Nieuwsbrief 17
 

9 mei 2011

Maandag 16 mei a.s.: alle groepen 's middags vrij
Zoals u in de activiteitenkalender kunt lezen, zijn de kinderen maandag 16 mei a.s. ’s middags vrij. Dit in verband met een studiemiddag van het personeel.

Sponsorloop 26 mei a.s.
Donderdag 26 mei a.s. houden we op beide locaties (821 ’s ochtends en 196 + de kleuters van 821 ’s middags) een sponsorloop ten bate van het team van de politie Zuid-Holland Zuid dat ook de ROPARUN meedoet. De kinderen krijgen hiervoor vandaag een brief (met excuses voor enkele fouten, maar de politie had alles al keurig gedrukt) en een sponsorformulier mee. 
Aangezien het een gesloten sponsorloop is, kan er alleen een vast bedrag gesponsord worden en moet dat ook vooraf betaald worden.
Op 26 mei zal de politie op beide locaties voor de kinderen ook een demonstratie met politiehonden geven en met allerlei politieauto’s aanwezig zijn. We hopen met elkaar op een gezellige dag met een enorme opbrengst voor het goede doel !!!!

Naar bakker Korteweg
Alle kinderen uit de groepen 2 gaan weer op excursie naar bakker Koos. Daar zien de kinderen hoe brood wordt gemaakt en mogen ze ook zelf aan de slag. Wilt u uw kind oude kleren aantrekken en ook niet te warm kleden?
Wij hebben uw hulp nodig voor het halen en brengen van de kinderen. Wie helpt?
We vertrekken om 13.00 uur en zijn om ongeveer 15.15 uur terug.
De kinderen van groep 1 zijn die middag gewoon op school.
Dinsdag 10 mei: groep 2f (juf Els) en de helft van 2d (juf Ria).
Dinsdag 17 mei: groep 2c (juf Fien) en de helft van 2d (juf Ria).

Verjaardag juf Petra en Fien
Woensdag 11 mei vieren juf Petra en juf Fien hun verjaardag. De kinderen uit deze groep mogen die dag verkleed naar school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Bedankt!
Allemaal hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en inzet op "onze gezamenlijke verjaardag" van 12 april!!! Jullie hebben perfect meegewerkt om de playbackshow tot een prachtig feest te maken, alle kandidaten waren fantastisch, de cadeautjes waren erg leuk, de middag gezellig ... kortom, een zéér geslaagde dag, dankzij jullie! Dus nogmaals: BEDANKT! Namens alle meesters en juffen van de bovenbouw.

Praktisch verkeersexamen
Volgende week dinsdag 17 mei doen de kinderen van groep 8 mee aan het praktisch verkeersexamen. Dit doen ze op de fiets die tijdens de fietskeuring is goedgekeurd, anders mogen ze geen examen doen! Met een nummer op hun rug fietsen ze individueel een bepaalde route en moeten daarbij natuurlijk laten zien dat ze hun theoretische kennis omtrent het verkeer ook daadwerkelijk kunnen toepassen in praktische verkeerssituaties. Langs de route zitten op belangrijke punten “spionnen” die alle kinderen in de gaten houden. Aangezien iedereen vorig jaar is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen hopen we dat het iedereen lukt de “spionnen” goed verkeersgedrag te laten zien. We wensen alle kinderen in elk geval heel veel plezier en succes toe! Voor eventuele vragen kunt u onze verkeersouder, Willem van Driel, mailen: verkeersouderJFS@gmail.com

Ouderavond groepen 7: Help, mijn kind wordt een puber!
Maandag 16 mei a.s. is er voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 een ouderavond. Van harte aanbevolen!

Kledinginzamelingsactie
Maandag 16 mei a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur inleveren op zowel locatie 196 als locatie 821. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Verjaardag juffen groepen 4 woensdag 18 mei
Woensdag 18 mei a.s. vieren de juffen van groep 4 hun verjaardag. We beginnen de dag in onze eigen groep. Later op de ochtend gaan we met de kinderen naar de speeltuin. Kinderen die het leuk vinden, mogen met GEKKE HAREN op school komen. We zijn om 12 uur weer terug op school. De kinderen hoeven die dag geen eten en drinken mee te brengen. We hopen op een zonnige dag.

Sportdag groep 6, 7 en 8
Op woensdag 18 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6,7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden  bij "Hercules" aan de Noordendijk.  De kinderen moeten zich op deze dag om 08.40 uur bij de begeleider van hun groep melden en het programma eindigt om 12.30 u. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers  hebben aangemeld, ontvangen op  maandag 9 mei via hun (klein) kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.

Sportdag 25 mei a.s. (gr. 3, 4 en 5)
Op woensdag 25 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de Nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich tussen 08.30 uur en 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Uiterlijk 12.15 uur zal de sportdag afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen ook afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag is er ook een pauze. U kunt uw kind voor deze pauze wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door.
De ouders die zich opgegeven hebben om op deze dag te helpen krijgen binnenkort een draaiboek met daarin alle informatie over deze dag. Heeft u vragen hierover, kunt u deze stellen op dinsdag 24 mei (± 15.30 u) in het lokaal van meester Freddie (821). Wij willen alle hulpouders via deze brief alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en tot 25 mei!

Musicals groepen 8
Helaas kunnen we niet op de in de Activiteitenkalender aangegeven data bij Wellant Stek terecht om onze musicals op te voeren. Gelukkig kon dit wel een week eerder en is de planning als volgt: dinsdag 14 juni groep 8c, woensdag 15 juni groep 8d, donderdag 16 juni groep 8b, vrijdag 17 juni groep 8a.

Verjaardag juf Els/juf Yvonne
Vrijdag 27 mei a.s. vieren juf Els en juf Yvonne hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze groep mogen die dag verkleed naar school komen.

Werken op de boerderij
Verschillende onderbouwgroepen gaan naar de kinderboerderij Weizigt. Het thema is werken op de boerderij. Het is handig om die dag oude kleren aan te trekken en kaplaarzen. Wilt a.u.b. het eten en drinken (als het erg warm weer is, voor 2x drinken) meegeven in een rugzakje, dat is makkelijk om te dragen. U kunt aan de leerkracht doorgeven of u mee gaat om te helpen. Per 4 kinderen hebben we een ouder nodig.

Groep 1A (juf Liesbeth/Judith) 07 juni
Groep 1/2C (juf Petra/Fien 08 juni
Groep 1/2D (juf Ria/Erica 09 juni
Groep 1/2F (juf Els/Yvonne)  14 juni
Groep 1/2G (juf Erna/Roelie) 15 juniZomerfeest
Op vrijdag 10 juni 2011 is er voor de kleuters het jaarlijkse zomerfeest. Het thema dit jaar is ‘Pippi bij de piraten’. Uiteraard mogen de kleuters deze dag verkleed komen. Alle kleuters worden deze dag om 09.00 uur op school verwacht, locatie 196. Het feest is om 12.30 uur afgelopen. Een officiële uitnodiging komt nog.

 

Schoolreis groepen 3 t/m 7
De bestemmingen zijn uitgekozen; de bussen geregeld; de datum staat vast ….. kortom wij zijn er (bijna) klaar voor…… nieuwsgierig geworden waar we op donderdag 22 september naar toe gaan? Vandaag krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 een brief mee met informatie over het schoolreisje.

Algemene ledenvergadering van de Vereniging: 21 juni 2011
Op 21 juni 2011 vindt de algemene ledenvergadering plaats. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op de Johan Frisoschool, locatie Chico Mendesring 821. Aanvang 20.00 uur.

 
9 mei 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018