Nieuwsbrief 18
 

7 mei 2012

Zending
Het totaalbedrag dat we voor China/Taiwan mochten ophalen is € 780,71. Alle gevers enorm bedankt. De juffen Erna en Monique zijn nu de betreffende weeshuizen in Taiwan en China ermee aan het verblijden! We sparen tot de zomervakantie verder voor een ander doel, namelijk voor kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben en gebruik maken van een bezoek aan Villa Pardoes. Meer hierover leest u op onze website.

Laatste schooldag groepen 3, 4 en kleuters van locatie 821
Vanwege een interne verhuizing zullen alle leerlingen van de groepen 3, 4 en de kleutergroepen van locatie 821 op donderdag 5 juli vrij zijn. Woensdag 4 juli is voor deze kinderen dus de laatste schooldag voor de zomervakantie.

Bedankt
Iedereen bedankt voor het slagen van een fantastische dag! Natuurlijk hebben wij het dan over 26 april, de dag waarop wij allemaal tegelijk “jarig” waren. Wij hebben met elkaar genoten van jullie allemaal, de geweldige hulp van vele hulptroepen om Het Palet aan te kleden zo heel erg vroeg in de morgen. Maar vooral van de geweldige optredens, de gemoedelijke Johan Frisosfeer tijdens dit spektakel en niet te vergeten de “rare-haren” van iedereen. Natuurlijk willen wij de kinderen en ouders ook bedanken voor de prachtige, overheerlijke en praktische cadeaus die we hebben mogen ontvangen. Een dag die we niet snel vergeten, vandaar: BEDANKT!
Namens alle meesters en juffen van de bovenbouw.

Verjaardag
Dinsdagmorgen 15 mei vieren Juf Petra, juf Annelies en juf Erica hun verjaardagen in de klas.
De kinderen mogen die ochtend verkleed naar school komen.

Hemelvaart-/pinkstervakantie
Woensdag 16 mei a.s. begint voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur de hemelvaart-/pinkstervakantie en voor de groepen 5 t/m 8 om 12.15 uur. We zien elkaar graag weer op dinsdag 29 mei om 08.30 uur op school terug.  We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!

Sportdag groepen 3, 4 en 5 op 16 mei
Op woensdag 16 mei is de sportdag voor de groepen 3, 4 en 5. Deze sportdag zal gehouden worden bij “Hercules” aan de Noordendijk. We willen u verzoeken om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Als u met de auto komt, willen we u vriendelijk vragen om deze te parkeren aan de kant van Reeland. Op deze manier kan een verkeerschaos het beste voorkomen worden. (N.B. niet parkeren bij de nooduitgang van de sporthal s.v.p.). De kinderen en de begeleiders moeten zich tussen 08.30 uur en 08.40 uur melden bij de leerkracht van hun eigen kind. Om uiterlijk 12.15 uur zal de sportdag weer afgelopen zijn. Met Groenland en Okidoki zullen afspraken gemaakt worden omtrent het brengen en halen van de kinderen. Deze dag zijn er 2 pauzes. U kunt uw kind voor één van deze pauzes wat te eten en drinken meegeven. Wilt u zorgen voor passende kleding? Omdat we dit jaar ook gebruik maken van de sporthal, gaat de sportdag bij slecht weer (met een aangepast programma) gewoon door.

Sportdag groepen 6, 7 en 8 op 30 mei
Op woensdag 30 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden bij "Hercules" aan de Noordendijk. De kinderen moeten zich op deze dag om 8.30 uur bij de begeleider van hun groep melden. Het programma eindigt om 12.30 uur. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers hebben aangemeld, ontvangen op woensdag 16 mei via hun (klein)kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Op dinsdag 29 mei is er na schooltijd in het lokaal van meester Jan op locatie 821 mogelijkheid voor groeps-en spelleiders om de laatste vragen te stellen.

Zomerfeest (kleuters en groepen 8)
Vrijdag 15 juni 2012 is het zomerfeest voor de kleuters. Het thema dit jaar is CIRCUS. De kinderen van de groepen 8 zullen hierbij, net als voorgaande jaren, assisteren. De schooltijden zijn die dag aangepast. De kleuters worden om 09.00 uur op school verwacht, op locatie 196. Na de lunch gaan de kinderen om 12.30 uur naar huis. Meer informatie volgt in de nieuwsbrieven en de uitnodiging.
Als u op een of andere manier connecties met een circus heeft, wilt u dan contact opnemen met juf Deanne, locatie 196.

Medezeggenschapsraad
Aan het eind van dit schooljaar zullen zowel Peter den Butter als Paul van Driel de Medezeggenschapsraad  verlaten. Het aantal kinderen op onze school is iets gedaald, dus willen we in hun plaats 1 ouder zoeken. Inmiddels heeft zich een kandidaat aangediend: Linda Jacobs van den Hof. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief alvast aan u voor. Bent u ook geïnteresseerd in onze MR en wilt u tegenkandidaat zijn, dan kunt u zich voor 1 juni melden bij Jenny Timmers, secretaris van de MR (tel. 078-6166202). Als zich tegenkandidaten melden, dan zullen we op korte termijn een verkiezing uitschrijven. Zonder tegenkandidaten zal Linda gekozen worden.

Nieuw MR-lid
Mijn naam is Linda Jacobs van den Hof, getrouwd en moeder van twee kinderen die beiden op de Johan Frisoschool zitten (groep 3 en 5). Naast het moederschap werk ik parttime als assistent-accountant. Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school. Mede daarom heb ik de afgelopen jaren dikwijls geholpen bij activiteiten van de school. Ik zou graag de mogelijkheid krijgen om deze betrokkenheid uit te breiden met een deelname in de medezeggenschapsraad. Wellicht kan mijn financiële achtergrond hierbij van nut zijn.

Belangrijke data
16 mei: sportdag groep 3 t/m 5
17 mei t/m 28 mei: hemelvaart-/pinkstervakantie
30 mei: sportdag groepen 6 t/m 8
15 juni: zomerfeest kleuters
25/26 juni: 10-minuten-gesprekken op aanvraag
27 juni: rapporten /plakboeken mee
2 juli: afscheidsavond groepen 8
4 juli: laatste schooldag groepen 3, 4 en de kleuters van 821 (zie bericht in deze nieuwsbrief)
5 juli: laatste schooldag overige groepen
6 juli: zomervakantie

 
7 mei 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018