Nieuwsbrief 01
 

27 augustus 2012

Een nieuw schooljaar...
Fijn om alle kinderen, ouders en leerkrachten weer te mogen begroeten aan het begin van het nieuwe schooljaar!
In onderstaand gedicht wordt treffend verwoord dat we allemaal op eigen manier ons aandeel mogen leveren. Dat wat je doet (of laat) verschil maakt. En natuurlijk is dit ook van toepassing op de manier waarop we op school met elkaar om willen gaan.
Wij wensen u als team van de Johan Frisoschool een heel goed cursusjaar toe.

Je kunt de eerste toon zijn van een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden
wees niet bang
ook wanneer de toon amper klinkt

Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt
wees niet bang
ook wanneer de tegenwind je striemt

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood
wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen zit

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt
wees niet bang
ook wanneer de wolk nog zwijgt

Je kunt de eerste pas zijn voor een dans
die alle voeten leidt naar onze God
wees niet bang
ook wanneer je voet nog struikelt

Christa Peikert-Flaspöhler

Activiteitenkalender
De Activiteitenkalender 2012-2013 kunt u inmiddels weer op onze website vinden. Deze activiteitenkalender is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Vanzelfsprekend wordt u in geval van wijzigingen in de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Schoolgids
Inmiddels heeft u via uw zoon/ dochter onze geheel vernieuwde schoolgids ontvangen. Wij adviseren u deze schoolgids aandachtig door te nemen, zodat u goed geïnformeerd bent over de gang van zaken op school.

Informatieavond groep 1 t/m 8
Donderdag 13 september a.s. wordt de jaarlijkse informatieavond voor ouders gehouden. U krijgt deze avond te horen wat er in het betreffende leerjaar allemaal gebeurt. Er zullen weer 2 rondes zijn, zodat u meerdere groepen kunt bezoeken. De kinderen krijgen hierover vandaag een brief mee. We verzoeken u vriendelijk om het betreffende strookje nog deze week bij de leerkracht in te leveren.

Gymrooster
Maandagochtend:
alle groepen 5, groep 8D meester Jan Willem, groep 8B meester Enrico,  groep 7B meester Jan.
Maandagmiddag:
groep 8A meester Dick Jan.
Dinsdagochtend:
alle groepen 6.
Woensdagochtend:
groep 3B juf Ute (de kinderen van deze groep moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden), groep 4B juf Anita (de kinderen van deze groep moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden), groep 3C juf Klazien (de kinderen van deze groep moeten om 12.00 uur bij het Palet opgehaald worden), groep 4C juf Roelie (de kinderen van deze groep moeten om 12.00 uur bij het Palet opgehaald worden).
Donderdagochtend:
groep 3A juf Judith W.(de kinderen van deze groep moeten om 08.25 uur bij het Palet gebracht worden), groep 4A juf Atie (de kinderen van deze groep moeten om 12.00 uur bij het Palet opgehaald worden).
Vrijdagochtend:
groep 7C juf Nelleke, groep 7A juf Ilonka, groep 7D juf Judith V.
Vrijdagmiddag:
groep 8C juf Sandy.

Opknapbeurt locatie 196
We zijn heel blij dat de eerste fase van de opknapbeurt van locatie 196 in de vakantie goed verlopen is. In de laatste weken van de zomervakantie is er door alle juffen en meesters van onze school, samen met een grote schoonmaakploeg, heel hard gewerkt om de lokalen weer gezellig in te richten. En het resultaat mag er zijn; zonnige, frisse lokalen, voorzien van marmoleum en een strakke wandafwerking. Ook al het schilderwerk is gedaan en de toiletten zijn voorzien van gietvloeren. In de periode tot de kerstvakantie zullen ook de gangen, de mediatheek en het speellokaal worden voorzien van nieuwe vloeren. We proberen de werkzaamheden in het gebouw zoveel mogelijk te plannen in de herfstvakantie, zodat ons onderwijs zo optimaal mogelijk doorgang kan vinden. Ook de entree van locatie 196 wordt geheel vernieuwd en het buitenschilderwerk wordt aangepakt.

Medezeggenschapsraad
Binnen de medezeggenschapsraad (MR) zijn wat wijzigingen opgetreden waardoor de samenstelling er nu als volgt uit ziet:
Oudergeleding: Gert-Jan Prosman (voorzitter), Sietske van Dalen, Linda Jacobs van den Hof en Jenny Timmers (secretaris).
Leerkrachtgeleding: Anky Gerritsen, Els den Otter, Jan Willem Snoek en Deanne Welgraven.
Mocht u zaken hebben die u belangrijk voor ons vindt, dan horen wij dat graag!

Jantje Beton
1 x in de 2 jaar doen wij als school mee met de Jantje Beton Loterij. De loterij wordt dit jaar gehouden van 5 t/m 19 september. Jantje Beton is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen weer veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Door loten te verkopen, steunen we niet alleen deze projecten maar verdienen we ook geld voor de Johan Friso! 50% van de opbrengst is namelijk voor onze school. Dit geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het opknappen van het schoolplein of voor buitenspeelmateriaal. De leerlingen van de groepen 5 t/m 7 mogen de loten verkopen. Begin september krijgen zij een uitgebreide instructiebrief mee naar huis. Wilt u deze (samen met uw zoon/dochter ) goed doorlezen zodat de actie ook dit jaar weer een succes wordt!

Kledinginzameling
Donderdag 13 september a.s. zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden in samenwerking met ReShare, een organisatie die zich bezighoudt met het ophalen van tweedehands kleding ten behoeve van nationale en internationale hulpverleningsprojecten. Zoals bekend ontvangen we voor iedere kilo kleding die is ingezameld een financiële vergoeding, waarvan we leuke extraatjes kopen voor de kinderen van onze school. U kunt uw kleding tot 9.00 uur alleen op locatie 196 inleveren. Hoort zegt het voort!! Alvast bedankt voor uw medewerking.

Speltraining van stichting Het Schooltheater
Stichting Het Schooltheater biedt vanaf september leerlingen van de Johan Frisoschool een training aan, waarbij ze elke week toneel spelen, dansen of zingen. Gedurende 20 lessen leren kinderen toneelspelen op basis van improvisatie, het spelen van zelfverzonnen verhalen, maar ook leren ze hoe ze duidelijk moeten spreken op het toneel en hoe je moet reageren op het spel van een tegenspeler. Dit jaar krijgen de leerlingen naast drama ook de disciplines zang en dans aangeboden.
Een groot aantal leerlingen heeft zich al ingeschreven voor deze training en doet mee aan de eerste (openbare) les op 14 september a.s. in het speellokaal van locatie 821.
Inschrijven voor de openbare les kan door voor 7 september een e-mail te sturen naar info@schooltheater.nl . Binnenkort krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een flyer mee met meer informatie over deze training en Het Schooltheater.

Sportnieuws
Een nieuw schooljaar betekent ook weer een nieuw schoolsportseizoen! Zoals altijd zal de Johan Frisoschool aan zoveel mogelijk schoolsportevenementen proberen mee te doen. De coördinatie van de schoolsportevenementen ligt bij Sportbedrijf Dordrecht, de interne organisatie van de Johan Frisoschool is in handen van ons: de sportcommissie.

Door middel van schoolsportevenementen wil Sportbedrijf Dordrecht jeugd binnen het basisonderwijs in Dordrecht op een leuke manier kennis laten maken met verschillende sporten. Voor scholen is meedoen aan meerdere schoolsportevenementen een mogelijkheid om zich te kunnen profileren als gezonde en sportieve school.

Verschillende sportverenigingen helpen mee in de organisatie en stellen hun accommodatie en materialen beschikbaar. Een groot deel van de organisatie ligt bij vrijwilligers; het kan daarom gebeuren dat de informatie pas kort voor het toernooi bij ons terecht komt. Wij zullen onze uiterste best doen om alles zo snel mogelijk in te delen, op een rij te zetten en naar u te communiceren. Houd daarom het sportgedeelte op onze website goed in de gaten.

Fair Play & Respect:
Ook komend schooljaar zal het thema ‘Sportiviteit & Respect’ terugkomen bij de verschillende schoolsportevenementen. Het thema Fairplay speelt een belangrijke rol in de sport. Ook tijdens de schoolsportevenementen vinden we het belangrijk hier aandacht aan te besteden. Kinderen, leerkrachten, ouders en begeleiders moeten kunnen genieten van een prettige sfeer.

Veranderingen voor dit schoolsportjaar:
Voorheen vonden er elk schooljaar twee schaakevenementen plaats: individueel en teams. Dit schooljaar worden deze samengebracht in één schoolsportevenement.
Het basketbaltoernooi heeft plaats moeten maken voor een nieuw schoolsportevenement: het hockeytoernooi. Dit zal plaatsvinden op woensdag 20 maart. Na een gouden en zilveren medaille in Londen verwachten wij natuurlijk veel enthousiaste deelnemers hiervoor!

Maar we beginnen met een aantal vertrouwde sporten, ten eerste met handbal. De inschrijfformulieren zullen deze week wordt uitgedeeld en zijn ook te downloaden via deze website, uiteraard onder het kopje sport. Inschrijvingen moeten vóór donderdag 6 september binnen zijn, het toernooi zelf wordt gehouden op woensdag 26 september. Deze sport is voor alle groepen.
Alleen voor de kinderen van de groepen 3 en 4 is het zaalkorfballen op woensdag 17 oktober.
In de herfstvakantie is voor alle groepen weer het zaalvoetbaltoernooi. Meer informatie daarover volgt in de volgende nieuwsbrieven.

En tot slot nog even dit: Elke leerling die namens CBS Johan Friso meedoet aan een schoolsporttoernooi dient een eigen schooltenue te dragen. Zonder schooltenue kan uw zoon of dochter helaas niet meedoen. Dit schooltenue van CBS Johan Friso (wit shirt + blauw broekje) is alleen te verkrijgen via de sportcommissie. Dit gaat d.m.v. het betalen van een borgsom van € 25,00. Het tenue blijft dan in uw bezit.
Wanneer uw kind de school verlaat en het tenue verkeert in goede staat, krijgt u de borgsom terug. Om (nog eens) na te lezen hoe het precies werkt kunt u bij het sportgedeelte van onze website (iets naar beneden scrollen) het oranje woord “sporttenue” aanklikken.
We zullen in de nieuwsbrieven de “afhaaldata” bekend maken, waarop de sporttenues te verkrijgen zijn. Wij wensen iedereen een heleboel leuke, sportieve dagen toe!

De sportcommissie van CBS Johan Friso

Belangrijke data
10 september: Nieuwsbrief 2 staat op de website.
13 september: Informatieavond 19.30 uur(alle groepen).
18 september: Schoolreis groep 3 t/m 7 (groepen 1, 2 en 8 zijn vrij).
19 t/m 21 september: Schoolfotograaf.
24 september: Nieuwsbrief 3 staat op de website.
26 t/m 28 september: Schoolkamp groepen 8.

3 oktober: Start Kinderboekenweek.
5 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
8 oktober: Nieuwsbrief 4 staat op de website.
12 oktober: Afsluiting Kinderboekenweek.
20 t/m 28 oktober: Herfstvakantie.
29 oktober: Studiedag (alle groepen zijn vrij).
30 oktober: Nieuwsbrief 5 staat op de website.

 
27 augustus 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018