Nieuwsbrief 15
 

19 maart 2012

Zending
We sparen voor twee kindertehuizen, een in China en een in Taiwan. Het geld zal besteed worden aan basisvoorzieningen zoals kleding en luiers. Op locatie 821 is een bedrag van € 98,97 opgehaald en op locatie 196 een bedrag van  € 34,93. Alle gevers hartelijk dank namens de kindertehuizen in China en Taiwan.

Goed nieuws!
Inmiddels is er opnieuw uitgebreid overleg geweest met onze verkeersouders, de Gemeente Dordrecht, de wijkagenten en de directies van het Wellantcollege en onze school, betreffende de verkeerssituatie op locatie 821. Dit heeft geresulteerd in verscherpt toezicht door de politie op “spitsuren” en het doortrekken van de rode kleur van het fietspad over het wegdek van de oversteekplaats. Vanzelfsprekend blijft uw verkeersveilige  gedrag op beide locaties een heel belangrijke aanvulling  betreffende  de veiligheid van onze kinderen. We vragen u dringend zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. Indien dit niet mogelijk is, het dringende verzoek uw kind op een veilige plaats af te zetten. Helaas zien we nog te vaak gebeuren dat kinderen op de doorgaande weg (of op de rotonde bij 196) uit de auto worden gezet. Wilt u samen met ons alert zijn op het verkeersveilige gedrag van uw kind(eren) en van uzelf?

Rectificatie verplaatsing van het inloopspreekuur
Het schoolmaatschappelijk werk zal op 12 april, 19 april, 26 april en 31 mei tijdelijk niet op de donderdagochtend beschikbaar zijn voor het inloopspreekuur, maar op de vrijdagmiddag na bovenstaande data om 13.15 uur. Het schoolmaatschappelijk werk is tevens telefonisch bereikbaar op: 06-11904110.

Website RSS feed uitgebreid met “sport”
Onze website is al een poosje voorzien van een RSS feed, herkenbaar aan het oranje symbooltje bovenaan in de opdrachtenbalk van Internet Explorer. Door hiervan gebruik te maken, weet u snel of er een nieuwsbrief of reportage is geplaatst.
Inmiddels is ook het onderdeel “sport” toegevoegd en kunt u snel op de hoogte zijn van allerlei informatie betreffende sportevenementen. Maakt u nog geen gebruik van RSS feeds, dan kunt u informatie vinden op http://rss.startpagina.nl. De Johan Friso feed kunt u vinden op http://www.johanfriso.nl/starnet/addons/rss.php.

Naar bakker Korteweg
Alle kinderen uit de groepen 2 gaan weer op excursie naar bakker Koos. Daar zien de kinderen hoe brood wordt gemaakt en mogen ze ook zelf aan de slag. Wilt u uw kind oude kleren aantrekken en ook niet te warm kleden?
Wij hebben uw hulp nodig voor het halen en brengen van de kinderen. Wie helpt? We vertrekken om 13.00 uur en zijn om ongeveer 15.15 uur terug. De kinderen van groep 1 zijn die middag gewoon op school.
Dinsdag 10 april: groep 2b, juf Petra/juf Fien.
Dinsdag 17 april: groep 2e, juf Petra/juf Erica en 2f juf Deanne/juf Janny.
Dinsdag 24 april: groep 2a, juf Erna/juf Roelie.

Handig met de naaimachine
Voor de specialisatie in groep 7 hebben we  nog een ouder nodig die kan helpen met het naaien van een kussen. Het gaat om de volgende vrijdagmiddagen: 23 maart, 30 maart, 20 april en 27 april. Wie kan er komen helpen? U kunt contact opnemen met juf Fien.

Exploitatieoverzicht ouderraad
Bij deze nieuwsbrief vindt u het exploitatieoverzicht van de ouderraad over het kalenderjaar 2011. Hierin kunt u lezen waaraan de door u betaalde ouderbijdrage van vorig jaar besteed is. Voor vragen m.b.t. het exploitatieoverzicht kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (anitawillenborg@worldmail.nl).

Videoclip
Namens de stichting ToBe gaat Erik van Vliet de komende weken enkele ochtenden met de kinderen uit de groepen 7 aan de slag. M.b.v. diverse videocamera’s gaan de kinderen in groepjes rondom de school opnames van elkaar maken. Alle filmpjes zullen uiteindelijk achter elkaar worden gemonteerd met daarbij muziek, die per klas zal worden uitgezocht en gekozen. Zo zal iedere klas een eigen videoclip krijgen. 
Woensdagochtend 28 maart begint groep 7B van juf Nelleke. Op donderdagochtend 29 maart volgt groep 7A van juf Judith en vrijdagochtend 30 maart is groep 7D van juf Angelique/meester Jordy aan de beurt. Groep 7C van meester Jan sluit op maandagochtend 2 april de reeks af. Alle kinderen kunnen hun eigen videoclip voor € 2,50 kopen. Dit bedrag moeten de kinderen 2 dagen voordat de filmmaker op school komt aan hun eigen leerkracht geven.

Omgaan met een handicap
Binnenkort krijgen de groepen 7 medewerkers van de WMO-adviesraad Dordrecht op bezoek. Iedere groep krijgt een voorlichtingsmiddag aangeboden. De kinderen gaan zien en beleven hoe gehandicapten leven, werken en omgaan met hun handicap. De data zijn:
13 maart: groep 7A (juf Judith)
17 april: groep 7B (juf Nelleke)
8 mei: groep 7C (meester Jan)
12 juni: groep 7D (juf Angelique/meester Jordy)

Ophaalmoment schooltenues dinsdag 27 maart
Beste kinderen, er staan nog een paar grote schoolsporttoernooien op het programma. Atletiek, softbal, veldkorfbal en het allergrootste: het schoolvoetbal. Hoewel we kinderen die meedoen ook altijd op papier de informatie meegeven is alles ook te vinden op het sportgedeelte van onze website. Velen van jullie hebben al eerder dit jaar meegedaan met één of meerdere sporttoernooien en zijn dus al in het bezit van een schooltenue. Om mee te doen met een schoolsporttoernooi moet je immers herkenbaar zijn als leerling van de Johan Frisoschool en dus in het bezit zijn van zo’n schooltenue! Zonder schooltenue kan je helaas niet meedoen.
Heb je je ingeschreven voor een komend toernooi en je hebt nog geen schooltenue? Geen nood! Op dinsdag 27 maart zijn er twee ophaalmomenten: ’s middags van 15.15u tot 16.15u en ’s avonds van 19.30u tot 20.30u op locatie 821. Zoals al een aantal keren aangegeven en dus bij u bekend: de borg bedraagt €25,00 (ter plaatse te overhandigen).
Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes over sport op de Johan Friso!
De sportcommissie (sport@johanfriso.nl)

 
19 maart 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 15-07-2018