen tot een bewust en verkeersveilig gedrag. Vriendelijke groet en succes groepen 7! Jullie meesters en juffen en Willem van Driel (verkeersouderJFS@gmail.com)

Paasviering: om 13.00 uur uit!
Op donderdag 21 april a.s. vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de ochtend krijgen de kinderen een paasmaaltijd aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker (voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle groepen  om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn.
Op de website kunt u t.z.t. foto's van het paasfeest bekijken.

Fietsen locatie 196
Wanneer u op de fiets naar school komt (en daar zijn we alleen maar blij mee) willen we u dringend vragen om voor het trottoir bij de rotonde af te stappen en vandaar lopend verder te gaan.

Klassenlunch
Op donderdag 14 april eten alle kinderen van de groepen 8 tussen de middag op school. Zij doen namelijk mee aan het project “Ik eet het beter”. Dit project is opgezet om kinderen ervan bewust te maken dat gezond en gevarieerd eten belangrijk is, maar dat het ook lekker kan en moet zijn. De kinderen moeten voor die dag een bord, beker en bestek meenemen. De kinderen hebben in de klas al een folder gelezen en een dvd gezien over dit project. U kunt zelf altijd ook nog even kijken op www.ikeethetbeter.nl.

Naar bakker Korteweg
Alle kinderen uit de groepen 2 gaan weer op excursie naar bakker Koos. Daar zien de kinderen hoe brood wordt gemaakt en mogen ze ook zelf aan de slag. Wilt u uw kind oude kleren aantrekken en ook niet te warm kleden?
Wij hebben uw hulp nodig voor het halen en brengen van de kinderen. Wie helpt?
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om ongeveer 15.15 uur terug.
De kinderen van groep 1 zijn die middag gewoon op school.
Dinsdag 12 april: groep 2e, juf Deanne.
Dinsdag 10 mei : groep 2f (juf Els) en de helft van 2d (juf Ria).
Dinsdag 17 mei : groep 2c (juf Fien) en de helft van 2d (juf Ria).

EHBO-examens
De kinderen van de groepen 8 hebben sinds begin dit schooljaar jeugd-EHBO-les. Na maanden van lezen, leren, opdrachten maken en oefenen is het de komende weken tijd voor het examen. De indeling is als volgt:
Maandag 11 april  : groep 8 juf Mandy/Sandy
Woensdag 13 april: groep 8 juf Christel
Dinsdag 19 april   : groep 8 meester Jan-Willem
Woensdag 20 april: groep 8 meester Dick Jan
We wensen iedereen heel veel succes!

Zomerfeest
Op vrijdag 10 juni 2011 is er voor de kleuters het jaarlijkse zomerfeest. Het thema dit jaar is ‘Pippi bij de piraten’. Uiteraard mogen de kleuters deze dag verkleed komen. De kleuters worden deze dag om 09.00 uur op school verwacht, locatie 196. Het feest is om 12.30 uur afgelopen. Een officiële uitnodiging komt nog.

Bankbattle
Maandag 18 april gaan de groepen 8 een heel spannend spel spelen: BankBattle. In een race tegen de klok gaan voor het zesde achtereenvolgende jaar basisscholen uit het lokale werkgebied van de Rabobank met elkaar de strijd aan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Bijzonderheid daarbij is dat gebruik van internetverbindingen het mogelijk maakt om per klas actief deel te nemen vanuit het eigen vertrouwde klaslokaal of mediatheek. Het succesvol afronden van BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel.
Per provincie starten alle deelnemende klassen (internet gestuurd) exact op hetzelfde tijdstip met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hebben betrekking tot o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer anderhalf uur hard werken in een eindopdracht waarvan de oplossing moet worden opgeslagen in de digitale BankBattleKluis. De klas die de oplossing als eerste correct heeft weten in te voeren is winnaar.
In het verleden hebben we al eens een prijs gewonnen, omdat we als beste van alle scholen in Dordrecht geëindigd waren. Ook dit jaar gooien we natuurlijk alles weer in de strijd om zo hoog mogelijk te eindigen. U kunt nog meer lezen op www.bankbattle.nl

Praktisch Verkeersexamen
Op donderdagmorgen 14 april gaan de groepen 8 (in kleine groepjes) de route oefenen van het praktisch verkeersexamen. Ieder groepje wordt begeleid door een (groot)ouder. Alle groepen (behalve de groep van meester Dick Jan) kunnen hier nog wat hulp bij gebruiken (4 hulp(groot)ouders per groep).
De indeling is als volgt:
Groep   Vertrektijd vanaf school   Start oefenen examenroute
8a        9.50 uur                       10.10 uur
8b        10.10 uur                     10.30 uur
8c        10.30 uur                     10.50 uur
8d        10.50 uur                     11.10 uur
Het is belangrijk dat de kinderen op een veilige fiets rijden die voldoet aan de voorschriften. Daarom gaan de kinderen naar Rijschool Wierks om hun fiets te laten keuren. Als de fiets niet goedgekeurd wordt, wordt er een briefje meegegeven waarop staat aangegeven wat er verbeterd moet worden. De fiets wordt dan vlak vóór het examen opnieuw gekeurd.
Groep   Datum fietskeuring
8a       Woensdag 20 april
8b       Vrijdag 15 april
8c       Woensdag 20 april
8d       Woensdag 20 april
Het daadwerkelijke praktisch verkeersexamen is op dinsdagmorgen 17 mei. De kinderen moeten dit examen op hun eigen goedgekeurde fiets afleggen. Ook hier zijn we nog hard op zoek naar hulp(groot)ouders die die ochtend controlepost willen zijn. U bent dan van ongeveer 8.00 tot 12.45 uur nodig. Uiteraard wordt u tussendoor van koffie/thee voorzien. De kinderen hebben over dit alles een brief meegekregen. Wilt u zo vriendelijk zijn het aangehechte strookje in te vullen en dit zo spoedig mogelijk via uw zoon/dochter in te leveren bij de leerkracht?

Sportdag groep 6, 7 en 8
Op woensdag 18 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6,7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden  bij "Hercules" aan de Noordendijk.  De kinderen moeten zich op deze dag om 8.40 uur bij hun begeleider van hun groep melden en het  programma eindigt om 12.30u. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers  hebben aangemeld, ontvangen op  maandag 9 mei via hun (klein) kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.

Sportdag groep 3, 4 en 5
Voor de middenbouw is de sportdag dit jaar op woensdag 25 mei a.s. Ook deze sportactiviteiten zullen plaatsvinden  bij "Hercules" aan de Noordendijk.  De kinderen moeten zich op deze dag tussen 8.30 uur en 8.40 uur bij hun begeleider van hun groep melden op het sportterrein en het  programma eindigt om ongeveer 12.15 u. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers  hebben aangemeld, ontvangen uiterlijk  maandag 23 mei via hun (klein) kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.

Ouderavond groepen 7: Help, mijn kind wordt een puber!
Maandag 16 mei a.s. is er voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 een ouderavond. A.s. woensdag krijgen de kinderen hiervoor de uitnodiging mee.
Van harte aanbevolen!

 
11 april 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018