Nieuwsbrief 01
 

22 augustus 2011

Persoonlijk
Net voor de zomervakantie heeft het bestuur u middels een brief op de hoogte gebracht van het feit dat ik met ingang van 1 oktober a.s. de Johan Friso ga verlaten.
Ook vanaf deze plaats wil ik aangeven dat dit voortkomt uit het feit dat ik graag nog een keer een nieuwe uitdaging op wil pakken en daarvoor op de Beatrixschool kansen zie. Nog steeds, na 11 jaar, heb ik het op de Friso ontzettend naar m’n zin, maar je moet het ijzer smeden als het heet is. Natuurlijk zal ik me ook de komende weken met alle plezier voor de Friso inzetten en zorg dragen voor een goede overdracht.
Met vriendelijke groet, Bert v.d. Loosdrecht.

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2011-2012 kunt u inmiddels op onze website vinden.

Schoolkamp groep 8
Volgende week, op woensdag 31 augustus, vertrekken de leerlingen uit de groepen 8 voor 3 dagen naar Esbeek, nabij Hilvarenbeek voor het jaarlijkse schoolkamp. We gaan daar met auto’s van ouders naar toe. Het vertrek staat gepland om 8.45 uur vanaf locatie 821. Alleen de ouders die gevraagd zijn om te rijden, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van de school. Overige ouders kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats van het Wellantcollege. We willen u vragen om alleen in de vakken te parkeren i.v.m. de veiligheid. Alvast bedankt voor uw medewerking! Uiteraard vinden we het leuk als u ons die morgen komt uitzwaaien. We hopen allemaal op vrijdag 2 september tussen 18.15 u en 18.30 u weer terug te zijn bij school. Tijdens het verblijf in het Brabantse land zijn er op de website van de school verhalen te lezen en veel foto’s te zien van de belevenissen aldaar. Iedere avond zal er vanaf 21.00 uur weer nieuw materiaal worden geplaatst.

Schoolfotograaf
Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 september a.s. is de schoolfotograaf er weer.
De groepen zijn als volgt ingedeeld: op woensdag locatie 821 de groepen 5 en 6, op donderdag locatie 196 en op vrijdag locatie 821 de groepen 1, 2 , 7 en 8.
Op woensdagmiddag 7 september kunnen er weer broertjes-/zusjesfoto’s gemaakt worden. Dit is vanaf 12.30 uur in de personeelskamer van locatie 821. U kunt hiervoor intekenen op de lijsten die vanaf dinsdag 23 augustus a.s. bij de administratie op locatie 196 (kamer Maureen) hangen.

Gymrooster
Maandagochtend: alle groepen 5, groep 6a juf Tijmine, groep 7d juf Angelique
Maandagmiddag: groep 8c meester Jan Willem
Dinsdagochtend: alle groepen 4
Dinsdagmiddag: groep 7c meester Jan
Woensdag: groep 7a juf Judith, groep 6b juf Anky, groep 6d juf Marit, groep 8d meester Dick-Jan, groep 8b juf Mandy
Donderdagochtend: alle groepen 3 (de kinderen van groep 3c juf Klazien moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden !!!!!!!!!)
Vrijdagochtend: groep 7b juf Nelleke, groep 6c meester Micha, groep 8a meester Enrico.

Kledinginzameling
De kledinginzameling van 16 mei jl. heeft een bedrag van €174,80 opgeleverd. Onze hartelijke dank hiervoor! De eerstvolgende kledinginzameling vindt begin november plaats. Hierover zult u tegen die tijd worden geïnformeerd via deze nieuwsbrief.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Dinsdag 13 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Telefoonlijsten
Op verzoek van vele ouders zullen binnenkort weer leerlingenlijsten met telefoonnummers meegegeven worden. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw telefoonnummer wordt vermeld, dan kunt u dat deze week doorgeven aan Maureen (6213144).

Schooltenues
Omdat het uitdelen en innemen van de schooltenues voor en na sporttoernooien niet meer haalbaar is op de manier zoals we dat tot nu toe deden, gaat er het een en ander veranderen. Donderdag a.s. krijgen de kinderen hierover een brief mee naar huis. U wordt vriendelijk verzocht om deze goed door te nemen.

Vijf tips om je kind veilig naar school te laten fietsen
Na de zomervakantie gaan veel kinderen voor het eerst in lange tijd weer op de fiets naar school. Dat is even wennen, voor de kinderen én voor andere weggebruikers. Het is dus voor iedereen zaak extra alert te zijn. Lever ook als ouder een bijdrage aan de veiligheid van je kind.
Wat kun je zelf doen?
Kinderen worden minder kwetsbaar zodra zij meer vaardigheden bezitten om zich veilig in het verkeer te verplaatsen. Laat je kind daarom zo veel mogelijk ervaring opdoen en pak voor korte afstanden altijd de fiets. Laat hem of haar daarnaast - zodra het kan - zelfstandig naar school fietsen. Voor een goede voorbereiding heeft VVN vijf tips opgesteld om veilig naar school te fietsen:
Kies een veilige route
Zorg ervoor dat dit de vaste route wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook de kortste route is.
Oefen de route vooraf met je kind
Op zoek naar een rustig moment? Fiets de route dan eerst op zondag. Over het algemeen is het dan minder druk op de weg.
Zorg ervoor dat de bagage veilig meegenomen kan worden
Dat wil zeggen in een rugzak of in een fietstas achterop.
Waarschuw je kind nooit met drie of meer naast elkaar te fietsen
Ook al is het nog zo gezellig, dit levert onnodige gevaren op. Geef zelf altijd het goede voorbeeld.
Zorg altijd voor een veilige fiets
Werken de remmen goed en doet de verlichting het nog? Zitten de handvatten en het zadel vast en zijn de trappers goed?!
De verkeersouder van de Johan Frisoschool wenst alle ouders en kinderen een veilige start van het nieuwe schooljaar!
Vriendelijke groet, Willem van Driel verkeersouderjfs@gmail.com

Voorlees (groot)ouders, tantes, ooms gezocht voor kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek 2011 is HELDEN. Wij zoeken (groot)ouders, ooms en tantes die als afsluiting van de kinderboekenweek 2011 in een groep willen voorlezen. In overleg met de leerkracht van de betreffende groep bereidt u een boek voor m.b.t. het thema Helden om voor te lezen in een bouw naar keuze. Het zou natuurlijk leuk zijn als u als de held uit uw verhaal verkleed komt. Alleen bij voldoende aanmeldingen kan dit voorlezen plaatsvinden.
Het voorlezen is gepland op vrijdag 14 oktober om 08.45 uur. Wilt u voorlezen dan ontvangen wij graag vóór 29 augustus per mail uw aanmelding. Graag o.v.v. naam van de leerling, de groep van de leerling en de relatie tot de leerling.
Voor de onderbouw kunt u mailen naar: Juf Deanne, dwelgraven@johanfriso.nl
Voor de middenbouw kunt u mailen naar: juf Klazien, kmeeldijk@johanfriso.nl
Voor de bovenbouw kunt u mailen naar: juf Eleonora, evisser@johanfriso.nl

 
22 augustus 2011
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018