Nieuwsbrief 07
 

26 november 2012

Sinterklaas
Woensdag 5 december a.s. brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. Vanzelfsprekend bent u als ouder van harte welkom deze feestelijke intocht bij te wonen. Om te zorgen voor optimaal zicht voor de kinderen vragen we u vriendelijk plaats te nemen op de stoep bij de rotonde. De kinderen zullen samen met hun juffen een plaatsje zoeken om dit feest van dichtbij mee te kunnen maken. Alvast hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Vakantieregeling 2013-2014
Helaas laat de vakantieregeling 2013-2014 langer op zich wachten dan we gewend zijn.  Vanaf maandag 17 december a.s. zal de vakantieregeling worden gepubliceerd op onze website.

Kerstkaarten uitdelen
Elkaar een kerstkaart geven, is prima. Maar dan wel aan alle kinderen in je groep. Kerstkaarten uitdelen is geen taak van de leerkracht en dient buiten het lokaal te gebeuren (zie schoolgids).

Kerstviering groepen 1 en 2
De groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest  in de “Kandelaarkerk” bij winkelcentrum “De Bieshof” op woensdag 19 december van 18.30 uur - 19.30 uur. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom. Binnenkort krijgt u hiervoor een uitnodiging. Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeesten van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen
• het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.
 

Betaling ouderbijdrage en schoolreis
De ouderraad zal ook in 2013 voor de kinderen weer veel extra activiteiten organiseren en/of activiteiten ondersteunen die buiten de reguliere schoolkosten vallen. Denk hierbij aan sinterklaas- en kerstfeest, de kosten van busvervoer, sportdagen, festiviteiten etc. En natuurlijk gaan de kinderen in 2013 ook weer op schoolreis. Ook deze kosten vallen buiten de reguliere schoolkosten.
Jaarlijks wordt de vaste ouderbijdrage en het schoolreisgeld apart geïnd. Met ingang van januari 2013 zullen wij om efficiencyredenen het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage gaan combineren met het innen van het schoolreisgeld. Op deze manier kunnen wij de administratie, zowel voor u als voor ons, vereenvoudigen en tegelijkertijd kostenbesparend te werk gaan.
Voor 2013 is de ouderbijdrage niet verhoogd en bedraagt ook dan weer € 20,00 per kind. De kosten voor de schoolreis zijn afgerond op € 25,00 per kind. Concreet houdt dit in dat in januari 2013 één bijdrage van € 45,00 per kind wordt gevraagd. Behalve voor kinderen in de huidige groepen 1, 7 en 8; voor hen geldt een bijdrage van € 20,00 omdat zij niet op schoolreis gaan.
In januari zullen de kinderen een brief meekrijgen met betrekking tot het te innen bedrag. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u te allen tijde contact opnemen met de  penningmeester van de ouderraad, Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl) of met de directeur van onze school, José van Heusden.

Open ochtend
Woensdag 30 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Sportnieuws
De Sint staat bijna voor de deur
maar eerst toch nog wat sportgezeur.
Vorige week woensdag waaiden de Pieten van de daken
en was ’s middags het toernooi van het schaken.
Het wilde misschien niet altijd lukken
met die moeilijke schaakstukken,
maar op het toernooi, strak georganiseerd,
hebben onze kinderen zich goed verweerd.
En we steken niet onder stoelen of banken
dat we de ouders en opa’s willen bedanken
voor het begeleiden van een team,
zoals we dat zo graag zien!
Nu nog een ander sportpleidooi
dat gaat over het tafeltennistoernooi:
Dit toernooi is voor de groepen zes t/m acht,
maar wees er wel goed op bedacht
dat het toernooi in de kerstvakantie is,
op donderdag 27 december,
de dag na kerstmis [lees kessemis].
Vraag aan je ouders of je dan wel kan,
want misschien hebben zij wel een ander plan.
Schrijf je anders voor woensdag 28 november in
dan heb je het in de kerstvakantie weer een dag naar je zin!
Ja, heb je zin in een leuk verzetje
geef je dan op en kom met je eigen batje!
De sportpiet

Gevonden voorwerpen locatie 821
Op donderdagochtend 29 november a.s. worden op locatie 821 de gevonden voorwerpen uitgestald. U kunt dan kijken of er nog spullen van uw kind(eren) bij zitten. Daarna zorgen wij ervoor dat de spullen die overblijven een goede bestemming krijgen.

Belangrijke data
26 november: Nieuwsbrief 7 staat op de website.
5 december: sinterklaasfeest.
10 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website.
19 december: kerstviering onderbouw (’s avonds).
20 december: kerstviering midden- en bovenbouw (’s avonds).
21 december: kinderen zijn ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie.

 
26 november 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018