Nieuwsbrief 17
 

16 april 2012

Geboren!
Meester Micha is vader geworden van een prachtige dochter. Haar naam is Hadassa. Vanaf deze plek willen wij meester Micha en zijn vrouw Marijke van harte feliciteren.

Zending
Het totaalbedrag dat we voor China/Taiwan mochten ophalen, leest u in de volgende nieuwsbrief. Alle gevers alvast enorm bedankt. De juffen Erna en Monique gaan op korte termijn de betreffende weeshuizen in Taiwan en China ermee verblijden! We sparen tot de zomervakantie verder voor een ander doel, namelijk voor kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben en gebruik maken van een bezoek aan Villa Pardoes. Meer hierover leest u op onze website.

Dank aan de ouderraad!
Ook via deze weg willen we de ouders van de ouderraad heel hartelijk danken voor de zeer goed verzorgde paaslunch! Het is een hele organisatie om meer dan 700 kinderen een broodmaaltijd aan te bieden. Ook dit jaar is alles prima verlopen; de kinderen hebben heerlijk gegeten. Het was een fijne afsluiting van het paasfeest in de klas. Bekijkt u ook de reportage op onze website.

Lentekabouterpad kleuters
Deze week en volgende week gaan we met de kleuters het lentekabouterpad lopen en hiervoor zoeken we natuurlijk weer een aantal enthousiaste (groot)ouders die ons willen helpen door een klein groepje kleuters  te begeleiden. De intekenlijst hangt een dezer dagen op de deur van de klas van uw kleuter. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp.

Ouderavond 17 april
We zijn heel blij met de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de workshops door diverse deskundigen over verschillende thema’s zoals opvoeding, gedragsproblemen, autisme, AD(H)D en  dyslexie. Mocht u bij het zien van dit stukje toch nog willen komen, dan kunt u alsnog een mailtje sturen naar ouderavond@johanfriso.nl. U bent van harte welkom!
Een paar praktische punten:
• Ter herinnering: de avond begint om 19.30 uur in de mediatheek van locatie Chico Mendesring 821. Om 19.15 uur gaat de deur open en staat de koffie klaar.
• Parkeren: u kunt gebruik maken van de parkeerplaats bij de school of de parkeerplaats van het Wellantcollege.
• Bij binnenkomst hangen er plattegronden en lijsten met daarop de indeling van de workshops. De groene lijsten gelden voor ronde 1, de witte lijsten zijn voor ronde 2. Deze hangen ook nog op de deuren van de betreffende lokalen.

Kledinginzameling
Donderdag 19 april wordt er weer kleding ingezameld! U kunt uw gebruikte kleding naar de daarvoor bestemde plekken op beide locaties brengen. Met de opbrengst van uw oude en gebruikte kleding kunnen wij dan weer een paar leuke extraatjes voor alle Johan Frisokinderen regelen. Alvast heel hartelijk dank!

Vrij i.v.m. studiemiddag
Maandag 23 april a.s. zijn alle groepen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Theoretisch verkeersexamen
A.s. donderdag 19 april is het zo ver. De leerlingen van groep 7 doen, net als heel veel andere kinderen in Nederland, het theoretisch verkeersexamen voor de basisschool. Kennis is tenslotte de basis waar "veilig deelnemen aan het verkeer" mee begint. Op de Johan Friso wordt daar gelukkig al in de groepen in de onderbouw mee gestart. De meeste kinderen zullen de regels en borden inmiddels dan ook wel kennen. Toch kan het geen kwaad om de kennis voordat het examen écht gedaan moet worden nog even te oefenen. Daarom is op de website www.veiligverkeernederland.nl een aantal oefenexamens beschikbaar. Daarbij kunnen de kinderen direct na het beantwoorden van de vragen de goede en foute antwoorden zien. Ga naar die site en klik in de middelste kolom "oefenen" aan. Op die site staat trouwens nog véél meer informatie die kan bijdragen tot een bewust en verkeersveilig gedrag. Vriendelijke groet en succes groepen 7! Jullie meesters en juffen en Willem van Driel (verkeersouderJFS@gmail.com ).

Groep 7c naar Madurodam
Op uitnodiging van Madurodam gaat groep 7C (meester Jan) een excursie maken in het vernieuwde Madurodam in Den Haag. In het kader van het project “Ik hou van Holland” hadden enkele leerlingen uit deze groep brieven gestuurd naar de leiding van deze miniatuurstad. De inhoud van deze brieven leidde tot de uitnodiging. Dat betekent dat het project voor deze groep onverwachts nog een vervolg gaat krijgen. Op dinsdag 24 april om 09.15 uur zullen de kinderen per bus vanaf de parkeerplaats van het “Wellantcollege” richting Den Haag vertrekken. De kinderen zullen voor 15.15 uur weer terug zijn op school.

Verjaardag leerkrachten groepen 4 en juf Els en juf Yvonne
Op woensdag 25 april vieren de juffen van de groepen 4 hun verjaardagen. Ook juf Els en juf Yvonne van groep 1c vieren hun verjaardag op deze dag. De kinderen van deze juffen mogen verkleed op school komen. Het meebrengen van eten en drinken is deze ochtend niet nodig. De verjaardagen worden in de klas gevierd.

Verjaardag leerkrachten bovenbouw
Op donderdag 26 april vieren de meesters en juffen van de bovenbouw gezamenlijk hun verjaardag. Nadat iedereen zich heeft verzameld in zijn/haar eigen klas lopen we met z’n allen naar Het Palet waar traditiegetrouw een grootse playbackshow gehouden zal worden! Het thema is dit jaar: “Rare Haren Dag,” dus leef je uit! De planning is dat we om 9.30 uur in Het Palet met de show beginnen. Vergeet niet een pakje of flesje water (echt alleen water en geen sap, siroop, fris o.i.d.) mee te nemen. Belangstellende ouders worden bij dezen van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Vergeet u niet uw schoenen even uit te doen, voordat u de gymzaal in loopt? We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen helpen met het versieren en opruimen van de gymzalen in Het Palet. Wanneer u ons daarbij wilt helpen, kunt u zich melden bij de leerkracht. Na afloop van de show lopen de kinderen met hun meester of juf weer terug naar school en gaan dan om 12.00 uur naar huis om te eten. Verder gelden de reguliere schooltijden. 's Middags wordt het feest voortgezet in de eigen klas.

Verjaardag leerkrachten groepen 3
Alle juffen van de groepen 3 vieren op  vrijdag 27 april a.s. hun verjaardag. Die dag mogen de kinderen verkleed naar school komen. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt voor gezorgd.

Meivakantie
Vrijdag 27 april a.s. krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur meivakantie en die van de groepen 5 t/m 8 om 15.15 uur. We zien elkaar graag weer op maandag 7 mei om 08.30 uur op school terug.

Verjaardag juf Petra en juf Fien
Op woensdag 9 mei vieren juf Petra en juf Fien hun verjaardag. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen.

Kinderen moeten een eigen ID-kaart of paspoort hebben
Kinderen mogen vanaf 26 juni niet meer in het paspoort van hun ouders bijgeschreven staan. Aanvragen voor een eigen ID-kaart of paspoort moeten vóór 1 mei ingediend zijn bij de Stadswinkel in Dordrecht. Alleen dan ontvangt het kind het reisdocument nog vóór 1 juli.

Sportdag groepen 3, 4 en 5
De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de middenbouw is de sportdag dit jaar op woensdag 16 mei a.s. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden bij "Hercules" aan de Noordendijk. De kinderen moeten zich op deze dag tussen 08.30 uur en 08.40 uur  op het sportterrein melden bij de begeleider van hun groep. Het programma eindigt om ongeveer 12.15 uur. Zet het alvast in uw agenda!! Meer informatie volgt nog.

Sportdag groepen 6, 7 en 8
Op woensdag 30 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden  bij "Hercules" aan de Noordendijk.  De kinderen moeten zich op deze dag om 8.30 uur bij de begeleider van hun groep melden. Het  programma eindigt om 12.30 uur. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers hebben aangemeld, ontvangen op  woensdag 16 mei via hun (klein)kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Op dinsdag 29 mei is er na schooltijd  in het lokaal van meester Jan op locatie 821 mogelijkheid voor groeps-en spelleiders om de laatste vragen te stellen.

Zomerfeest (kleuters en groepen 8)
Vrijdag 15 juni 2012 is het zomerfeest voor de kleuters. Het thema dit jaar is CIRCUS. De kinderen van de groepen 8 zullen hierbij, net als voorgaande jaren, assisteren. De schooltijden zijn die dag aangepast. De kleuters worden om 09.00 uur op school verwacht, op locatie 196. Na de lunch gaan de kinderen om 12.30 uur naar huis. Meer informatie volgt in de nieuwsbrieven en de uitnodiging.
Als u op een of andere manier connecties met een circus heeft, wilt u dan contact opnemen met juf Deanne, locatie 196.

 
16 april 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018