Nieuwsbrief 10
 

9 januari 2012

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2012!

Website RSS feed
Onze website is voorzien van een RSS feed, herkenbaar aan het oranje symbooltje bovenaan in de opdrachtenbalk van Internet Explorer. Door hiervan gebruik te maken, weet u snel of er een nieuwsbrief of reportage is geplaatst. Maakt u nog geen gebruik van RSS feeds, dan kunt u informatie vinden op http://rss.startpagina.nl. De Johan Friso feed kunt u vinden op http://www.johanfriso.nl/starnet/addons/rss.php.

Voorlichtingsavond groepen 8
Op woensdagavond 11 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso, alle andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en allerlei bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. De avond wordt gehouden in de mediatheek op locatie 821 en is opgedeeld in twee rondes van ca. 45 minuten:
Om 19.30u zijn de groepen 8A (Juf Monique/meester Enrico) en 8B (juf Mandy/juf Sandy) aan de beurt.
Om 20.30u zijn de groepen 8C (juf Merel/meester Jan-Willem) en 8D (meester Dick Jan) van harte welkom.

Vrij i.v.m. studiemiddag
Donderdag 19 januari a.s. zijn alle kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Ouderbijdrage 2012
Ook in 2012 zal de ouderraad weer veel extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. Deze week krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage. In deze brief kunt u lezen wat er met uw bijdrage wordt gedaan. De ouderbijdrage bedraagt € 20,00 per kind per kalenderjaar. Mocht u meerdere kinderen op onze school hebben, dan verzoeken wij u om het totaalbedrag zelf uit te rekenen. Voor vragen m.b.t. de  ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl).

Ellie en Nellie
Op maandag 30 januari a.s. zullen de groepen 3 t/m 7 de voorstelling 'De hele erge Ellie en nare Nellie' van stichting Het Schooltheater gaan bezoeken. De voorstelling is gebaseerd op de gelijknamige boeken van Rindert Kromhout. De voorstellingen vinden plaats onder schooltijd. Voor meer informatie over de voorstelling kunt u kijken op: www.schooltheater.nl.

Project
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is ons project dit jaar van 10 t/m 22 februari. Het centrale thema is "Ik hou van Holland".
Woensdag 22 februari wordt het project met een tentoonstelling afgesloten. Van 16.30 uur – 18.00 uur worden de kinderen/ouders, wiens achternaam met de letters A t/m J begint, verwacht en van 18.00 uur–19.30 uur geldt dit voor hen met de letters K t/m Z. U bent van harte welkom!


Dank jullie wel!!Roparun team ZHZ 64
Op 12 mei jl. hebben wij, het politie Roparunteam ZHZ, bij jullie op school een sponsoractie gehouden.
Jullie waren allemaal zo enthousiast en dat was ook te zien aan het bedrag dat jullie opgehaald hebben, namelijk € 14.305,85. Een ENORM bedrag waar wij heel er blij mee waren. Wij hebben erg van deze dag genoten en willen jullie alsnog bedanken voor de enorme inzet. ROPARUNTEAM ZHZ 64.

Spaar mee voor Victor Veilig
Voor iedere 100 ingeleverde oude lidmaatschapskaarten schenkt de ANWB een Victor Veilig aan Veilig Verkeer Nederland. Zij zorgen ervoor dat hij op die plaatsen terecht komt waar hij het hardst nodig is, zodat weggebruikers gewaarschuwd worden voor buiten spelende kinderen. Helaas is het niet mogelijk om rechtstreeks via de ANWB zo’n Victor Veilig te ontvangen als wij 100 kaarten inleveren. De VVN houdt een loting. Als u uw oude lidmaatschapskaart persoonlijk inlevert bij de ANWB ontvangt u gratis fietslampjes. Ook is het mogelijk om  uw oude lidmaatschapskaart bij juf Richie op locatie 821 en bij juf Maureen op locatie 196 in te leveren, maar dan mist u de gratis fietsverlichting. Doet u mee?

Lampionoptocht 2012
Op dinsdag 31 januari aanstaande lopen we, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, de jaarlijkse lampionoptocht in verband met de verjaardag van onze koningin. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van twee muziekkorpsen. Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school die hebben meegelopen een oliebol worden uitgedeeld. Na afloop van de optocht zijn er op het schoolplein tevens oliebollen te koop. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief en via een inschrijfformulier.

Kledinginzameling
Voor alle ingezamelde kleding op 4 november jl. hebben we een bedrag van € 57,- van ReShare ontvangen. Dit bedrag kunnen wij goed besteden aan een van de komende projecten in dit schooljaar. Onze dank aan alle ouders die kleding hebben ingeleverd! De volgende inzameldag is vrijdag 27 januari a.s. We hopen dat u uw kleding wilt opsparen voor deze kledingactie. Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

 
9 januari 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018