Onderwijsnieuwsbrief 1
 

12 maart 2012

Nieuw!
Dit is de eerste uitgave van de Onderwijsnieuwsbrief van de Johan Frisoschool. In deze speciale nieuwsbrief willen we u als ouders graag informeren over ontwikkelingen op onze school die te maken hebben met ons onderwijs en met de ondersteuning die we uw kinderen kunnen bieden. Deze Onderwijsnieuwsbrief zal voortaan drie keer per jaar, rond de 10-minuten gesprekken, verschijnen.

Ouderavond 17 april
Het duurt nog even, maar op dinsdagavond 17 april organiseren wij voor alle ouders van onze school een ouderavond, geheel in het teken van onderwijs, ondersteuning en opvoeding. Tijdens deze avond geven diverse deskundigen workshops en/of presentaties over verschillende thema’s zoals bijvoorbeeld opvoeding, gedragsproblemen, autisme, AD(H)D, dyslexie. Binnenkort ontvangt u informatie over het definitieve programma en over hoe u zich kunt inschrijven voor de workshops. U bent van harte welkom!

Pesten
Op de Frisoschool hechten we erg aan een goede sfeer. Met elkaar steken we daar veel tijd en energie in. Helaas horen we toch wel eens berichten over pesten op onze school. En dat signaal nemen we serieus. Een aantal leerkrachten én leerlingen gaat samen nadenken over het aanpakken van pestgedrag en hoe we als school nog meer duidelijk kunnen maken dat pesten echt moet stoppen. Hopelijk kunnen we u in de volgende Onderwijsnieuwsbrief al meer over onze ideeën vertellen!

Gebruik Sstabilopen 001tabilopen en Stabilopotlood
Iedere leerling op onze school krijgt een vulpen, een balpen en een potlood om mee te schrijven. Soms heeft een leerling moeite met de fijne motoriek, bijvoorbeeld met de pengreep. In zo’n geval kan door de leerkracht, in overleg met de Intern Begeleider en soms ook met de fysiotherapeut, met de ouders worden afgesproken dat de leerling beter met een driehoekje om de pen of het potlood kan schrijven. Soms wordt geadviseerd met een Stabilopen of Stabilopotlood te schrijven. 
Mocht dit bij uw kind het geval zijn, dan zijn de kosten van deze hulpmiddelen voor de school. Als leerlingen op eigen initiatief schrijven met een Stabilopen of –potlood is het de bedoeling dat ze zelf voor de bijbehorende vullingen zorgen.

Herberekening toetsen Cito Leerlingvolgsysteem
Na de zomervakantie kregen wij een brief van het Cito. Van verschillende scholen, wontwikkelingsprofielaaronder ook de Friso, hadden zij signalen ontvangen dat leerlingen op de toetsen ‘spelling niet-werkwoorden’ lager scoorden dan verwacht. ‘Naar aanleiding daarvan hebben wij de toetsresultaten van een groot aantal scholen onderzocht’, schrijft Jacqueline Visser van Cito. ‘Op basis van onze bevindingen hebben wij de normeringen bij deze toetsen aangepast.’
In onze administratie hebben wij naar aanleiding van deze brief een herberekening van de toetsscores uitgevoerd. Hierdoor zijn enkele toetsscores gewijzigd. Het kan dus voorkomen dat de toetsscore (A t/m E), vermeld op het rapport van afgelopen schooljaar, gewijzigd wordt. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Vakkundige begeleiding
Op onze school werken naast de groepsleerkrachten ook een aantal juffen en meesters die op school extra begeleiding geven. We noemen er een paar:
Intern Begeleiders: elke leerkracht kan voor specifieke vragen over het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen terecht bij zijn of haar Intern Begeleider. Waar nodig, zijn de Intern Begeleiders ook betrokken bij gesprekken met ouders of externen. Voor de onder- en middenbouw is dat juf Annienke en voor de bovenbouw is dat meester Micha; hij is ook staflid en spreekt wekelijks met de directeur over de begeleiding.
Rugzakleerkrachten: deze leerkrachten zijn in de school aanwezig voor de directe begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Juf Joyce en juf Henriëtte zijn onze rugzakleerkrachten.
Spellingbegeleider: deze leerkracht, juf Joyce, begeleidt leerlingen met dyslexie in het omgaan met spellingopdrachten. Vanaf het volgende schooljaar zal in deze vorm van de begeleiding wat verandering komen, maar daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
Ambulant begeleiders: vanuit het speciaal onderwijs zijn regelmatig ambulant begeleiders in de school aanwezig voor de begeleiding van groepsleerkrachten in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ilse de Vos (Yulius) begeleidt ons op het gebied van gedrag en Marianne Koning (SPON) begeleidt ons op het gebied van langdurige ziekte, moeilijk leren en lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.

Volgende keer (juni) in de Onderwijsnieuwsbrief o.a.:
• nieuwe taalmethode
• leerlingzorg op de website van onze school
• spellingbegeleiding
• dyscalculie

De afbeelding van de Stabilopennen is afkomstig van http://www.stabilo.com

 
12 maart 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018