Nieuwsbrief 09
 

7 januari 2013

Beste wensen!
Ook vanaf deze plaats wensen we iedereen het allerbeste voor 2013!

Opbrengst kerstcollecte groepen 1/2
De opbrengst van de collecte na afloop van de kerstviering van de groepen 1/2 in de "Kandelaarkerk" is € 185,00. Heel hartelijk dank! We kunnen Edukans weer blij maken, zodat zij kinderen een betere toekomst kunnen geven.

Afscheid juf Mandy
Voor de kerstvakantie hebben wij afscheid genomen van juf Mandy. Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest op de Johan Frisoschool, heeft zij besloten haar talenten op een ander werkterrein verder te ontwikkelen. Samen met haar kijken we terug op een heel waardevolle samenwerking. We wensen juf Mandy en haar gezin alle goeds. Juf Mandy zal wel beschikbaar blijven als invalleerkracht bij ons op school.

Zwangerschapsverlof juf Annienke
Vanaf vandaag heeft juf Annienke zwangerschapsverlof. Wij verwachten dat ze na de meivakantie weer terug zal zijn op school. Juf Deanne en meester Micha nemen tot die tijd haar taken over. Voor de groepen 1 t/m 4 is juf Deanne onze intern begeleider. De groepen 5 t/m 8 vallen onder de verantwoordelijkheid van meester Micha. Wij wensen juf Annienke een heel voorspoedig verlof.

Schoolmelk
FrieslandCampina die op onze school de schoolmelk levert, gaat met ingang van januari 2013 de schoolmelk op dinsdag leveren. Dit betekent dat er na een vakantie al weer op woensdag schoolmelk gedronken kan worden en u dus na een vakantie alleen op maandag en dinsdag zelf uw kind(eren) iets te drinken hoeft mee te geven.

Voorlichtingsavond groepen 8
Op woensdagavond 9 januari a.s. is de informatieavond voor ouders van leerlingen in groep 8. Het zal gaan over de verschillende soorten voortgezet onderwijs, het kiezen van een VO-school, de manier van verwijzen door de Johan Friso en allerlei andere zaken die te maken hebben met het kiezen van een goede school voor uw kind en de bijzonderheden over de laatste periode van groep 8. Alle ouders worden om 19.30 uur  verwacht in de mediatheek of in het speellokaal (de verdeling volgt) op locatie 821.

Speelpleinveiligheid locatie 196
Fietsen op het schoolplein is op beide locaties niet toegestaan.  Op locatie 196 is het tevens van groot belang dat u het hek van het schoolplein achter u sluit, als u tussendoor op school komt. Voor de veiligheid van onze (jonge) kinderen is dit een belangrijk aandachtspunt.
Mede namens onze buren van basisschool 'De Bever' onze hartelijke dank voor uw begrip en medewerking.

Mobiele telefoon kwijt
Tara van Gorkom uit groep 5c van juf Eleonora en juf Mathilde is op school haar roze LG mobiele telefoon kwijtgeraakt. We hebben hem helaas nog niet gevonden. Tara zou heel blij zijn als ze haar telefoon weer terug heeft. Wie kan haar helpen?

Open ochtend
Woensdag 30 januari a.s. is het van 09.00 uur - 11.00 uur “open ochtend” (hoofdgebouw, Chico Mendesring 196). Ouders van kinderen die nog geen 4 jaar zijn, zijn dan van harte welkom om de school te bekijken en eventueel hun kind in te schrijven.

Ouderbijdrage 2013
Ook in dit nieuwe kalenderjaar 2013 zal de ouderraad weer veel extra activiteiten ondernemen en/of ondersteunen. Dit kunnen wij helaas niet verzorgen zonder uw financiële bijdrage. A.s. woensdag krijgen de kinderen een brief mee met betrekking tot de jaarlijkse ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2013. Voor de kinderen uit de groepen 2 t/m 6 heeft deze brief ook betrekking op de schoolreis. Voor vragen m.b.t. de  ouderbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad: Anita Willenborg (or.anita@upcmail.nl).

Lampionoptocht 2013
Op donderdag 31 januari aanstaande lopen we, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, de jaarlijkse lampionoptocht in verband met de verjaardag van onze koningin. Ook dit jaar gebeurt dit onder begeleiding van twee muziekkorpsen. Na afloop van de optocht zal er aan de kinderen van onze school die hebben meegelopen een oliebol worden uitgedeeld. Na afloop van de optocht zijn er op het schoolplein tevens oliebollen te koop. Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief en via een inschrijfformulier.

Vakanties 2013-2014

Zomervakantie

za. 20 juli 2013 t/m zo. 01 september 2013

Herfstvakantie

za. 19 oktober 2013 t/m zo. 27 oktober 2013

Sinterklaas

donderdagmiddag 5 december 2013

Kerstvakantie

za. 21 december 2013 t/m zo. 5 januari 2014

Voorjaarsvakantie

za. 15 februari 2014 t/m zo. 23 februari 2014

Paasvakantie

vr. 18 april 2014 t/m ma. 21 april 2014

Meivakantie

za. 26 april 2014 t/m ma. 5 mei 2014

Hemelvaarts-/Pinkstervakantie

do. 29 mei 2014 t/m ma. 9 juni 2014

Zomervakantie

za. 19 juli 2014 t/m zo. 31 augustus 2014

 
Belangrijke data
7 januari: Nieuwsbrief 9 staat op de website.
9 januari: Voorlichtingsavond groepen 8 over Voortgezet Onderwijs.
21 januari: Nieuwsbrief 10 staat op de website.
30 januari: Open ochtend.
31 januari: Lampionnenoptocht (’s avonds).
4 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website.
5 t/m 7 februari: Cito Eindtoets groepen 8.
7 februari: Groepen 8 ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag.
18 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website.
23 februari t/m 3 maart: Voorjaarsvakantie.

7 januari 2013
Printervriendelijke versie
© cbs Johan Friso, laatste wijziging 20-08-2018