Nieuwsbrief 22
 

2 juli 2012

Bericht van overlijden
Vorige week zondag 24 juli j.l., werden wij opgeschrikt door het onverwacht overlijden van Dhr. Paul  van Driel. Paul is echtgenoot van Rita en de vader van Eva uit groep 8 (juf Mandy en juf Sandy), Naomi, Rachel en Ruben (allen oud leerlingen van onze school). Paul is 43 jaar geworden.
Naast liefhebbend echtgenoot en vader was Paul voor onze school ook lid van de MR, de GMR en lid van de kampcommissie voor de groepen 8.
Wij wensen het gezin van Paul en zijn familie en naasten Gods troostende nabijheid om dit onvoorstelbaar grote verlies met elkaar te kunnen dragen.

Zending
We besluiten het cursusjaar met een prachtig totaalbedrag van beide locaties. Villa Pardoes, het verblijf dat bedoeld is om kinderen met een levensbedreigende ziekte een fijne vakantieperiode te bieden, mag een bedrag van € 450,84 in ontvangst nemen! Alle gevers heel hartelijk dank voor jullie bijdragen. Ieder bedrag kan uiteindelijk een verschil brengen in een mensenleven, dat is toch een mooie gedachte! Volgend cursusjaar hopen we weer een nieuw project te starten.

Afscheidsavond groepen 8
Vanavond nemen we als CBS Johan Friso afscheid van 105 leerlingen uit groep 8. We wensen de kinderen van groep 8, samen met hun gezins-en familieleden een heel fijne en gezellige avond toe.
Afscheid nemen van je basisschool is niet niks; wij gaan jullie levendigheid, gezelligheid en aanwezigheid missen op onze school. We wensen jullie, namens alle kinderen, ouders, juffen en meesters een heel mooie toekomst op het voortgezet onderwijs. En natuurlijk rekenen we erop dat we jullie regelmatig nog even terug zullen zien.

Afsluiting schooljaar in de groep
Op het laatste dagdeel voor de zomervakantie mogen de kleuters speelgoed mee naar school nemen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen een gezelschapsspel mee naar school nemen. We verzoeken u vriendelijk geen speelgoed mee te geven waar harde geluiden uit komen. Tevens zijn computerspelletjes en oorlogsspelletjes niet toegestaan.

Fijne vakantie
Namens alle collega's wens ik u, samen met uw kind(eren), een heel fijne zomervakantie.
We kijken met elkaar terug op een veelzijdig en boeiend schooljaar, waarin heel veel mooie, maar ook moeilijke en verdrietige omstandigheden zijn geweest rondom kinderen, hun gezinnen, naasten en collega's. Een jaar waarin we met elkaar afscheid hebben genomen van meester Bert van de Loosdrecht. Vanuit een vernieuwd perspectief als directeur mocht ik het afgelopen jaar ervaren wat een voorrecht het is leiding te mogen geven aan onze school.
Ook vanaf deze plaats wil ik u danken voor het in ons gestelde vertrouwen het afgelopen jaar. Uw medewerking, inzet en betrokkenheid bij onze school, op welke manier dan ook, hebben verschil gemaakt voor onze leerlingen en voor ons onderwijs.
Maandag 20 augustus a.s. verwachten we alle kinderen weer uitgerust terug op school.

Schoolgids, nieuwsbrieven en de activiteitenkalender 2012-2013
Na de zomervakantie ontvangt u via uw kind onze geheel vernieuwde schoolgids. We verzoeken u vriendelijk dit document met aandacht te lezen, omdat een aantal dagelijkse afspraken meer specifiek en 'up to date' zijn geformuleerd.
In onze nieuwsbrieven wordt u tweewekelijks geïnformeerd over praktische bijzonderheden rondom 'het schoolse leven' van uw kind(eren). Wij adviseren u de data van de nieuwsbrieven in uw agenda te noteren en/ of gebruik te maken van onze RSS-feed.
De activiteitenkalender 2012-2013, waarin alle vakanties, feestdagen, studiedagen en overige bijzonderheden vermeld staan, kunt u zoals gebruikelijk vanaf onze website downloaden. Vanaf de eerste schooldag in het nieuwe cursusjaar is deze activiteitenkalender beschikbaar.

Onderwijsnieuwsbrief
Zoals afgesproken, komt er rond ieder rapport een onderwijsnieuwsbrief uit. De onderwijsnieuwsbrief informeert u als ouder over onderwijskundige ontwikkelingen bij ons op school. Heeft u de nieuwste onderwijsnieuwsbrief al gelezen? Deze is vorige week op onze website geplaatst.

Nieuwe afspraken trakteren
Jarig zijn is voor heel veel kinderen een belangrijk hoogtepunt in het jaar. En natuurlijk vinden wij het als school heel belangrijk zorgvuldig aandacht te besteden aan zo'n prachtig moment! Voor het komend cursusjaar hebben we als school opnieuw nagedacht over onze 'tradities' rondom het vieren van de verjaardagen van de kinderen bij ons op school. Het is wenselijk gebleken hierover nieuwe afspraken te maken met elkaar.
Voor de groepen 1 t/m 3 op locatie 196 maken we de afspraak dat de kinderen mogen trakteren in hun eigen groep. Tussen 11.30 en 12.00 uur mag de jarige, samen met een vriend of vriendin, naar de andere groepen van hetzelfde leerjaar. Dus de kleuters mogen langs de kleutergroepen en de kinderen van de groepen 3 mogen langs de andere groepen 3. Het is niet de bedoeling de kinderen in de andere groepen te trakteren. Natuurlijk schrijven de leerkrachten  van de parallelgroepen  een verjaardagsgroet op de verjaardagskaart  en vanzelfsprekend ontvangt de jarige een persoonlijke felicitatie.
Om de rust in de school te bewaren, vieren de kinderen van de groepen 4 t/m 8 op locatie 821 hun verjaardag alleen in de eigen groep. Ze krijgen van hun juf/meester een mooie verjaardagskaart waar alle kinderen uit hun groep hun naam op mogen schrijven.

Kindernieuwsbrief
Vanmiddag gaan alle kinderen kennismaken met hun nieuwe juf of meester. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van komend schooljaar, de huidige groepen 3 t/m 7, krijgen woensdag een kindernieuwsbrief mee . In deze nieuwsbrief herhalen we een aantal belangrijke 'nieuwtjes' en afspraken die vandaag ook met alle kinderen in de groep besproken zijn.

Groot onderhoud zomervakantie
In de zomervakantie zullen op beide locaties aanpassingen gedaan worden, om extra gespreksruimtes te realiseren. Tevens zullen beide locaties door ons schoonmaakbedrijf grondig worden schoongemaakt.

Opknapbeurt locatie 196
We zijn heel blij bij u te kunnen aangeven dat locatie 196 in de zomervakantie een grondige opknapbeurt zal ondergaan. Zo zal de vloerbedekking in alle lokalen worden vervangen door marmoleum en zal er geverfd worden. Volgens de planning van de aannemer gaat dit lukken in de zomervakantie. In de laatste week van de zomervakantie zullen onze schoonmakers het gebouw komen schoonmaken, waarna de leerkrachten alle lokalen weer kunnen gaan inrichten.

Belangrijke data
2 juli: afscheidsavond groepen 8
4 juli: laatste schooldag groepen 3, 4, de kleuters van 821 en de groepen 8
5 juli: laatste schooldag overige groepen
6 juli: zomervakantie
20 augustus: aanvang van het nieuwe schooljaar

 
2 juli 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018