Nieuwsbrief 08
 

10 december 2012

Kerstgroet
“Vrede voor jou en vrede voor mij
Vrede voor wie het wil horen
Vrede begint met iets kleins als een kind
Zo wordt de vrede geboren

Knoop de vrede in je oren
Neem de vrede in je mond
Neem de vrede in je handen
Draag hem mee de wereld rond”
 

(bron: www.kindopmaandag.nl)

Namens alle collega’s wens ik u, samen met uw kinderen, een gezegend kerstfeest en een heel goed nieuwjaar.
José van Heusden

Vele handen …
We kijken terug op een geweldig Sinterklaasfeest en genieten nu alweer van 2 gebouwen die prachtig versierd zijn voor het Kerstfeest. Alle ouders die hebben meegeholpen: heel veel dank!
Ook een hartelijk woord van dank aan de medewerkers van het Wellant College en van SDK Groenland voor hun aandeel in onze Sinterklaasviering.

Kleutergroepen oefenen kerstfeest in de kerk
Op woensdag 19 december worden alle kinderen van de groepen 1 en 2 om 8.30 uur verwacht in de “Kandelaarkerk” bij winkelcentrum “De Bieshof”. De kinderen oefenen het kerstfeest in de kerk en gaan met de juffen lopend terug naar school. U kunt uw kind om 12.00 uur weer bij school ophalen.

Kerstvieringen
De groepen 1 en 2 vieren het kerstfeest  in de “Kandelaarkerk” bij winkelcentrum “De Bieshof” op woensdag 19 december van 18.30 uur - 19.30 uur. U bent als ouders/verzorgers van harte welkom. Omdat we met veel kinderen en ouders/verzorgers zijn, willen we een paar organisatorische zaken onder uw aandacht brengen:
om teleurstellingen en/of vervelende situaties op de avond van de kerstviering te voorkomen, willen wij u er op wijzen dat er bij het kerstfeest van de groepen 1 en 2 per leerling maximaal twee mensen (niet zijnde jongere broertjes/zusjes) mee kunnen komen
• het is goed om alle aandacht bij de viering te houden; wij verzoeken u daarom alleen vóór of na de viering foto’s te maken of te filmen.

Groepen 3 (locatie 196): donderdag 20 december van 19.00 uur - 20.00 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig).
Groepen 4, 5, 6, 7 en 8 (locatie 821): donderdag 20 december van 19.15 uur - 20.15 uur in het eigen lokaal (hierbij zijn geen ouders aanwezig). Na afloop van de kerstviering worden de kinderen van de groepen 4 door de groepsleerkrachten naar buiten gebracht. Op de parkeerplaats bij de ingang van de groepen 4 zullen we een deel vrij houden, zodat de kinderen daar kunnen worden opgehaald.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zelf naar buiten. De kinderen van de groepen 8 zullen op het schoolplein enkele kerstliederen zingen.

Kerstvakantie
Vrijdag 21 december a.s. krijgen alle kinderen om 12.00 uur kerstvakantie. Even 2 weken uitrusten! We zien elkaar graag weer op maandag 7 januari 2013 om 08.30 uur op school terug.

Verkeerssituatie locatie 821
Aanstaande vrijdag, 14 december, krijgen alle kinderen van locatie 821 een brief mee naar huis. In deze brief wordt u gevraagd om deelname aan de verkeersbrigade te overwegen. Op dit moment hebben zich niet nog niet genoeg ouders aangemeld om deze verkeersbrigade op te kunnen starten. We hopen van harte op voldoende aanmeldingen!

Voorlichtingsavond groepen 8
Op woensdagavond 9 januari a.s. is de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8. U krijgt informatie over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso en allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en de bijzonderheden over de laatste periode van groep 8.
Alle ouders worden om 19.30 uur verwacht in de mediatheek of in het speellokaal (de indeling hoort u later) op locatie 821.

Open ochtend
Woensdag 30 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Parkeerplaats Wellant College
Wanneer u gebruik maakt van de parkeerplaats van het Wellant College naast locatie 821, vragen wij u te parkeren in de daartoe aangegeven parkeervakken. Tevens adviseren wij u uw kind te begeleiden tot het schoolplein, omdat de verkeerssituatie ter plekke onoverzichtelijk kan zijn. Mede namens de medewerkers van het Wellant College hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Sportnieuws
We hebben als sportcommissie even wat rust in deze dagen voor de kerst. Er is in het eerste deel van dit schooljaar al heel veel gedaan, geregeld en natuurlijk gesport. De inschrijving voor het tafeltennistoernooi is gesloten. Dit toernooi wordt gehouden op donderdag 27 december 2012. Houd de website goed in de gaten als je je hebt opgegeven, want de informatie komt er z.s.m. op.
Volgend jaar zijn er nog volop sporten om mee te doen. Meteen na de kerstvakantie kan je je al inschrijven voor het volleybaltoernooi, dat wordt gehouden op woensdag 20 februari 2013. In maart wordt dat gevolgd door hockey (nieuw!) en softbal en begin april door voetbal en atletiek. In mei wordt dan nog het veldkorfbaltoernooi georganiseerd. Kortom, er valt dit schooljaar nog heel veel te sporten!
Namens de sportcommissie: fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Belangrijke data
10 december: Nieuwsbrief 8 staat op de website.
14 december: de kinderen op locatie 821 krijgen een brief over de verkeersbrigade mee naar huis.
19 december: kerstviering onderbouw (‘s avonds).
20 december: kerstviering midden- en bovenbouw (’s avonds).
21 december: kinderen zijn ’s middags vrij.
22 december t/m 6 januari: kerstvakantie.
7 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website.
9 januari: voorlichtingsavond groepen 8 over Voortgezet Onderwijs.
21 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website.
30 januari: open ochtend op locatie 196.
31 januari: lampionnenoptocht (’s avonds).

 
10 december 2012
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 13-10-2018