Nieuwsbrief 19
 

14 mei 2012

Geboren
Juf Angelique v/d Hoogt is moeder geworden van een prachtige dochter. Haar naam is Deborah Elisheva, roepnaam Elisha. Vanaf deze plek willen wij juf Angelique en haar man van harte feliciteren.

Zending
Op locatie 196 mochten we alvast een bedrag van € 143,00 ophalen. Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie bijdragen. Het geld zal ten goede komen aan Villa Pardoes. Meer informatie is te vinden op onze website.

Hemelvaart-/pinkstervakantie
Woensdag 16 mei a.s. begint voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur de hemelvaart-/pinkstervakantie en voor de groepen 5 t/m 8 om 12.15 uur. We zien elkaar graag weer op dinsdag 29 mei om 08.30 uur op school terug. We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe!

Verjaardag
Op woensdag 30 mei a.s. vieren juf Esmé en juf Cynthia hun verjaardag in de klas. De kinderen van deze juffen mogen die dag verkleed naar school komen.

Sportdag groepen 6, 7 en 8
Op woensdag 30 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6, 7 en 8. De sportactiviteiten zullen plaatsvinden bij "Hercules" aan de Noordendijk. De kinderen moeten zich op deze dag om 8.30 uur bij de begeleider van hun groep melden. Het programma eindigt om 12.30 uur. Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s die zich als helpers hebben aangemeld, ontvangen op woensdag 16 mei via hun (klein)kind verdere informatie. Zet het alvast in uw agenda!! Op dinsdag 29 mei is er na schooltijd in het lokaal van meester Jan op locatie 821 mogelijkheid voor groeps-en spelleiders om de laatste vragen te stellen.

Musical groepen 8
In week 26 zullen de groepen 8 hun musical voor publiek gaan spelen. Dit jaar hebben we het iets anders aangepakt dan andere jaren. Drie groepen spelen een bestaande musical en één groep speelt een zelfgeschreven  musical! Bovendien hebben we een locatie gevonden de heel erg goed past bij beide musicals. Deze locatie heeft echter wel een beperkte capaciteit wat betreft het aantal toeschouwers. Daarom zullen alle groepen hun avondvoorstelling niet 1 maar 2 keer spelen! De eerste avondvoorstelling zal om 18.30 uur aanvangen, de tweede om 20.30 uur.
Voor iedere leerling zijn er maximaal 5 kaartjes beschikbaar. Twee kaartjes zijn gratis, de andere 3 kaartjes (minder mag ook) kunnen voor € 2,- per stuk worden aangeschaft bij de leerkracht. De leerlingen krijgen de 2 gratis kaartjes begin juni. Daarop is te zien of het kaartjes voor de eerste of tweede avondvoorstelling zijn. Als een leerling kaartjes voor de eerste avondvoorstelling heeft gekregen, zijn de andere 3 kaartjes (of minder) die bijgekocht worden ook voor diezelfde avondvoorstelling. De kaartverkoop start op maandag 4 juni. Na aanschaf van de extra kaartjes mag er uiteraard wel geruild worden.
De plaats waar de musicals gespeeld gaan worden, is het oude LTS-gebouw aan de Reeweg-Oost (de ingang is aan de Madoerastraat nummer 2). Houd er rekening mee dat er een beperkt aantal parkeerplaatsen is (we hopen op lekker weer, zodat iedereen op de fiets kan komen).

Belangrijke data
16 mei: sportdag groep 3 t/m 5
17 mei t/m 28 mei: hemelvaart-/pinkstervakantie
30 mei: sportdag groepen 6 t/m 8
15 juni: zomerfeest kleuters
25/26 juni: 10-minuten-gesprekken op aanvraag
25 juni: musical groep 8C (meester Jan Willem)
26 juni: musical groep 8D (meester Dick-Jan)
27 juni: musical groep 8A (juf Monique/meester Enrico)
27 juni: rapporten/plakboeken mee
28 juni: musical groep 8B (juf Sandy/juf Mandy)
2 juli: afscheidsavond groepen 8
4 juli: laatste schooldag groepen 3, 4 en de kleuters van 821
5 juli: laatste schooldag overige groepen
6 juli: zomervakantie

 
14 mei 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018