Nieuwsbrief 21
 

18 juni 2012

Zending
We sparen tot de zomervakantie voor een vakantieverblijf voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Dit verblijf heet Villa Pardoes en staat in Kaatsheuvel nabij het park de Efteling. We willen iedereen bedanken voor de bijdrage van de afgelopen weken.
Op locatie 821 kwam het totaal te staan op € 58,54 en op locatie 196 werd zelfs € 143,00 opgehaald! Wilt u wat meer informatie over dit project, neem dan een kijkje op onze website.

Afscheid collega's
Aan het einde van dit cursusjaar nemen we helaas om formatieve redenen afscheid van een aantal geweldige collega's. Juf Cynthia, juf Els Mensinga , juf Milou, meester Bart, juf Alinde, meester Jordy en juf Sascha namens ons allemaal enorm bedankt voor al jullie (inval-/LIO)werkzaamheden op de Johan Frisoschool! We wensen jullie alle goeds voor de toekomst en hopen natuurlijk van harte dat jullie heel snel opnieuw een baan zullen vinden!
Ook van juf Angelique Hartog moeten we helaas afscheid nemen. Zij is een heel aantal jaren als groepsleerkracht werkzaam geweest bij ons op school. Juf Angelique is momenteel met zwangerschapsverlof, maar zal na haar verlof in oktober a.s. aan het werk gaan op de Julianaschool in groep 8. We wensen juf Angelique heel veel plezier in haar verlof en met haar nieuwe groep kinderen en collega's op de Julianaschool!

Juf Sandra 25 jaar in het onderwijs
In de afgelopen week hebben we juf Sandra verrast met een bezoekje  i.v.m. haar 25-jarig jubileum bij het onderwijs. Ondanks het moeilijke feit dat juf Sandra ziek thuis is, willen we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan aan haar jubileum. Namens alle collega's hebben we haar onze hartelijke felicitaties overgebracht.

Rectificatie data/tijden/locatie musicals groep 8
In nieuwsbrief 19 (14 mei j. l.) heeft een stukje gestaan over de musicals van de groepen 8. Onaangenaam verrast door een aantal ontwikkelingen waar we geen grip op hebben, zijn we genoodzaakt een aantal wijzigingen door te voeren. Doordat we niet meer terecht konden op de locatie die we voor ogen hadden, is er nog meer veranderd. De locatie waar de kinderen de musicals gaan spelen is het Insula College aan de Koningstraat. In het schema hieronder ziet u welke groep wanneer speelt: 

Dag

Groep

Musical

Aanvang

Maandag 25 juni

Groep 8 meester Jan Willem

“Hippie Hotel”

18.30 u

Maandag 25 juni

Groep 8 meester Enrico/Juf Monique

“Hippie Hotel”

20.30 u

Dinsdag 26 juni

Groep 8 juf meester Dick Jan

“Hippie Hotel”

18.30 u

Dinsdag 26 juni

Groep 8 juf Mandy/juf Sandy

“Loods 8”

20.30 u


U ziet dat dit data zijn waarop ook de 10-minuten-gesprekken plaatsvinden. We zijn ons ervan bewust dat dit verre van ideaal is, maar door de overmachtssituatie konden we helaas niet anders. In die gevallen waarin dit een probleem oplevert (bijv. als u voor uw ene kind op gesprek bent uitgenodigd terwijl uw groep 8-kind de musical speelt) raad ik u aan even contact op te nemen met de betreffende leerkracht om een andere afspraak te maken.

Schoonmaakavond groepen 1 en 2
Ook nu hebben we uw hulp hard nodig om de klassen schoon te maken. Wie helpt? Dit gebeurt in week 26. Op de deur van de klas hangt een intekenlijst met datum en tijd. De koffie staat klaar!

Schoonmaak materialen onderbouw
Op woensdag 27 juni worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droog deppen aangezien de afbeelding er anders afgaat. Wilt u die dag uw kind een stevige (plastic) tas meegeven en haar en/of hem om 12 uur in de klas ophalen? Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wisselen van groepen
Maandagmiddag 2 juli a.s. zullen we 's middags weer een half uurtje met alle kinderen naar hun nieuwe lokaal, bij hun nieuwe juf of meester gaan, zodat ze weten waar ze na de vakantie terecht komen.

Kledinginzameling
Dinsdag 3 juli wordt er weer kleding ingezameld! Brengt u uw gebruikte kleding naar de daarvoor bestemde plekken op beide locaties. Met de opbrengst van uw oude en gebruikte kleding kunnen wij dan weer een paar leuke extraatjes voor alle Johan Friso kinderen regelen. Op de website  kunt u onder het kopje kledinginzameling alle informatie vinden. Alvast heel hartelijk dank!

Afscheid MR-leden
Eind van dit schooljaar zal een tweetal leerkrachten, Petra Kamerman en Ute Admiraal, de medezeggenschapsraad verlaten. Als kandidaten hebben zich aangediend Jan Willem Snoek en Deanne Welgraven. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit voor 1 juli melden bij Peter den Butter, voorzitter van de MR (tel. 06-55884913). Ook zal de MR aan het eind van het schooljaar afscheid nemen van dhr. Paul van Driel en dhr. Peter den Butter. Als ouders zijn zij jarenlang lid geweest van de MR. We bedanken de vertrekkende  MR-leden  voor hun betrokkenheid bij de MR de afgelopen jaren.

Afscheid Ouderraadsleden
Dit jaar neemt een aantal ouders uit de Ouderraad afscheid: Monique de Heer, Petra den Butter, Monique Retel, Corrie Pruijssers, Helga Klijn, Magda Draisma en Sandra Leeuwestein. Ouders die zich al vele jaren zeer actief en enthousiast inzetten tijdens verschillende activiteiten. Deze ouders hebben veel werk uit handen genomen en daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar. Gelukkig zijn er ouders die blijven en weer nieuwe ouders die het stokje overnemen zodat de kinderen weer leuke activiteiten en feesten krijgen. Alle leden van de ouderraad: hartelijk dank voor het afgelopen jaar!

Aanmelden LunchLokaal
Beste ouders/verzorgers
Voor veel kinderen loopt de aanmelding van de overblijfdagen voor LunchLokaal gewoon door. Er zijn ook ouders die ervoor hebben gekozen de dag(en) voor 1 schooljaar aan te melden. Wij willen u er daarom aan herinneren ervoor te zorgen dat uw kind(eren) ook na de zomervakantie is/zijn aangemeld, zodat u niet voor extra kosten komt te staan.
Eenmaal aangemelde dagen kunt u altijd tot een dag van tevoren 23:59 uur annuleren. Er zullen dan geen kosten in rekening worden gebracht. Vakanties en dagen dat er op de hele school geen overblijf is, worden door LunchLokaal uit het systeem gehaald. Overblijf die komt te vervallen door bijvoorbeeld een schoolreis moet u zelf afmelden.

EHBO
Met ingang van cursusjaar 2012/2013 zullen we als school helaas geen jeugd-EHBO lessen meer aanbieden in onze groepen 8. Gebleken is dat deze lessen een te groot deel van onze lestijd in beslag namen, waardoor een aantal vakgebieden minder aandacht kon krijgen dan wenselijk en noodzakelijk is. Een woord van bijzondere dank aan mw. Sietske van Dalen, die de afgelopen jaren de coördinatie van de jeugd-EHBO lessen bij ons op school heeft verzorgd. Ook vanaf deze plaats willen we alle ouders en vrijwilligers die de afgelopen jaren bij deze geweldige lessen betrokken waren heel hartelijk bedanken voor al hun inzet en betrokkenheid.

Belangrijke data
25/26 juni:10-minuten-gesprekken op aanvraag en musicalavonden groepen 8
27 juni: rapporten/plakboeken mee
2 juli: afscheidsavond groepen 8
4 juli: laatste schooldag groepen 3, 4, de kleuters van 821 en de groepen 8
5 juli: laatste schooldag overige groepen
6 juli: zomervakantie

 
18 juni 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 23-09-2018